Tipy a inspirace

A+ A A-

Proroctví – Sibyla Kumana, královna ze Sáby

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Z dávné doby se nezachovalo mnoho proroctví, které by se týkaly dnešní doby. Kdysi jsem je chtěl sbírat, ale ukázalo se, že jich je vlastně jen velmi málo. Sibyla Kumana, královna ze Sáby, napsala devět knih, které nazvala „Moudrosti života“. Sibyla žila v letech asi 970-870 před n.l. a nic přesnějšího o datech v jejím životě není známo. Jejím původním krajem má být území Sába v Arábii, odtud se jí dostalo pojmenování královna ze Sáby. Sibyla Kumana se proslavila se zejména tím, že vykonala dlouhou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo.

 I zde ji však pronásledovalo prokletí vládců a proto uprchla do vnitrozemí Afriky, kde zemřela zcela osamocena.

Sibyla Kumana, královna ze Sáby napsala devět knih, které souhrnně nazvala „Moudrosti života“. V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do příchodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni „Posledního soudu“.

Problém jejích knih je, že cenzura zakazovala její knihy vydávat, a zejména v 18. století byly vydávány ve verzích, které nesouhlasí s původním textem Sybily. Řada z nich je dokonce upravována tak, aby hrála na ruku tehdejším vládcům a mluvila v jejich prospěch.

Sybila údajně věrně předpověděla pády mnoha velkých říší i rodů, stejně tak jako mnohé události I. a II. světové války. Zde nemohu sloužit, protože jsem tyto části neměl k dispozici. Takže pouze cituji co se povídá. Právě pro zachování dědičnosti trůnů byly Sibyliny texty často zakazovány. Sibyla prý také předpověděla vynálezy jako auta, letadla, podmořské čluny. O tomto je částečně i následující text.

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://ponkrac.net/proroctvi-sibyla-kumana-kralovna-ze-saby

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar