Tipy a inspirace

A+ A A-

Esoterický význam motýla

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

Autor: Linda-Ann Stewart | Mluvíme-li o transformaci, obrázek, který většině z nás přijde na mysl, je motýl. Krásné průsvitné stvoření, které poletuje po obloze a při-náší radost do našich srdcí. Ale často zapomínáme, čím vším musel motýl projít, jak si musel vybojovat svoje místo na slunci. Cesta naší transformace může být k té motýlí přirovnána. Když přemýšlíme o transformaci, ob-vykle myslíme jenom a hlavně na její konečný výsledek. Nechceme se zabývat tím, co vše je pro to zapotřebí udělat, jaké oběti musíme podstoupit, abychom byli schopní se povznést. Vím, že když jsem před několika lety transformací prošla, pomyslela jsem si „výborně, teď to bude lepší“. Bylo, ale v tom procesu jsem se musela vzdát některých postojů a chování, které byly pro můj život základní a podstatné.

 

Transformace začíná tím, že v nás Vesmír vzbudí touhu po něčem lepším. Obvykle ani nevíme, co to je, co chceme, pouze máme to nutkání po něčem lepším. Motýl byl původně housenkou su-noucí se přes trávník, aby vylezla na květ pro svou denní dávku potravy. Jeho/jejím hlavním mo-tivem bylo najíst se, naplnit svůj žaludek.

 

Totéž se dá říci o nás. Než se dostanemek transformaci, máme nutkáníblouditkolem dokola, číst knížky,poslouchat nahrávky,navštěvovat přednášky,zažívat informace.Jsme stále ve „staré“formě a „vykrmujeme“naše mysli,abybylypřipravené vybudovatkokon(kuklu,zámotek),kdepoužijemevše, co jsme do té doby strávili, k transformacinašich životů do stavureflektujícího„univerzálnídobro“.

 

Když se náš „apetit“zklidní, začneme cítit, že nastala doba, abychom umožnili„zrod“ toho všeho, co jsme se naučili. Probíhá něco jako u té housenky v kokonu. Je čas „líhnutí“. Může to trvat ně-kolik dní nebo několik měsíců. Zatímco to probíhá, měníme se. Možná tu změnu nevidíme, ale ně-které naše části se uvolňují, transformují a mění. V této době jsou často naše životy pro nás velmi nepříjemné. Během své transformace jsem měla intimní vztah, který se stával stále obtížnějším.

 

Když je transformace ukončena, motýl se začíná dostávat ven z kokonu. Musí si vybojovat svoji cestu ven ze staré formy do nového světa, skrz hedvábné pouzdro které si vytvořil a které musí opustit. I my musíme bojovat, abychom překonali svoje bariéry a zastaralé postoje. Chování a re-akce, které nám vyhovovaly a uspokojovaly nás, dokud jsme byli „housenkou“, už nám nepomáhají. Nemůžeme už žít stejným způsobem jako dříve. Opouštíme staré vzorce chování. Ale protože jsme na ně byli zvyklí a přinášely nám v naší staré formě úspěchy, bráníme se je odhodit.

 

I já jsem se musela zbavit přesvědčení a názorů, které již nyní nebyly v mém nejlepším zájmu. Již jsem dále nemohla hrát roli, z které jsem vyrostla. Vztah, ve kterém jsem žila, skončil. Bylo to velmi bolestné odejít a velmi náročné změnit roli. Celý můj život se změnil.

 

Když opouštíme kokon, potřebujeme čas na přizpůsobení se novým podmínkám a okolnos-tem. Věci jsou jiné a musíme se naučit jak zacházet s naší „novou osobou“. Jednáme novými způsoby. Věci, které říkáme, jsou pro ostatní překvapivé, protože to je něco jiného, než na co byli zvyklí. Lidé na nás reagují způsobem, na který zase nejsme zvyklí my. Kvůli svým novým po-stojům jsem ztratila některé přátele, které se s mojí změnou nemohli smířit. A získala jsem nové přátele, kteří šli stejnou cestou jako já.

 

Nakonec se motýl osvobodí z kokonu, uvolní svá křídla a je volný. Poprvé se křídla naplní ener-gií a ta se roztáhnou a konečně jsou připravená nést motýla po obloze. Stejně i my se brzy za-čneme cítit spokojeně se svou novou formou, svobodně se rozlétneme jako motýli ladně přelétající z květiny na květinu. Živý klenot třepetající se na obloze.

 

Existuje teorie, která říká… Když v této časové linii šlápnete na motýla, změníte všechny po-tenciální budoucí časové linie. V jednadvacátém století zažívá lidské vědomí metamorfózu z po-malu se pohybující housenky na motýla.

 

Motýl létá svobodně v mandale (kole) času.

 

Motýlí efekty značí zrod nového vědomí v alchymii času.

 

Následující text je z článku Zvířecí symbolismus, totemy a analýza snů od A do Z (Animal Symbolism, Totems and Dream Analysis from A to Z, http://www.in5d.com/animal-symbo-lism-totems-and-dream-analysis.html).

 

Motýl je velice uctívaný mezi americkými indiány a přináší podle nich radost a mír. Kultury ce-lého světa si považují jeho křehkosti a barevné krásy. Většina motýlů má velmi krátký život, pouze týden nebo dva, pouze Monarch a Angle Wing žijí asi šest měsíců. Procházejí stádii vývoje od va-jíčka v kokonu přes housenku k dospělému motýlu.

 

Krátký život a krása motýla jsou symbolické pro počáteční duchovní růst. Během někdy obtí-žných formujících roků se člověku dostává životních lekcí a vedou ho ke světlu, kde jeho „motýlí duch“ začne létat. Symbolizují dar transformace a vývoje duše.

 

Motýl je připomínkou svobody a tvořivosti.

 

Motýli mají pár velkých složených oválných očí tvořených tisíci samostatných čoček. Mohou vidět jasné obrázky a vnímají i ultrafialové vlnové délky světla. Pro ty, kdo mají motýla jako totem, to naznačuje jasnovidné schopnosti.

 

Tykadla motýlů mají na svých koncích malé „knoflíky“, o kterých se říká, že hrají roli v orientaci. Pokud motýlovi jedno tykadlo chybí, bude létat v kruzích a nebude schopen najít správnou cestu. Ti, kdo ho používají jako amulet (medicine), potřebují zůstat neustále vědomě propojeni se svým duchem, aby šli správnou cestou a nalezli svůj cíl.

 

Motýlinejsoupřílišorganizovaní, častose vracejíopakovaněke stejnékvětině,nežsi to uvědomí, a ne-pamatujísi „příbuzné“. Tato vlastnostnás nabádábýt lépe připravenipro životnízměnya vztahy.

 

Motýl reprezentuje proces transformace a změny vzhledu (tvaru). Když zahlédnete motýla, všim-něte si nejdůležitějších věcí, s kterými v daný moment přicházíte do styku. V jakém stavu změny vzhledem k nim jste?

 

Motýli nám připomínají, že nemusíme brát život tak vážně. Mají potravu z květin, které přitom pomáhají opylovat a přitom ještě šíří krásu. Reprezentují element vzduchu, rychle se měnící a ne-ustále v pohybu, a ladně. Motýli jsou poslové okamžiku. Vyskytují se v množství různých barev. K pochopení poselství, které vám motýl přináší, může být užitečné vzít v úvahu právě i jeho barvu.

 

Kdykoliv je poškozen ekosystém, motýli bývají první, kdo ho opustí. Jsou obzvláště citliví na har-monii na Zemi. Pokud potkáte motýla poškozeného, chyceného nebo nemocného, je to žádost, abyste přestali narušovat přirozený stav prostředí a života a vypořádávali se s událostmi jemněj-ším, přirozenějším způsobem.


Doplněk in5d: Motýl je velmi mocným symbolem transformace v současném procesu transfor-mace vědomí na naší planetě.

 

Ve výkladu snů je u motýla často uváděno „předpověď společenského úspěchu, romantického úspěchu a/nebo domácího štěstí“.

 

Tak jak se vyvíjí vědomí, stávající definice pro výklad snů je třeba upravit. Např. žebřík ve snu dříve reprezentoval povýšení (změnu postavení), pokud ve snu lezete po žebříku. Nyní může že-břík reprezentovat šroubovici DNA, což může znamenat zásadní „upgrade“ DNA ve smyslu zvý-šení metafyzických schopností.

 

Podobně jako u žebříku ve snumůže motýlnaznačovatduchovnípokroknebometamorfózuvědomí.

 

Související články:

 

Animální symbolizmus, totemy a výklad snů od A do Z (Animal Symbolism, Totems and Dream Analysis from A to Z, http://www.in5d.com/animal-symbolism-totems-and-dream-analysis.html) Zvířata a posmrtný život (Animals and the Afterlife, http://www.in5d.com/animals-and-the-afterlife.html)

Duchovnost domácích mazlíčků (The Spirituality of Pets, http://www.in5d.com/the-spirituality-of-pets.html)

Stávají se vaše sny intenzivnějšími a živějšími? (Are Your Dreams Becoming More Intense and Vivid?, http://www.in5d.com/are-your-dreams-becoming-more-intense-and-vivid.html) Změnil se v poslední době váš spánek? (Have Your Sleep Patterns Changed Lately?, http://www.in5d.com/have-your-sleep-patterns-changed-lately.html)

Slyšíte v noci cvrlikat ptáky? (Do You Hear Birds Chirping at Night?, http://www.in5d.com/do-you-hear-chirping-birds-at-night.html)

Slyšíte neustávající vysoké tóny? Nejste sami! (Do you hear perpetual high pitched frequencies? You’re not alone!, http://www.in5d.com/high-pitched-frequencies.html)

Vše, co jste chtěli vědět o delfínech (Everything You Wanted to Know About Dolphins, http://www.in5d.com/everything-you-wanted-to-know-about-dolphins.html)

Edgar Cayce: Země dohání čas (Edgar Cayce: The Earth is Catching up with Time, http://www.in5d.com/edgar-cayce-the-earth-is-catching-up-with-time.html)

Nošení slunečních brýlí může ovlivnit činnost vaší šišinky (Wearing Sunglasses Can Affect Your Pineal Gland, http://www.in5d.com/sunglasses-pineal-gland.html)

Úrovně uvědomění v bdění a snění (Levels of Awareness in Waking and Dreaming, http://www.in5d.com/levels-of-awareness.html)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar