Tipy a inspirace

A+ A A-

80% ľudí nie je mentálne schopných chápať súvislostí

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Hovorili ste niekedys niekým o niečom a premýšľali o tom prečo nechápu? Inokedy hovoríte s inými a tí pochopia okamžite? Máte pocit, že ste v menšine s vašimi názormi? Myslím, že osobnostný typ hrá veľkú rolu. "Bol som nejakú dobu fanúšikom osobnostných typov. Jeden z najlepších osobnostných indikátorov je Myers Briggs Typový Indicator. Myers-Briggs Type Indicator (skr. MBTI, prekladané ako indikátor (osobnostných) typov (podľa) Myersovej a Briggsovej alebo typový indikátor (podľa) Myersovej a Briggsovej) je osobnostný test navrhnutý na identifikáciu osobnosti.


Väčšina ľudí sú "senzitívny"-puďasi
Väčšina ľudí má problémy s poňatím obrazu
Naši vodcovia to vedia a tým sa živia

 

Kritériá dotazníka vyplývajú z teórií Carla Junga a prvýkrát boli publikované v jeho knihe Psychologické typy v roku 1921. Test je často používaný v oblastiach pedagogiky, pri osobných pohovoroch a výberu zamestnancov, v manželských poradniach a pre osobný rozvoj.

 

Hodnotiaci model MBTI vďačí za svoj ohlas tomu, že pomáha porozumieť tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii usilujú, čo pokladajú za dôležité, ako sa rozhodujú či ako sa správajú k svojmu okoliu. Táto typológia vychádza z predpokladu, že ľudské správanie nie je náhoda a je možné ho predvídať. Na základe týchto pravidelností môžeme jednotlivé typy osobností a ich rozdielnosti usporiadať. Rozdielnosti sú úplne prirodzené a neznamenajú žiadnu úchylku alebo zvláštnosť. Výrok, že život je výsledkom pôsobenia vonkajších okolností, na ktoré nemáme vplyv, neobstojí."

 

Wiki dáva peknú definíciu k rozdielu medzi vnímaním a intuíciou:

"Vnímanie a intuícia sú funkcie zhromažďovania informácií (Vnímanie sveta). Popisujú ako jednotlivci nové informácie chápu a vykladajú. Jedinci, ktorí preferujú vnímanie skôr dôverujú informáciám, ktoré sú hmatateľné a konkrétne: teda informácie, ktoré môžu byť zrozumiteľné piatimi zmyslami. Majú sklon k nedôvere a predtuchám, o ktorých sa zdá, že vychádzajú z ničoho. Radšej sa pozrú na detaily a fakty. Pre nich všetko čo niečo znamená je v dátach, všetko musí mať racionálnu prízemnú podstatu.

 

Na druhej strane, tí, ktorí dávajú prednosť intuícií majú tendenciu dôverovať informáciám, ktoré sú abstraktné alebo teoretické, ktoré môžu byť spojené s ďalšími informáciami. Môžu mať väčší záujem o budúcich možnostiach. Majú tendenciu veriť tie záblesky vhľadu, ktoré sa zdajú vyvierajú z podvedomie. Kladú význam na to, či sa údaje sa týkajú vzoru alebo teórie. (Typický ovčania zo stáda)Sme senzitívny typ ak:


Vnímame chuť jedla
Všimneme si, že sa farba na semafore zmenila
Zapamätáme si prejavy
Postupujeme podľa krokov v pláne, projekte

Sme intuitívni, keď:

Nebránime sa novým spôsobom ako robiť veci
Zamýšľame sa nad budúcimi dopadmi na aktuálnu akciu
Vnímame základný zmysel v tom, čo ľudia hovoria alebo robia
Vnímame svet v širokouhlom obraze

V kontexte osobnosti je dôležité rozlišovať, aký spôsob prichádza k zhromažďovaniu informácií, ktorým môžeme veriť najviac. Budeme sa spoliehať na našich 5 zmyslov alebo chcete konkrétne, praktické údaje? Dôverovujeme svojím intuíciám, alebo nevyhnutne stavame na pevných základoch podložených faktami?

http://www.personalitypage.com/four-pr efs.html

Jedná sa o extrémne dôležité definície. Môžete vidieť, ako tieto dva typy prijímajú nové dáta veľmi odlišne. Môžete vidieť, ako vnímacie typy žijú viac "v okamihu", zatiaľ čo intuívne typy pozerajú na "veľký obrázok".

Svet je rozdelený asi tak:

Senzitívny tvoria 73% z celkového počtu obyvateľov. Fakty jasne ukazujú, že žijeme vo svete "senzitívnych". Intuitívny ľudia tvoria 27%. Ja by som povedal, že to je pravdepodobne bližšie k pomeru 80% / 20% .

Vládcovia sveta

Nemyslím, že ľudia hore nevedia o tejto veci. Myslím si, že naša spoločnosť je zameraná na výrobu senzitívného typ myslenia. Senzitívne typy sa lepšie ovládajú a ľahšie oklamú. Všetko, čo musíte urobiť, je rozbiť pravdu na 1000 kusov a senzitívny nikdy neprídu na to, ako to dať všetko dohromady. Povedia vám veľkosť kusu, povedia vám tvaru kusu, ale nebudú vedieť, že je to kúsok ku globálnemu zotročeniu.

Či už ste sa s tým narodili, alebo ste k tomu vychovaní, mali by ste pochopiť, že osobnostné typy hrajú veľkú úlohu vo vzťahu k svetu a k ostatným.

Všeobecne platí, že u menej rozvinutých jedincov je jednoduchšie predvídať ich akcie na základe ich osobnosti. Ako ľudia rastú a stávajú sa viac rozvinutými to môže urobiť ťažšie predvídať ich osobnosti, pretože majú viac pozitív ako negatív a môžu sa tiež naučiť rozdeliť a skladať veci ktoré nie sú. Toto je však vzácnosťou a väčšina ľudí prechádza životom s veľmi malým rastom alebo zmenami, preto je ohodnotiť predvídateľnosť u nich pomerne jednoduché a metodické.
Urobte si test sami

Nehanbite sa a zložiť skúšku: http://www.humanmetrics.c om/cgi-win/JTypes1.htm

 

Ako obstáli v tejto metodike slávni ľudia?

 

INTJ

Sir Isaac Newton

Thomas Jefferson

Stephen Hawking

Bill Gates

 

INTP

Albert Einstein

Charles Darwin

Abraham Lincoln

Warren Buffett

 

ENTJ

Steve Jobs

Rupert Murdoch

 

Záverom. Úroveň vzdelania zvyšuje šance že rodení senzitívi sa priblížia k rodeným intuitívcom. Ale rodení intuitívci sa skoro nikdy nepribližia senzitívnym. Senzitívny nezapadnú do partie.

 

Ako teda vládcovia sveta udržiavajú status quo keďže aj na nich platí pomer 20/80? Jednocho musia podchytiť maximálne možné množstvo intuitívnych aby pracovali pre nich a tí sa potom snažia eliminovať zvyšok intuitívnych. "Konšpiračné teórie", Holywood, show biznis, systém vzdelávania...

 

Toto je parketa pre Tavistock Institute, think tanky, fondy, nadácie, inštitúcie.

 

Tu je zdokumentované ako sa pán Rockefeller posnažil o globálnu kontrolu myslenia

 

http://www.crossroad.to/Quotes/brain washing/rockefeller-mind-control.htm

 

Pokiaľ ste intuitívny typ a táto téma vás zaujala, tak jednoducho zadajte do google, gibiru.com, startpage.com, ixquick.com frázu: Meyer Briggs  a dostanete množstvo materiálu na naštudovanie.
Více z této kategorie: « Spoločne v kruhu Kolobeh »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar