Tipy a inspirace

A+ A A-

VÍRA - VNITŘNÍ SÍLA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Zdánlivě možná jednoduché, ale přesto velice hluboké konstatování, které v sobě mimo jiné nese nejen svobodu, ale i odpovědnost. Článkem známé pražské terapeutky PhDr. Miroslavy Maškové volně navazujeme na téma intuice z předchozího čísla.

 

images

 

Jak dosáhnout štěstí, naplnění a stát se úspěšným člově-kem? K tomuto cíli vede bezpočet cest a každý z nás si vybere tu svou, která je mu vlastní. Všechny cesty však mají něco společného. Naše představivost, fantazie, touha a nadšení nám pomáhají realizovat svá přání. K tomu všemu je zapotřebí dostatek odvahy vidět svůj cíl jako úspěch, radost a štěstí. Znamená to osvobodit se od svého strachu, své nejistoty a svých pochybností. Naše otevřenost a upřímnost nám přináší motivaci uvědomit si, co chceme, a přesně definovat svůj cíl. Náš úspěch začíná tím, že si stanovíme konkrétní cíl a máme patřičnou dávku nadšení k jeho realizaci. Pozitivní myšlení nás motivuje k tomu, abychom měli víru ve svůj úspěch i zdravé sebevědomí, že dokážeme vše, co chceme. Úspěch se dostavuje vždy v tom, z čeho máme radost a uspokojení. Pokud nemáme před sebou svůj cíl, pak životem bloudíme a jsme ztraceni, jako bychom nežili, ale pouze přežívali. Život se pro nás stává nesnesitelným břemenem.

Svůj cíl jsme schopni vnímat pouze svým citem. Právě náš cit nám nejlépe radí, jak cíle dosáhnout a jakou sílu či formu na cestě k němu použít. Jen to, co vidíme zcela jasně ve své představě, můžeme opravdu uskutečnit. Jako malíř, který na prázdném plátně vidí hotový obraz a svou představu pomocí štětce a barev přenese na plátno. Podobně i architekt si ve své mysli promítá již hotový dům se všemi jeho detaily. Svou představu přenese do architektonického záměru a plánu, podle kterého stavba domu probíhá. Nehmotná představa v naší mysli se realizuje skrze hmotnou rovinu a ve hmotě. Opravdový úspěch je vždy výsledkem našich představ. Znovu si zde můžeme při-pomenout základní zákon ezoteriky - energie následuje myšlenku. Náš život se odehrává podle našich myšlenek a představ. Kdo chce mít v životě úspěch, musí si umět projektovat svůj cíl a vyvinout strategii, která ho k němu dovede. Pouhé vlastnictví něčeho - hromadění majetku a peněz, se nemůže stát naším životním posláním. Při sledování takového cíle se ocitáme ve slepé uličce a nenacházíme naplnění. Pravý úspěch můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím svého srdce a duše, když se necháme vést intuicí a vyšší silou. Pak jsme ve správném čase na správném místě, vydáváme správnou energii, která je potřebná pro dosažení našeho cíle, a potkáváme správné lidi, kteří nám v realizaci našeho záměru jsou schopni pomoci.

Každé ráno bychom si měli představit svůj cíl, kterého chceme dosáhnout. Zkusme si uvědomit, že naplnění spočívá v dosažení našeho cíle, nikoliv v materiálních hodnotách. Tam uspokojení najít nemůžeme. Pro dosažení cíle se musíme angažovat celou svou bytostí, být aktivní a být schopni převzít zodpovědnost sami za sebe - za své myšlenky, emoce, pocity, chování, slova, skutky i činy. Hnacím motorem se pro nás stává radost ze života, touha poznávat a učit se, odvaha jít přes překážky za svou metou. To vše pramení z našeho srdce a z naší duše. Ten, kdo radost ze života a učení necítí, žije povrchně. Měli bychom být schopni umět si odpovědět na otázky "jaký je můj životní cíl, pro nějž mám odvahu udělat cokoli?", "co pro mne znamená štěstí?". Když známe odpověď, můžeme se tímto směrem vydat a vynaložit veškeré své úsilí k realizaci našeho záměru. Naše vnitřní síla, na níž se podílí naše srdce i duše, znamená víru a přesvědčení, že své mety dosáhneme, a nedovolí nám vzdát se. To nám umožňuje pozitivně ovlivňovat svůj život. Naše víra jako zdravé sebevědomí nám dává jistotu věřit ve svůj cíl i v těž-kých situacích. Říká se, že víra hory přenáší. Víra a vůle jsou zárukou našeho úspěchu. Nesmíme je ztratit.

Naše vnitřní přesvědčení a víra v dosažení žádaného cíle vytvářejí nejsilnější energii a magnet. A opět si připomeňme základní ezoterní pravidlo, podle něhož se utváří náš život: "Energie následuje myšlenku". Nitky našeho osudu jsou utkány z našich myšlenek a pevné víry v jejich uskutečnění. S pomocí své víry můžeme čerpat z bohatého potenciálu svých schopností, o nichž jsme možná doposud neměli ani tušení.

Posilujme sílu své víry. Naše víra nám pomůže najít východisko z každé obtížné situace. Síla víry musí odpovídat velikosti cíle. Představa, jak stojíme na vrcholu svého snu a jak se v realitě splnilo naše vytoužené přání, rozevře mračna všech pochybností a pomůže nám kráčet přes všechny překážky dál. Dodá nám novou vnitřní sílu, díky níž si stále znovu uvědomu-jeme, že jsme hrdiny svého životního příběhu a že nám stojí za to poprat se se vším, co brání našemu štěstí. Řiďme se heslem: "Žij své sny!". Myslím tím, abychom uváděli své sny a své touhy do reálného života a proměnili je ve skutečnost. To nás naplní radostí a štěstím. Rozhodně se však neřiďme mylnou iluzí: "Sni v životě!". Cítíte ten rozdíl mezi těmito dvěma větami? Snění v životě nás zbavuje vlastní síly, vůle, víry a podílu na realizaci vlastního štěstí. Proto se těm, kteří pouze sní bez vnitřní touhy a víry, nemůže nic splnit a mine je jejich úspěch. Bohužel tito lidé očekávají, že všechno za ně zařídí nikdo jiný. Důležité je, aby cíl, za kterým jdeme, byl naším cílem, nikoliv cílem někoho jiného. Jinak nemůžeme dosáhnout úspěchu. Opravdový úspěch budeme mít jen s vizí vlastního cíle, s vlastními myšlenkami a idejemi. Od cíle, který není náš vlastní, se musíme osvobodit. Nejsme schopni se pro něj nadchnout a proto se nemůžeme dobrat úspěchu a štěstí. Chceme-li mít v něčem úspěch, uděláme pro to cokoliv. Rozhodně stůjme za svým cílem a nenechme se od něj odradit svým okolím. Cíl, kterému pevně věříme, dokážeme proměnit ve skutečnost. S velkým cílem je to jako s velkou láskou. Musíme na něj neustále myslet, toužit po něm, hýčkat ho, pracovat na něm a zdokonalovat ho. Stále častěji se jím zabývejte ve svých předsta-vách, protože mu patří pevné místo v našem nitru, které nesmí ani na chvilku opustit. Neuvízněte ve svých nostalgických vzpomínkách na minulost či v obavách, že nedokážete svůj sen proměnit ve skutečnost. Neustále si opakujte "dokáži všechno, co chci" a s touto větou hleďte do úspěšné budoucnosti. Úspěšní lidé se neodchylují od své cesty a jdou vpřed za vysně-ným cílem. Ten, kdo se chová jako motýl, nikdy svého cíle nedosáhne. Nevydrží dělat jednu věc delší dobu a jeho myšlenky stále těkají. Když často měníme svůj cíl, nenačerpáme dostatek vnitřní síly a vůle, a jsme neúspěšní. Úspěšní lidé s pevnou vůlí změní strategii, když se jim nedaří. Nikdy však nemění svou představu o vysněném cíli. Chce to velkou trpělivost - všechno potřebuje svůj prostor a čas.

Každý začátek je těžký. Vyžaduje od nás víru v sebe a svůj cíl, změnu našeho myšlení a jednání ve prospěch našeho cíle. Zbabělost a nerozhodnost tu nejsou na místě. Otevřenost, upřímnost, zodpovědnost, cílevědomost, čestnost, trpělivost, odvaha - to vše by se mělo stát součástí našeho charakteru i osobnosti. Jedině tak můžeme zdolat všechny překážky a potíže, které nám brání v dosažení našeho cíle. Získaná síla z tohoto boje nám dá motivaci jít dál. Vždy se musíme něčeho starého vzdát, abychom mohli něco nového získat. Spolu s tím dosáhneme svobody, odpovědnosti sami za sebe a pocitu radosti a štěstí.

Hlavní zdroj našeho výkonu představuje motivace. Je to energie, která nás vede od myšlenky k cíli - z naší nespokojené přítomnosti k vysněné budoucnosti a naplnění. My sami řídíme svou motivaci a své emoce. Je to naše rozhodnutí, jak moc budeme motivováni pro svůj cíl. Od nás to vyžaduje sebedůvěru, odvahu, pozitivní myšlenky a emoce, vytrvalost a nadšenou aktivitu.

Každý člověk v sobě nese vnitřní sílu a schopnost zlepšit svůj život, když vědomě změní své myšlení a cítění. Naše myšlenky utvářejí náš život. Pocity a emoce, které se nás zmoc-ňují, určují naše jednání. Opakované tvrzení "ano, já to dokážu" nám zaručí úspěch a pomůže rozptýlit naše pochybnosti. Motivace vzniká tím, že se těšíme na úspěch, a neposkytuje proto žádný prostor negativním myšlenkám a emocím. Věřte, že se vyplatí probudit v sobě nadšení a touhu po úspěšném životě a naplnění. Znamená to převzít zodpovědnost sám za sebe - za své myšlení, emoce i činy, překonat zbabělost a strach. Jedině tak můžeme pozitivně směřovat svou motivaci k životnímu cíli. Schopnost myslet a jednat pozitivně má v sobě každý z nás. Platí, že člověk je takovým, jaké je jeho myšlení. Špatné náladě a špatným myšlenkám je třeba se zasmát. Nejlepší zbraní je úsměv. Motivace není nic jiného než láska k cíli. Je to žhavá touha dosáhnout zvoleného cíle.

Z lhostejnosti, lenosti a nedostatku ctižádosti nikdy žádný úspěch nevznikl. Největší motivaci získáme, když nás trápí nejvyšší nedostatek a když se ocitneme na dně. Nejúspěšnější bývají ti, kteří začínají z ničeho. Pokud chcete být úspěšní, musíte vsadit na vítězství a na touhu dosáhnout svého cíle. Chtějte být ve svém oboru nejlepší.

Každé rozhodnutí, které odložíme, každá výmluva, zbabělá lež vůči sobě nebo druhým, nám bere motivaci, sílu, vědomí úspěchu, sebedůvěru a vede k nečinnosti. Když lžeme, zůstá-váme něco dlužní sami sobě. Ten, komu jsme lhali, se stává naším věřitelem. Jemu jsme dali moc nad naším životem. Když převezmeme zodpovědnost za své jednání, všechny negativní emoce nad námi ztratí svou moc. Ti, kteří obviňují někoho jiného ze svých nezdarů a neúspěchů, tak vkládají do jeho rukou moc nad svým životem. Proto je důležité, abychom si uvědomili svou zodpovědnost za vše, co děláme. Úspěšní lidé a vítězové nena-říkají, ale hledají řešení. Naříkání nám bere motivaci, odvádí nás od hledání řešení a vede k výmluvám a závisti. Myslete a jednejte pozitivně! Životní hra, kterou hrajeme se sebou i druhými, se jmenuje "pozitivní kontra negativní". Kdo žije jenom ve svých snech, necítí potřebu se namáhat. Závistiví lidé vidí jenom výsledek úspěšného člověka, ale nevnímají kamenitou stezku, po níž musel projít. Kdo nenaříká, má více času žít. Každý z nás má sílu a schopnost změnit svůj život, jestliže změní své myšlení. Jsou to naše myšlenky, které určují náš život. Můžeme žít naplněný život prostřednictvím svých myšlenek. Naše myšlenky naplňují náš život. Úspěšní lidé mají velké sny a pevnou vůli proměnit je ve skutečnost. Věří v sebe a ve svůj cíl a jsou ochotni do něj investovat veškerou svou energii, znalosti i sílu. Naše touha a víra jsou nejlepšími zbraněmi naší síly.

Lidé, u nichž převažuje rozum nad akcí, dlouho a dopodrobna o problémech přemýšlejí. Vidí tolik překážek, že nejsou schopni přeměnit své myšlenky v činy. Ten, kdo vidí jasně svůj cíl, chápe problémy, přes které musí projít, a má odvahu se s nimi poprat. S myšlenkou "dokážu všechno, co chci" jsme schopni dospět k rozhodnutí a jednání. Je třeba zbavit se své nerozhodnosti a nebát se změnit negativní myšlení v pozitivní a svou pasivitu v aktivitu.

Egocentričtí lidé nemohou mít trvalý úspěch, štěstí a napl-nění. Proto je třeba naučit se nejprve dávat a pak brát. Chce-me-li být úspěšní, měli bychom umět rozdávat radost a svými dobrými činy být ku prospěchu i jiným lidem. Úspěch nepřichází z vnějšku. Rozhodující je naše myšlení. Jedná se o soulad ducha, těla a duše. Utvářením vnitřní harmonie a rovnováhy zvýšíme svou energii a úspěch přijde sám. Vzniká především tím, že musíme vést sami se sebou boj, ve kterém překonáme negativní myšlení a změníme staré vzorce chování. S každou pře-kážkou čerpáme novou odvahu i sílu a přibližujeme se blíže ke svému cíli. Místo abychom se obávali svých nedostatků, měli bychom si uvědomit své schopnosti a na ty se zaměřit a rozšiřovat je. Žádný člověk není předurčen k neúspěchu. Pro úspěch se musíme rozhodnout my sami a vynaložit na jeho realizaci veškeré své síly.

Nejdůležitější v životě je poznání kam patřím a co chci. Pozitivní myšlení a konání zaručuje náš úspěch.

Žádný úspěch se neobejde beze snů, představ a fantazie. Pokud však k tomu nepřipojíme svou vnitřní sílu, vůli a vytrvalost realizovat své sny v praxi a dojít ke zdárnému cíli přes všechny překážky, zbudou nám jen vzdušné zámky a zklamání. Často lidé již při prvních potížích a problémech opouštějí svůj cíl a hledají nový. Bohužel to není řešení. Nedostatek vytrvalosti, trpě-livosti a pevné vůle je vede k rezignaci. Svůj cíl nesmíme opustit, naopak na něm musíme každým okamžikem pracovat ve svých myšlenkách a činech. Jedině tak dojde k naplnění našich přání. Nikoliv majetek či vzdělání, ale nezdolná vůle nevzdat se nás dovede k úspěchu. Při objevení prvních problémů často klesá naše nadšení, koncentrace, vytrvalost, píle i disciplína systematicky pracovat na dosažení cíle. Pak je potřeba si poctivě a upřímně odpovědět na otázku: "Jak velká je má síla vůle? Proč to chci vzdát a utíkat?" Jestliže se rozhodneme pro útěk a nebudeme bojovat s problémy, které nám stojí v cestě, rozhodli jsme se pro roli zbabělce a slabocha. Od této chvíle bu-deme utíkat. Kam? Ke svým lžím, iluzím, výmluvám, falešným představám a k obviňování druhých. Neutečeme však sami před sebou - před svým vlastním svědomím a zodpovědností. Tato situace nás donutí přemýšlet o sobě, o tom, co máme změnit a jak své omyly napravit. V tu chvíli nám pomůže otevřená a upřímná komunikace, ve které jsme schopni stát za svou pravdou i přes mnohé potíže a problémy. Jedině tak si můžeme vážit sami sebe a získat ztracené sebevědomí. Každá lež bývá odhalena, vzdaluje nás od našeho cíle a bere nám vnitřní sílu a vůli. Získáváme díky ní punc nerovného člověka, nikoliv člověka upřímného a otevřeného. Tyto aspekty rozhodují

o vnitřní čistotě charakteru naší osobnosti. Když nedůvěřujeme sami sobě, jak potom chceme, aby nám důvěřovali druzí. Nesmíme se vzdát zodpovědnosti za svůj život, své myšlenky a činy. Jinak budeme slabí a budeme zneužíváni pro cíle jiných lidí. A když nás pak oni přestanou potřebovat, zůstaneme sami. Když se na svůj život budeme dívat jako na nejdůležitější životní úkol, budeme brát všechno - dobré i zlé - jako příležitost k dalšímu růstu a zrání. Dobrovolně a vědomě bychom se měli rozhodnout, že budeme sami k sobě otevření, poctiví a upřímní. To nám dá sílu neustále zlepšovat sebe i svůj život. Úspěšní lidé jsou sami tvůrci svého života a nesou za to plnou zodpo-vědnost. Takoví lidé vyzařují vnitřní sílu a duševní bohatství. Nemají potřebu nic předstírat a dělat ze sebe někoho jiného, než jsou. Jsou skromní a přejí úspěch ostatním. Směřují od "já" k "my". Sebevědomí vzniká vírou, která přináší úspěch. Je to pocit, že mám v sobě vnitřní sílu se pozitivně změnit a mohu bez závisti sdílet radost z úspěchu druhých. Odvaha a úspěch tvoří nedílnou jednotu. Sebevědomí nemůže existovat bez odvahy. Mnoho lidí se však chová zbaběle, nedokážou být upřímní, podléhají strachu a výmluvám. Odvaha začíná tam, kde končí naše výmluvy, proč nám něco nejde nebo proč nemůžeme něco udělat. Každý den bychom měli trénovat svou odvahu na obyčejných věcech všedního života. Měli bychom se naučit stát si za svým názorem a zcela jasně říci "ano" či "ne". Jedině tudy vede naše cesta k úspěchu. Nerozhodní lidé postrádají vlastní identitu, neztotožňují se se svou osobností, a proto nedosahují úspěchu. Odvaha nás často nutí vystoupit z řady přitakávačů a bojovat za svůj názor. Můžeme i okolím nepochopení zůstat načas stát stranou. Získáme tak však neuvě-řitelnou sílu a sebevědomí. Pokud se rozhodneme změnit, záko-nitě se nám na naší cestě objeví problémy a starosti, které nevyhnutelně přicházejí s každou změnou. Proto se musíme vyzbrojit notnou dávku odvahy. Odvaha a sebevědomí nám dávají pocit svobody a samostatnosti. Nového stupně svého vědomí dosáhneme, když ze svého života odstraníme všechny nevyřešené problémy, pracovní i soukromé. Neudělat to je známkou slabosti. Kdo sejde při první těžké překážce z úspěšné cesty, už se na ni jen ztěžka vrací. Nevyřešené problémy vyvolávají negativní pohled na svět kolem sebe.

Veškeré úzkosti a strach před porážkou, kritikou a změ-nami v nejrůznějších oblastech můžeme překonat odvahou a upřímností. Ustrašený člověk se raději smíří se svou prohrou, místo aby odvážně hledal řešení svého problému. Vsází raději na výmluvy, a tak svůj strach posiluje. Každá zbabělost vede automaticky ještě k větší zbabělosti. Tam, kde sídlí strach, není důvěra. Kde je důvěra, tam sílí odvaha a mizí strach. Naším protivníkem není problém, ale strach. Musíme bojovat se svým strachem. V boji se střetneme s našimi výmluvami. Musíme tedy změnit svůj postoj k sobě - nekritizovat se, nic nevzdávat a přemýšlet o tom, jak příště věci vyřešit lépe. Měli bychom se snažit porazit negaci pozitivními myšlenkami a svým pozitivním přístupem k životu. Co to v praxi znamená? Pohybovat se na slunečné straně svého života a nikoliv se pod vlivem strachu schovávat ve tmě. Tak nás potom bude vnímat i naše okolí. Měli bychom být připraveni přijmout i své nezdary, abychom se z nich poučili a uvědomili si, na čem máme pracovat a co je třeba zlepšit. Každý náš úspěch nám vytváří ochranný štít proti kritice a zranitelnosti. Neměli bychom se nikdy vzdávat. Jedině tak si můžeme vážit sami sebe, protože neztrácíme svou víru a víme, že jsme v dané situaci udělali to nejlepší, čeho jsme byli schopni. Sebedůvěra, víra, odvaha, schopnost řídit a rozhodovat, píle, vytrvalost, kreativita, vůle, komunikace, touha po poznání, ochota zbavit se starých vzorců chování, bojovat se svým strachem a negativním myšlením, leností a egoizmem - to vše je záruka našeho úspěchu.

Naše negativní myšlení a negativní jednání nám přinášejí značné ztráty. Ten, kdo žije v minulosti, nežije v přítomnosti, prohrává svou budoucnost. Jedině ten, kdo má v sobě vnitřní víru, je schopen činů. Sebevědomý člověk nečeká, že mu někdo nabídne šanci, ale on sám si ji vytváří. Platí pravidlo: sebevě-domý člověk je odvážný a odvážný člověk je sebevědomý. Když se řídíme tímto zákonem, pak se nám daří říkat, co si myslíme, a dělat to, co říkáme. Ti z nás, kteří jdou za svým úspěchem, nemají potíže získat svým nadšením pro svůj cíl i jiné lidi, kteří se na jeho dosažení budou podílet vzájemným dáváním a přijí-máním. Úspěch znamená být schopen přejít od pozice "já" k "my", od individuálního vědomí ke kolektivnímu. Úspěch, který cítíme svým srdcem, nám i ostatním přináší velký zisk. Spojuje nás s druhými lidmi.

Čím jsme úspěšnější, tím bychom měli být skromnější a vděčnější. Pýcha předchází pád a každý náš úspěch vyvolává závist v našem okolí. Život není hra "Buď a nebo", "Kdo z koho". Úspěch jednoho neznamená prohru druhého. To si myslí lidé ovládaní strachem. Mylně se domnívají, že úspěchu lze dosáhnout bezohledným prosazováním vlastních egoistických zájmů vůči druhým. Úspěšní lidé se liší od neúspěšných svou vírou, že vše dokážou a zvládnou. V kritických situacích neztrácejí víru sami v sebe.

Měli bychom přemýšlet o tom, co můžeme udělat pro to, aby se nám dařilo lépe. Úspěch je prožívání radostí a vytváření kladných vztahů s druhými lidmi.

"Život plodí život. Energie vytváří energii. Člověk se stává bohatý tím, že se rozdává."
S. Bernhard

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar