Tipy a inspirace

A+ A A-

Současnost - nejprve pohled skeptický

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Smyšlená planeta Nibiru byla vymyšlena samoukem sumerského klínového písma Zecharianem Sitchinem. V knize Dvanáctá planeta (1976) použil Sitchin obrázek ze sumerského pečetního válečku společně se svými vlastními překlady sumerského klínového písma, aby mohl argumentovat, že Sumerové znali 12 planet v naší sluneční soustavě, že je dvanáctá planeta Nibiru, že je její oběžná dráha kolem Slunce dlouhá 3 600 let, že na ní žijí bytosti (které Sumerové nazývají bohy), že tyto bytosti přišly na Zemi před zhruba 450 tisíci roky, že vytvořily lidi genetickým inženýrstvím samic opic a že to byli v podstatě jejich otroci, kteří pro ně dolovali zlato.

Opravdu, tohle je tvrzení. [4]

Jason Colavito o Sitchinovi říká: „… Sitchin tvrdil, že Annunaki geneticky modifikovali lidstvo, že se vesmírní útočníci pokusili vyhladit lidstvo velkou potopou a že se jednoho dne mimozemšťané vrátí a přinesou biblický rozsudek nad lidstvem.“ [1]

celý článek

Sitchin se opírá především o překlady starověkých textů, zejména těch svých, které se neshodují s překlady jiných, více ověřených učenců. Skeptikův slovník o Sitchinovi říká:

„Sitchin, stejně jako Velikovsky, vystupuje jako vzdělaný učenec v řadě knih, např. Dvanáctá planeta (1976) a Kosmický kód (1998). Sitchin i Velikovsky píšou velmi zasvěceně o starověkých mýtech, oba jsou téměř vědecky negramotní. Sitchin, stejně jako Däniken a Velikovsky, splétá působivé a zábavné příběhy z faktů, dezinterpretací, fikcí, spekulací a špatných překladů.“ [5]

Navíc Sitchin ignoruje obrovské množství dat jiných výzkumníků, zřejmě proto, že jsou v rozporu s jeho interpretací. Tyto příklady jsou hojné zvláště ve Dvanácté planetě. Hafernik například uvádí:

„Nyní se dostáváme ke slovu „šém“. Hodně Sitchinových výzkumů se točí kolem výkladu tohoto biblického slova. Zajímavé je, že se Kramer také zaměřuje na význam slova šém, ale přišel se studií muže jménem Arno Poebel, který popisuje úplně jiný alternativní význam tohoto slova, který se liší od Sitchina.

Od „tradičních“ autorit víme, že se slovo „šém“ obecně překládá jako „jméno“. Sam si udělal jméno. V tomto významu může být slovo přeloženo jako „reputace“. Toto slovo také může znamenat „monument“, fyzický artefakt, který nese něčí jméno, nebo který má něco připomínat.

Všechny tři překlady Bible, které jsem četl, překládají „šém“ jako „jméno“. Sitchin argumentuje, že „šém“ znamenal „památka“, ale že těmi památkami byly kopie raket používaných starověkými bohy (mimozemšťané).“ [2]

Sitchin měl ve zvyku rozhodovat o tom, co které slovo vlastně znamená na základě jeho osobního překladu a pak pokračuje jako kdyby překlady nikoho jiného nebyly přesnější, nebo jako kdyby jeho překlad nemohl být špatný. Mnohá jeho tvrzení, co se týče překladu sumerského klínového písma, jsou podrobně popsána a odhalena (debunkována) Michaelem Heiserem. Za hodně mluví Heiserova slova:

„V textech, které následují, je Nibiru považováno za planetu (Jupiter, nebo Merkur), za boha (konkrétně Marduka), nebo za hvězdu (odlišná od Jupitera).

Pokud jste zmatení, tak nejste sami. Toto trojnásobné (čtyřnásobné, pokud počítáte Merkur) označení pro Nibiru je důvod, proč učenci klínového písma o astronomii nebyli schopni s jistotou určit, co je přesně Nibiru. Později se podíváme hlouběji do problému.

Jedna věc je z textů jistá: Nibiru NENÍ planeta za Plutem.“ [3]

Rob Hafernik je letecký inženýr, který pracoval pro program raketoplánů NASA a má webovky, které kompletně debunkují Sitchinova tvrzení o dvanácté planetě. Na tomto webu Hafernik ukazuje následující přehled velmi podivných Sitchinových nápadů o vzniku sluneční soustavy:

„Zde je to, o čem prohlašoval, že se stalo (očísloval jsem si kroky podle sebe, abych na ně pak snadněji odkazoval:

1) Byla zde sluneční soustava tak jak ji známe dnes, ale nebyla zde Země a Měsíc a mezi Jupiterem a Marsem zde byla jiná planeta.

2) Z vesmíru přiletěla planeta Marduk a proletěla v blízkosti Neptunu. Marduk je retrográdní planeta, která obíhá v opačném směru než zbylé planety. Neptunova gravitace jej vychýlila z jeho dráhy směrem do sluneční soustavy (stále retrográdně). Ve stejné době Neptunova gravitace vytáhla bouli na straně Marduka, který stále držel pohromadě, ale byl deformován.

3) Planeta Marduk proletěla kolem Uranu, kde byla jeho boule odtržena a vytvořila několik měsíců, které obíhaly kolem Marduka.

4) Marduk se přiblížil k Tiamat (planeta na místě, kde je nyní pás asteroidů), jehož gravitace začala odtrhávat kusy Tiamat.

5) Marduk minul Tiamat, ale jeho satelity zasáhly Tiamat. Mezi planetami byly blesky ve formě statické elektřiny. Tiamat byla poškozena, ale stále držela pohromadě.

6) Marduk odletěl kolem Pluta mimo sluneční soustavu.

7) Když se Marduk vrátil, poslal Tiamat do pekla. Polovina Tiamat byla zničena a stala se pásem asteroidů, druhá polovina narazila do jednoho z měsíců Marduka, oboje odletělo na oběžnou dráhu Země a stalo se planetou Zemí. Kingu, jeden ze satelitů Tiamat, odletěl s tou zničenou polovinou a stal se Měsícem.

8) Marduk pokračuje dodnes ve své oběžné dráze, která je retrográdní a trvá 3 600 let.“ [2]

Další webovky debunkující Sitchinova tvrzení je série Iana Lawtona s názvem „The Mesopotamia Papers”.

Zde je pořádné tvrzení: Sitchinova původní předpověď přiblížení Nibiru není na rok 2012! Podle Sitchina se Nibiru nepřiblíží před rokem 2900! I když řekl, že se Annunaki můžou vrátit pomocí vesmírných lodí, když se Věk ryb přesune do Věku vodnáře někdy po roce 2090. Takže Sitchin nesouhlasil s lidmi přisuzujícími návrat Nibiru na rok 2012! (Alespoň to nedělal, dokud z toho nezačal vydělávat peníze v měsících před jeho smrtí v roce 2010).

Navrhovaná dráha Nibiru by byla vysoce elipsovitá. Tak elipsovitá, že by šlo v podstatě o přímku. Tohle víme díky jednoduché matematické rovnici, která existuje mezi dobou oběhu a délkou velké poloosy dráhy.[6]

Německý matematik a astronom Johannes Kepler (1571-1630) objevil tři zákony pro pohyb planet:

1) Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

2) Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.

3) Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich hlavních poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce).

Jelikož všechny planety obíhají po eliptických drahách se Sluncem v ohnisku, tak musí i Nibiru obíhat kolem Slunce, ne jen tak lítat skrze dráhy ostatních planet. [6]

Nibiru se musí pohybovat velmi pomalu v aféliu (odsluní) a velmi rychle v perihéliu (přísluní). [6]

Druhá mocnina doby oběhu planety je přímo úměrná třetí mocnině hlavní poloosy dráhy oběhu (elipsy). Pokud je doba oběhu Nibiru 3 600 let, tak můžeme použít třetí Keplerův zákon a zjistit něco o jejím oběhu. [6]

Keplerův třetí zákon můžeme napsat jako:

Kde „a“ je délka hlavní poloosy v astronomických jednotkách (AU) a „p“ je doba oběhu v letech. Použijeme trochu středoškolské algebry a zjistíme, že:

Takže za předpokladu, že je perihélium (přísluní) v blízkosti dráhy Země (protože se k nám má přiblížit, nebo do nás narazit), tak je vzdálenost d od Slunce v aféliu 2a-1 (dvojnásobek hlavní poloosy mínus 1 AU). Přidáním tohoto zjištění do vzorce dostaneme:

Za p dosadíme dobu oběhu (3 600 let) a to nám dává:

Jinými slovy: Délka oběhu 3 600 let, který je 1 AU od Slunce (oblast oběžné dráhy Země) nám dává nejvzdálenější místo oběžné dráhy od Slunce 469 AU.

Jen pro porovnání: Pluto má průměrnou vzdálenost od Slunce 39,5 AU. Doba oběhu Pluta kolem Slunce je 248 let. Když toto dosadíme do rovnice výše, dostaneme 39,47 AU. Takže vidíme, že rovnice funguje.

Oběžná dráha Pluta je považována za „vysoce eliptickou“. Ale není tak eliptická jako u Nibiru. Kalkulačka Dr. Douglase Hamiltona jménem 2D Orbital Elements (v několika pokusech a omylech) vytváří dráhu s výstředností 0.995744. To vytváří dráhu s přibližnou perihéliové vzdálenosti 1 AU a hlavní poloosou 235 AU. To je extrémně výstřední dráha.

Na vzdálenost 470 AU je gravitace Slunce zanedbatelná, téměř neexistující. Takže v důsledku toho musí Nibiru letět v blízkosti Slunce únikovou rychlostí, když se přiblíží 1 AU od něj. Ve vzdálenosti 1 AU od Slunce je 3. kosmická rychlost 42 km/s, to je rychlost, při které by měla letět Nibiru v roce 2012. Pro srovnání: Oběžná rychlost Země je něco málo pod 30 km/s, Venuše zhruba 35km/s, Merkuru 47,8 km/s. Nibiru by kolem Slunce proletělo stejně rychle jako Merkur.

Oběžná dráha, jak byla popsána výše, je vysoce nestabilní. Vysoce eliptická dráha je nestabilní, protože ji ovlivňují sebemenší odchylky – gravitace Jupitera by byla pravděpodobně dostatečná na to, aby poslala Nibiru kdo ví kam. Dráha Pluta je stabilizována Neptunem, Pluto je uzamčeno v dráhové rezonanci s Neptunem v poměru 2:3. Matematika stojící za těmito problémy je velmi těžká na řešení, protože nemá uzavřené řešení (všechny objekty se ovlivňují navzájem), proto profesionální astronomové používají počítače, aby provedly tyto výpočty. Ale toto byste měli pochopit: Stejně tak jako by Nibiru narušilo oběžné dráhy planet, tak by i tyto planety narušily oběžnou dráhu Nibiru. Protože má dráha Nibiru tvar úzké elipsy, tak by i sebemenší gravitace objektu, dokonce i menšího než je Nibiru, dramaticky ovlivnila oběžnou dráhu Nibiru. [6]

V posledních několika letech se objevily zprávy o nových planetách objevených jak obíhají okolo jiných hvězd. Obvykle jsou objeveny pomocí světelné křivky z hvězdy, když ji planeta částečně zastiňuje, nebo když planeta způsobuje, že se hvězda „viklá“. Nedávno jsme vizuálně objevili planetu obíhající Fomalhaut. Můžeme vizuálně zjistit vzdálené objekty v naší sluneční soustavě, které jsou mnohem menší než Nibiru. Vzpomeňte si, že je Nibiru velkou planetou, velkou jako Země, nebo větší. Někteří tvrdí, že obíhá kolem „temné hvězdy“, která by ale byla ještě mnohem větší.

I když můžeme nalézt objekty menší než hvězdy, dokonce i kolem jiných hvězd, proč nemůžeme najít Nibiru?

Někteří dokonce navrhují, že je Nibiru neviditelná! Opravdu? Na tohle sedí citát:

„Neviditelné a neexistující si jsou velmi blízko.“ – Delos McKown

Přispěvatel na náš web s přezdívkou bikenbeer2000 nám dodal následující tabulku, ve které jsou vidět výsledky výpočtu v astronomickém softwaru Starry Night.

“Zde jsou výsledky mé simulace Nibiru v programu Starry Night. Bral jsem v úvahu oběžnou dráhu 3 600 let a vzdálenost v přísluní od Slunce 0,984 AU (vzdálenost Země od Slunce dne 21. prosince 2012). Velikost objektu jsem dal stejnou, jako je velikost Země. Opravy jsou kvůli tomu, aby vyhovovaly různým bláznivým předpovědím, dle požadavků. Například pro objekt 4krát větší než Země odečteme 3 magnitudy. Pro objekt velikosti Jupitera odečteme 5 magnitud.“

Datum

Vzdálenost od SLunce [AU]

Magnituda

2010 červenec

9,36

5,5

2010 srpen

8,66

5,3

2011 leden

7,94

5,2

2011 duben

7,20

4,8

2011 červenec

6,43

3,8

2011 říjen

5,60

3,2

2012 leden

4,72

3,1

2012 duben

3,78

2,2

2012 červenec

2,76

0,2

2012 říjen

1,65

-3,8

2012 prosinec

0,98

-17,9

Takže v srpnu 2010 by měla mít Nibiru, pokud by byla velká jako Země, 5,5 magnitud, byla by vidět jako slabá hvězda pouhým okem, ale snadno viditelná v dalekohledu. Pokud by byla 4krát větší než Země, pak by magnituda byla 2,5. Pokud by byla velká jako Jupiter, pak by měla 0,5 magnitud a méně, tedy jasnější než Saturn, který je snadno vidět na západní obloze těsně po západu Slunce.

Vzhledem k tomu, že jde Nibiru snadno debunkovat, tak jsme překvapeni, že přesto někteří lidé tvoří podvodná videa. Tato videa na YouTube mají vysokou sledovanost. Strávili jsme mnoho času vyvracením těchto videí na našem fóru. Zde popíšeme jen některé z nich.

Padělané (fake) obrázky jsou časté, jak je vysvětleno na naší YouTube stránce. Zákeřné jsou případy, kdy autor prezentuje skutečné záběry jako záběry jiných objektů, např. planet. Jeden z našich členů s přezdívkou bikenbeer2000 objevil podvodníka na YouTube s přezdívkou jcattera. Bikenbeerova analýza je na tomto fóru. Ve skutečnosti jcattera spíše odkazuje na „Planetu X“ nebo na „hnědého trpaslíka” než na „Nibiru“, ale zdá se, že tyto tři pojmy prakticky zaměňuje.

Pro více informací o běžných technikách faků a hoaxů (nebo neúmyslných chyb) o Nibiru videích naleznete na našich YouTube stránkách.

Prokázali jsme, že Zecharia Sitchin není učenec co se týče sumerského klínového písma. Ignoruje velkou skupinu vzdělanců a rozvíjí své vlastní nikým nepodporované překlady, míchá volně mezi jazyky tak, jak se mu hodí. Badatelé v oblasti sumerských textů napadali jeho práci z pohledu špatných překladů, špatného vzdělání atd. Sitchinovo pojetí Nibiru není podporováno texty, které používá jako základ pro svá tvrzení.

Sitchinova tvrzení jsou příliš v rozporu s tím, co víme o naší sluneční soustavě. Existují zásadní nedostatky v Sitchinových tvrzeních o oběžné dráze Nibiru, včetně tvrzení o době oběžné dráhy a její pozice v přísluní. Sitchinova tvrzení o oběžné dráze Nibiru jsou nemožná. Jím tvrzená oběžná dráha by byla vysoce nestabilní a Nibiru by bylo již dávno vymrštěno ze sluneční soustavy gravitací plynných obrů. Když jsou obhájci Nibiru konfrontováni s nulovými vizuálními důkazy Nibiru, tak se odvolávají na to, že je Nibiru neviditelná, neosvětlená, nebo že je skrytá.

Další čtení

Blogger Discovery Magazine Ray Villard o Nibiru, 25. srpna 2011. [7]

„… Žijeme v převážně vědecky negramotné společnosti, kde jsou výroky skutečných odborníků často podezřívány a zesměšňovány. Je to zřejmé v politických debatách o globálním oteplování, o evoluci a sporné alternativní medicíně.

Mějte na paměti, že pokud některá část předpovědí o Nibiru je pravdivá, znamenalo by to, že je historie sluneční soustavy diametrálně odlišná od toho, co jsme se domnívali a zjistili pomocí pečlivých měření, kosmických sond a dynamických počítačových modelů.“

6) Zdroje

[]. Colavito, Jason. 2001. Zecharia Sitchin’s World http://www.jasoncolavito.com/zecharia-sitchins-world.html

[]. Hafernik, Rob. 1996. Sitchin’s Twelfth Planet http://roborant.info/main.do?entry=1443

[]. Heiser, Michael. The Myth of a Sumerian 12th Planet.http://www.michaelsheiser.com/nibirupage.htm

[]. Sitchin, Zecharia. 1976. The 12th Planet. Avon Publishers

[]. 2001 Zecharia Sitchin and The Earth Chronicles The Skeptic’s Dictionary.http://skepdic.com/sitchin.html

[]. Thompson, Emma, MSc (Queen Mary) BSc (Kent). 2009. Personal communication.

[]. Villard, Ray. 2011. Nibiru: Imaginary Planet Blamed for Earth’s Woes. Discovery Magazine, August 25th 2011 http://news.discovery.com/space/nibiru-imaginary-planet-blamed-for-earths-woes-110825.html

Překlad článku Nibiru

http://www.2012hoax.org/nibiru

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar