Tipy a inspirace

Duch

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

To, že je např. pro infarkt, mrtvici nebo rakovinu nebezpečné, když člověk vykouří za den tři desítky cigaret, je sice chronicky známé, ale kdyby byl před tím člověk v takové pohodě, že by na cigarety, přemíru alkoholu a nadbytek jídla, ani nepomyslel, jistě by si své zdraví přece vědomě tolik neničil. A to nemluvíme o rozčilování se, častém hněvu a neustálé nespokojenosti tak říka-jíc vždy a všude a za všech okolností. Možná si řeknete, co mám tedy v současných neuspokojivých, disharmonických a blbých ča-sech, kdy v této nezdravé době málem ani nelze zůstat zdravým, dělat??

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

„Samoaktualizace“ je vpodstatě existenciální termín, naznačující výrazný pocit plného života avě-domí toho, co znamená být smysluplnou tvořivou bytostí v jinak nesmyslném vesmíru. Je to sebeuvědomění individuální dospělosti člověka v rovnováze se vzájemně závislým duchem. Samoaktualizující se lidé mají zdravé vnímání reality (mysl, tělo aduše) a mají zdravé návyky. Zde je sedm věcí, ve kterých mají samoaktualizovaní lidé tendenci jednat jinak než zbytek nás ostatních.

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Slyšeli jste někdy větu "Buď opatrný na to co si přeješ, mohlo by se ti to splnit?". Mnoho lidí zkouší najít způsob, jak plně otevřít svoje "třetí oko" (šišinku, přívěsek mozkový, pineal gland) ale alespoň jeden člověk možná dostal víc, než si přál. Použitím severního pólu magnetu tento člověk údajně otevřel své "třetí oko" tak, že vidí nejen věci v 3D prostoru ale i mimo něj.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

E. Aronová je psycholožka, zabývající se výzkumem lidského temperamentu, na jehož základech popisuje „vysoce citlivého“ (ve smyslu spíše vysoce vnímavého). Její výzkum na sebe přitahuje stále více pozornost.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Kvantová fyzika je věda, která se věnuje nejmenším částečkám v subatomární oblasti. Náš každodenní život s počítači, televizí a CD by bez kvantové fyziky nebyl možný. Přesto je toto vědní odvětví tajemnou, „okultní“, nepochopitelnou vědou téměř pro všechny lidi. Málokdo chápe tyto záhadné skutečnosti, a to je vlastně důvodem, proč je stále mnoho skrytého a nevysvětleného. Mnoho vědců se věnuje tomuto výzkumu. Jsou těmito tajemstvími přitahováni jako magnetem. Svět toho nejmenšího se při pokusech chová tak neobvykle, že lidský rozum naráží na své hranice. To platí i v případě vysoce inteligentních lidí, jako byl Albert Einstein.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar