Tipy a inspirace

A+ A A-

Vnitřní cesta a práce na sobě - inspirace na léto 2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Mohli jste si všimnout, že planetární energie se v současnosti chovají poněkud ….excentricky. Začalo to začátkem června, pokračuje to a bude to stále intenzivnější až do října či listopadu. V minulém roce, když lidé mluvili o velikých fyzických změnách, které se mají v našem paradigmatu přihodit v prosinci 2012, měla jsem pocit, že se na fyzické úrovni nic nestane. Nicméně že se něco přihodí v létě 2013. A už je to tady! Před několika týdny jsem řídila auto po ulici a náhle jsem pocítila velmi jasný vjem, že GAIA SPUSTILA SVOJE FYZICKÉ VYJÁDŘENÍ VYŠŠÍ DIMENZE a že planetární vědomí přechází z režimu zachovávání prostoru na energetické úrovni k udržení 5D na fyzické úrovni.

Ve stejnou chvíli polarizované protikladné energie světla a temnoty, které spolu na planetě bojovaly po tisíce let, mohutně a výbušně zesílily. To způsobuje všechny druhy extrémního chování, reakcí, začátky a konce pro všechny lidi na této planetě.

 

Následující týdny – a zvláště nyní v červenci – je tématem vnímavé pozorování a zkušenosti bez jakéhokoli posuzování. To poslední řečeno – NEPOSUZOVÁNÍ – je velmi důležité. Tento vzkaz důrazně přichází od různých jednotlivců a situací, stahujeme si ho do svého pole. Znamená to také, že se cítíme posuzováni nebo chceme být posuzováni v pozitivním světle. Tato „bitva“ mezi světlem a temnotou je velmi skutečná. Narůstá každým dnem. Můžeme to vnímat tak, že Gaia zaujímá pozici v té části spektra, kde je světlo, a v současné době toto své postavení začíná fyzicky manifestovat.

 

Nejsem si úplně jistá, jak to dopadne. Můžeme uvíznout ve strachu s myšlenkou, že se Gaia zlobí a my spějeme k pohromám na celé planetě. A možná máme pravdu. Ale na mysl mi přišla myšlenka, že my sami obýváme hmotu Gaii schopnou cítit a vnímat! Naše fyzická těla! Jen si to představte, každý na planetě má fyzické tělo, které vnímá a které je základem planety Země a je přímo spojené s Gaiou.

 

Jako druh se stáváme více a více vědomými, jak „pracujeme“ a jak „fungujeme“. Čím vědomějšími se stáváme, tím jsme schopnější a posílenější. Jsme schopni vidět, jak jsme si my, božské, věčné bytosti, sami vybraly omezenou zkušenost. Vědomě poznáváme tato omezení, volíme si je a měníme, tvarujeme a transformujeme podle nich naše životy.

 

Jestliže vás zajímá zkoumat, jak taková omezení vznikají, pracují a jak je můžeme použít ve svůj prospěch nebo je odstranit, můžete si koupit text „Omezení – Proč si je tvoříme?“ , kde je téma důkladně rozebráno. Nebo si můžete přečíst články na www.ascension101.com<http://www.ascension101.com>, neboť téměř všechny články se zabývají jedním nebo více omezeními, a radí, jak je zvědomit a uvolnit.

 

V tomto měsíci tedy dochází ke dvěma významným posunům pro náš lidský druh. Prvním posunem je, že se stále více stáváme vědomými toho, jak tvoříme naši zkušenost skrze hranice a omezení. Druhým posunem je, že tyto hranice neposuzujeme! Neposuzujeme sebe, ani ostatní a nechceme pro sebe a ostatní žádné soudy.

 

Co můžeme dělat?

 

1. Chystám globální experiment v práci s vědomím. Bude to pecka. Už brzy, takže zůstaňte v kontaktu!

2. Neposuzujte sebe ani jiné a nepřejte si posuzovat ani pozitivně, ani negativně.

3. Znovu se spojte s Gaiou v meditaci a dovolte jí vyjádřit vyšší vibraci.

4. Sundejte si boty a choďte bosi aspoň hodinu denně. Je jedno kde, i když venku je to nejlepší, zvláště tam, kde dopadá světlo slunce.

5. Radujte se z každodenních věcí! Jezte chutné jídlo, přivoňte si k růžím, hrajte si, běžte do parku a válejte se po trávě!

6. Dívejte se tento týden na východ i západ Slunce.

7. Najděte si na druhých lidech ve vašem okolí něco, z čeho můžete mít radost. Může to být jejich vzhled, úsměv, oblečení…. To je jedno. Prostě najděte něco, co vám přinese potěšení z druhého člověka.

8. Když lidé – nebo vy sami – začnou toto léto trochu cvokatět, netrapte se tím a (opět )neposuzujte.

9. Jednoduše to pozorujte.

10. Usmívejte se…. .

11. Udělejte si pauzu od internetu, televize, rádia a jiných médií.

12. Neupínejte se tolik na výsledky.

13. Překročte svá omezení.

14. Vnímejte tento čas jako možnost vkročit do nejúžasnější zkušenosti svého života a nechte tuto skvělou zkušenost, aby se projevila.

Pamatujte si, že energie nyní blázní. Oba konce spektra, světlo a temnota, zesilují na maximum. To vyhodí do povětří mnoho pojistek – a mnoho myslí, myšlenek, názorů! A zároveň to může být čas velké zábavy a radosti/světla/lásky (protože energie světla a Gaii zesilují). Takže nenechte tmavý konec spektra, aby vás stáhl do starých dramat. Užívejte si těchto chvil!

 

Energie v červenci 2013                      http://www.cestyksobe.cz/energie-v-cervenci-2013-ab2640/

 

Se začátkem tohoto měsíce začínáme také druhou polovinu roku 2013. Než abychom se ptali ,,Co dělat jako další”, může být lepší otázka ,,Co ještě zbývá”, ve smyslu, co zbývá se naučit, pochopit, propustit, přenastavit, uzpůsobit a odstranit nebo vyčistit, přestože máme pocit, že to je všechno, co děláme od ledna a ještě mnohem déle.


I když je v tomto měsíci Merkur retrográdní, jsou před námi mírnější časy, jelikož se přesunujeme do tohoto nového období, ale jisté okolnosti stále platí. Červenec je skvělým měsícem pro úklid, očistu a přípravu na nové začátky (které však mohou přijít až v září), což můžete provádět libovolným způsobem – s lehkosti a elegancí nebo se zdravou mírou zmatku.

 

V poslední době se mne lidé ptají, jak mají poznat, že ukončili svou očistnou práci, že vzestoupili, a někteří se bojí, že tu celou událost zmeškají nebo již zmeškali. To je však průběžný proces a není tam nic, co by bylo možno minout, stejně jako neexistuje žádná specifická událost, která by vyznačila bod, kdy je vše završeno.

 

To, co děláme teď a nebyli jsme schopni činit dříve, je, že vidíme, kde jsme se dobrali určitého pokroku, kudy vedou naše poslední kroky... a nacházíme se v prostoru, kde můžeme přejít k ukončení. Má to však svou cenu, a tou cenou je propuštění potřeby léčit a být léčeni, vidět zrcadlení našeho léčení v druhých a myslet si, že jsme skončili, jakmile všichni jsou s námi ve stejném prostoru na úrovni energetické, emocionální, se stejnou frekvencí. Další cenou je otázka hodnoty. To, co jsme schopni přijímat a zakoušet, je blokováno omezeními, která jsme na sebe uvrhli sami. Je to pro nás všechno připraveno a pokud nic nedostáváme, tak buď vůbec nežádáme nebo nežádáme o to, co doopravdy chceme. Možná i žádáme, ale nejsme otevřeni přijímání, protože máme stále nevyřešenou otázku, zda si to zasloužíme a zda jsme toho hodni.

 

Je to naše cesta přijetí a sebe-uvědomění, kdy přestaneme posuzovat sebe a ostatní podle toho, kdo a co jsme, kde si myslíme, že jsme, nebo bychom měli být na své stezce léčení. V červenci máme silný vodní čili léčebný prvek, který nabízí pro toto finální léčení a uzavření dvě cesty – jemnou a plynulou nebo dravý příval. Pokud se nacházíme v tom jemně proudícím aspektu, praktikujeme v každé chvíli přijetí a odstup, uznáváme, že každý je tam, kde být potřebuje, a zaměřujeme se na to, kde se na své vlastní stezce nacházíme my sami. Ten dravý příval mluví sám za sebe a může být hodně těžké pádlovat po řece, pokud plujeme proti proudu, a nelehká bude i divoká jízda, jestliže se ženeme po proudu a bez pádla. A i když můžeme skončit ve stejném místě určení, nebudeme se cítit tak dobře a ani si celé dění tolik neužijeme.

 

Je to také měsíc k sebe-uvědomění, a i to má dva aspekty – kritické, drsné, soudící Já anebo Já láskyplné, ceněné a zasluhující si vše dobré. Znovu si musíme vybrat, ale v tomto případě není cílové místo stejné. Pokud jsme sami k sobě kritičtí, tvrdí, soudící a nelaskaví, nebudeme schopni se neustále těšit lásce, radosti, harmonii, míru, hojnosti, které mít můžeme. Jsme toho hodni, zasloužíme si to, vy si to zasloužíte, já si to zasloužím – opakujte si to, dokud tomu neuvěříte. Jedinou cestou, jak změnit svět, je začít u způsobu, jak mluvíme sami k sobě a jak o sobě smýšlíme. Vše začíná u nás a nejsme-li ochotni se vidět ve stejném světle, lásce a pravdě, jako nás vidí Nejvyšší Zdroj, Vesmír a naši průvodci, budeme omezovat svůj přístup ke všem dobrým a skvělým věcem, které jsou nám k dispozici.

 

Cokoliv chceme ze svého života propustit (nebo o tom přemýšlíme), je stejně tak přichystané opustit nás, jako my jsme připraveni nechat to odejít. V červenci to zahrnuje velkou ,,trojku” – domov (kde jsme ukotveni, kde žijeme a jak pohlížíme na svět), vztahy (včetně práce, blízkých partnerů a rodiny) a rovnováhu duchovních a hmotných energií v našich životech. Jestliže je jedna z těchto tří oblastí v nerovnováze, tento měsíc ji pocítíme a budeme vědět, kdy pádlujeme proti proudu řeky. Jak to poznáme? Kde nejsme šťastni, kde máme pocit, že nad ničím nemáme kontrolu, že nejsme ve svém živlu, že nejsme v souladu se svou vizí radosti, lásky, klidu, míru a hojnosti pro naši realitu?

 

Zatímco ladíme svou frekvenci, nalézáme dokonalý rozsah své radosti, klidu, lásky a hojnosti, zužujeme škálu frekvencí, jimž dovolujeme se s námi spojit, přičemž rozpínáme svou schopnost přijímat požehnání v těchto oblastech. Je-li toto pro vás matoucí, podívejte se na to takto: Čím lépe víte, co vám přináší radost, hojnost, klid a lásku, tím méně rozptylujete své energie hledáním takovýchto věcí, tudíž můžete zaměřit svou energii zcela specificky a jasně, a můžete se namísto hledajícího stát tím, kdo takové věci přitahuje. Pak tedy ,,nehledáte lásku na všech špatných místech” (jak říká jedna píseň) a můžete pobývat v radosti a přitahovat další radost a požehnání.

 

Přeji vám krásný měsíc.

 

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

 

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz<http://www.reiki-centrumpraha.cz> přeložila Lucka K.) 3. 7. 2013

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar