Tipy a inspirace

A+ A A-

Kvantová fyzika a bůh

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Kvantová fyzika je věda, která se věnuje nejmenším částečkám v subatomární oblasti. Náš každodenní život s počítači, televizí a CD by bez kvantové fyziky nebyl možný. Přesto je toto vědní odvětví tajemnou, „okultní“, nepochopitelnou vědou téměř pro všechny lidi. Málokdo chápe tyto záhadné skutečnosti, a to je vlastně důvodem, proč je stále mnoho skrytého a nevysvětleného. Mnoho vědců se věnuje tomuto výzkumu. Jsou těmito tajemstvími přitahováni jako magnetem. Svět toho nejmenšího se při pokusech chová tak neobvykle, že lidský rozum naráží na své hranice. To platí i v případě vysoce inteligentních lidí, jako byl Albert Einstein.

 

Pozdější vysvětlování dalších kvantových fyziků mu připadala podezřelá a snažil se dokázat jejich omyl, ale neúspěšně. Jeden z jeho nejdůležitějších výroků ohledně toho byl: „Nemohu uvěřit, že Bůh hraje v kostky.“

 

Nicméně po čtyři století se fyzika a stejně tak i chemie domnívají, že se obejdou bez Boha. Známý filozof a matematik 17. století René Descartes k tomu také významně přispěl, i když ne-vědomky. Kromě svého známého výroku „Myslím, tedy jsem“, předal světu myšlenku, že existují dvě nezávislé substance: jednak běžná materiální substance věcí umístěných v prostoru a jed-nak neviditelná duchovní substance nezávislá na prostoru. Od té doby se přírodní věda zabývá „materiálním aspektem“ a duchovní a náboženské vědy duchovním aspektem. Tímto způsobem mohla přírodní věda začít setřásat náboženská dogmata a zkoumat a popisovat přírodu nepřed-pojatým způsobem.

 

Podíváme-li se na uvažování různých významných kvantových fyziků, uvidíme, že Bůh a du-chovní aspekty znovu nacházejí přístup do fyziky. Takzvaná „matérie“ nebo „materiální sub-stance“ totiž podle nejnovějších poznatků kvantových fyziků vůbec neexistuje. Existuje pouze energie. Tím byla západnímu člověku a západní materialistické společnosti takříkajíc „vzata půda pod nohama“. Jestliže přijmeme tento úhel pohledu, vyvstává otázka: Co to znamená pro náš život? Jaké to přináší důsledky? A další otázka by mohla znít: Jakým způsobem mohou tyto malé částice působit na náš život a ovlivňovat ho? Kvantoví fyzikové se snaží popsat vztah mezi těmito nejmenšími částicemi a naším životem. Poukazují na to, že kvantové fenomény jsou paradoxní, jinými slovy pro naše myšlení nepochopitelné. Zajímavé je, že v některých ohledech jsou vhodné pro popis duchovního, neviditelného aspektu existence. Pokud hmota neexistuje, pak svět, který vnímáme našimi smyslovými orgány, je iluze. Nevědoucí člověk je svými smysly v této iluzi zajat. Když půjdeme duchovní cestou a s novým náhledem, můžeme tuto iluzi prohlédnout a být schopni najít skutečný, pravý svět.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar