Tipy a inspirace

A+ A A-

Aktivace "třetího oka". Lze "otevřít třetí oko" magnetem?

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Slyšeli jste někdy větu "Buď opatrný na to co si přeješ, mohlo by se ti to splnit?". Mnoho lidí zkouší najít způsob, jak plně otevřít svoje "třetí oko" (šišinku, přívěsek mozkový, pineal gland) ale alespoň jeden člověk možná dostal víc, než si přál. Použitím severního pólu magnetu tento člověk údajně otevřel své "třetí oko" tak, že vidí nejen věci v 3D prostoru ale i mimo něj.

  

 

Experiment Waltra Rawlse se stimulátorem "třetího oka"

Následuje výňatek z volně šířené knihy (ebook) od Davida Wilcocka nazvané "The Science Of Oneness" (http://divinecosmos.com/start-here/books-free-online/19-the-science-of-oneness).

 

Walter Rawls, který pracoval s vlivy monopolárních magnetických polí na hmotu s Albertem Roy Davisem, mi v telefonickém rozhovoru řekl o svém experimentu se severním pólem tyčového magnetu, umístěným nad šišinkou (pineal gland).

 

Byla vytvořena maska, která udržovala severní pól (konec) dlouhého válcovitého magnetu nad místem, kde je v hlavě umístěna šišinka (přívěsek mozkový). Účelem bylo tento orgán stimulovat a zjistit, jestli se něco s tímto údajným "třetím okem" stane. Expozice magnetickým polem byla prováděna 10 až 30 minut denně během asi čtyř týdnů.

 

Během prvního týdne seděl u svého stolu a studoval dokumenty, když zaregistroval koutkem svého oka nějaký pohyb. Když se podíval, viděl postavu "ducha"/člověka, jak přišla skrz jednu zeď, přešla místnost a zmizela skrz jinou zeď pryč. Postava zjevně o Walterovi nevěděla. Další expozice magnetickému poli uskutečnil v třetím a čtvrtém týdnu.

 

Druhý týden ta samá postava ("duch") opět procházela místností a letmo pohlédla na Waltera, když kolem něj procházela. Tentokrát byla postava trochu zřetelnější s více detaily, už nevypadala tolik jako duch.

 

Třetí týden, když intenzivně pracoval na nějakých dokumentech, Walter zaznamenal nějakou změnu v místnosti. Když se podíval, viděl že jedna stěna zmizela a on hleděl na malý kopec, kde muž a žena seděli pod stromem. Byla to stejná ne zcela zřetelná postava muže, kterou viděl při předchozích příležitostech. Tiše seděl a sledoval tuto venkovskou scénu několik minut.

 

Muž pohlédl směrem k Walterovi a vypadal polekaně. Bylo to jako by tentokrát zcela zřetelně Waltera viděl a možná ho poznal jako "ducha", kterého uviděl předchozí týden. Obraz vybledl a zmizel a zeď nabyla svého původního vzhledu. Od této chvíle Walter již nikdy stimulátor třetího oka nepoužil.

 

Rawls je spoluautorem knihy o magnetizmu s názvem "The Magnetic Blueprint of Life" (s Albertem Roy Davisem)

 

Wilcock dodává:

Je zajímavé, že práce Charlese Forta zmiňují, že mnoho "spiritualistických" studií bylo provedeno na přelomu 20. století organizacemi jako American Society for Psychical Research, které dávaly vyšší frekvence výskytů pozorování "duchů" a paranormálních aktivit do souvislosti s vyššími energetickými emisemi ze Slunce.

 

V těchto případech Slunce patrně propůjčuje více energie vědomí, které umožňuje jinak běžným lidským bytostem nahlížet do jiných sfér a/nebo způsobuje prolnutí mezi různými realitami. A jak za chvíli uvidíme, zdá se, že jsou určití lidé, kteří mohou vidět tyto sféry a psychicky v nich operovat bez jakékoliv vnější energetické stimulace.

 

V roce 2007 jsme získali určité průlomové nové informace o šišince (pineal gland), které budou postupně uvedené v dalších pokračováních této série. Jednou z nich je, že vnitřní uspořádání šišinky má velmi podobnou tkáň jako sítnice oka. Proto skutečnost, že se o tomto orgánu často mluví jako o "třetím oku", může být mnohem závažnější a smysluplnější, než jsme si doposud mysleli. Možná, že šišinka může být nejdůležitější hyperdimensionální rozhraní, které máme.

 

Zdá se, že tato žláza pracuje na velmi jednoduchém principu - sudovitý objem vody, je-li zcela odstíněn od magnetických polí, zvuků a jiných vzruchů z našeho časoprostoru, utvoří bránu do jiných časoprostorů, těch metafyzických sfér, o kterých při různých experimentech diskutujeme. Vnitřek žlázy je naplněn vodou.

 

Šišinkou protéká více krve, než kteroukoliv jinou částí mozku - to je zjištěná skutečnost. Z výpovědi svědka také vyplývá předpoklad, že máme okolo vody uvnitř šišinky přirozený elektromagnetický štít (stínění), a zdá se, že integrita tohoto štítu je velmi velmi důležitá.

 

Užití drog jako LSD může narušit a dočasně deaktivovat tento štít a vytvořit stav interdimenzionálního vědomí, který může být nebezpečný. Lze předpokládat, že užití takových drog vytvoří praskliny v ochraném štítu, které už nikdy zcela nezmizí, a když se osoba příliš otevře a příliš rychle, může to mít neblahé následky na její duševní zdraví.

 

Takže ve výše uvedeném případě se zdá, že i čistě elektromagnetický proces může stejným způsobem dočasně narušit ochranný štít šišinky. Nedoporučujeme, abyste to doma zkoušeli.

 

Magnety a "třetí oko"

Člověka napadne úvaha, co by se stalo, kdyby se změnila polarita magnetického pole (magnetu přiloženého do místa šišinky). A jak by byly změnou magnetismu ovlivněny obě hemisféry našeho mozku.

 

V jiném článku, nazvaném "Pineal Gland Mystique" (http://dherbs.com/news/4530/4669/Pineal-Gland-Mystique/d,ai.html#.UynrzUnD-TM) se ohledně magnetů a šišinky píše:

 

Přiložením magnetu  (šetrným přilepením) do místa na pokožce nad vaším "třetím okem" (je umístěno uprostřed mezi oběma očima trochu výše nad spojnicí očí) na několik hodin denně bude také stimulovat tuto žlázu a pomůže ji odvápnit.

 

Magnety způsobují, že se tělo stane zásaditější, zejména ta část těla, kde je magnet přiložen. Bude fungovat jakýkoliv magnet, ale magnety na hlavě používejte pouze ve dne. Energie Slunce zesílí vliv magnetu na šišinku.

 

Magnetické pole a šišinka

Ve studii o vlivu magnetického pole Země na šišinku (http://www.psi-researchcentre.co.uk/ article_10.htm ) bylo zjištěno, že zemský magnetismus se zdá být jednou z vlastností prostředí, které zvyšují aktivitu šišinky.

 

V poslední době je projevován zvýšený zájem o vlivy zemského magnetického pole (EMF) na živé organismy, zejména pokud jde o určování směru (Baker, 1980, 1981; Husing, 1960). Tento zájem se zdá rozšiřovat i do esoteričtějších oblastí, jednou z nich je např. parapsychologie. Existují domněnky, že schopnosti PSI mají vztah ke změnám síly magnetického pole (např. Persinger, 1989). Rovněž existují domněnky o souvislosti schopností PSI se šišinkou (Roney Dougal, 1989) - a šišinka je ovlivňována geomagnetickými změnami, jak je podrobněji rozebráno v tomto článku. Dále existují i domněnky, že schopnost proutkařství rovněž souvisí s elektromagnetickým polem Země (Williamson, 1987). A že pozorování UFO jsou nějak propojena s místy geomagnetických anomálií (Devereux, 1982) a mají i složku PSI (Roney - Dougal, 1991).

 

Poskládáme-li všechny tyto jednotlivosti dohromady, vznikne zajímavý a překvapující obraz, který naznačuje, že stará představa "šestého smyslu" může být právě tato citlivost na elektromagnetické pole (EMF). Tato citlivost je však podprahovým vnímáním a tak psychologický proces, během kterého si uvědomíme tyto informace, je v mnoha směrech podobný tomu, když si uvědomujeme jiné mimosmyslové (PSI) vjemy (Roney - Dougal, 1987). Z praktického subjektivního pohledu se tak vnímavost EMF a vnímavost PSI informací bude projevovat velmi podobně. Takže proutkaření nad mapou (vnímání PSI) a proutkaření v terénu (vnímání elektromagnetických polí) se projevují podobně, proutkař získává informace prostřednictvím kyvadélka nebo proutku (pružiny), což je určitý druh nástroje biologické zpětné vazby, informující vědomou mysl o podvědomých reakcích těla. Z toho vyplývá, stejně jako z mých výzkumů tradičnějších forem podvědomého vnímání, že hranice mezi smyslovým vnímáním a PSI vnímáním je velmi neostrá a jedno sotva postřehnutelně přechází v druhé.

 

Jinými slovy, vědomí může být změněno je-li šišinka stimulována změnami buď elektromagnetických nebo geomagnetických polí.

 

Šišinka a Schumannova rezonance

Schumannova rezonance je kmitočet elektromagnetického pole Země. Změny v zemském magnetickém poli ovlivňují produkci melatoninu a serotoninu v šišince a úrovně acetylcholinu v mozkovém kmenu.

 

Je možné, že změny v Schumannově rezonanci ovlivní změny v šišince?

 

Závěrem

Poznání, které si můžeme vzít z těchto experimentů, by nás mělo vést k hledání energetické rovnováhy se Zemí a Sluncem, protože čím více se oddělujeme od přírody, tím více se naše těla z této rovnováhy vychylují, a aby naše šišinka pracovala optimálně, je zapotřebí znovu vnitřní i vnější rovnováhy dosáhnout.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar