Tipy a inspirace

A+ A A-

KYVADLO

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

 

Kyvadlo je dalším z prostředků, kterými můžete komunikovat se svojí duší, tedy klást jí otázky týkající se vašich problémů, lásky, zdraví, zkrátka čehokoli na co existuje jednoznačná odpověď. Právě vaše duše tuto odpověď zná a prostřednictvím kyvadla a dalších pomůcek se jí můžete dovědět i vy.

 

images

 

Vždycky jsem záviděla lidem, kteří jsou schopni něčeho, co je mimo chápání spousty takzvaně racionálně přemýšlejí-cích. Vykládání karet, čtení z ruky, používání virgulí - všechny tyhle dovednosti jsou důvodem sporu věřit - nevěřit. Když nic jiného, minimálně člověka lákají k tomu, aby je vyzkoušel. I já jsem podlehla jednomu z fenoménů oněch sporných dovedností - kyvadlu. Nikdy jsem v sobě nepociťovala žádné magické schopnosti, o to víc mě překvapilo, když jsem si přečetla, že k práci s kyvadlem žádné zvláštní nepotřebuji. Pravda, existují lidé, kteří mají větší či menší předpoklady pro práci s kyvadlem, ale základem je vůle a to, že pracovat chcete. Kyvadlo má za sebou slavnou, více či méně uznávanou minulost. Sloužilo ve starém Římě, pracoval s ním Galileo Galilei a o francouzském fyzikovi Jeanu Bernardu Léonu Foucaultovi je kniha od Umberta Eca Foucaultovo kyvadlo. Kyvadlo funguje asi jako jakási anténa, kterou přijímáte vibrace. Ty vyzařují všechny živé i neživé před-měty. Je to vlastně jistý druh energie, který nemůže jednoduše zmizet. Myšlenky i city vibrují do bezmezných dálek, proto lze pochopit telepatii, léčbu na dálku ale také fakt, že lze pomocí kyvadla nalézt třeba ztraceného člověka. Vibrace myšlenek a citů existují mimo čas, čímž se vysvětluje fakt, že kyvadlo reaguje i na otázky týkající se událostí z minulosti. Při své práci s kyvadlem se můžete setkat se čtyřmi druhy vyzařování. Jednak je to vyzařování osobní, energie myšlenek a tedy síla, která může ale nemusí zkreslit výsledek. Pak jde o vyzařování předmětu. Je to energie předmětu nad kterým kyvadlo kmitá. Další druh vyzařování je energie okolí. Ta je podmíněna prostředím, ve kterém se nacházíte, dobou či přítomností jiných lidí v místnosti. V neposlední řadě ovlivňuje výsledek také vyzařování samotného kyvadla. K tomu, abyste odstranili jmenované vlivy co nejvíce, slouží také kontrolní otázky, kterými byste se měli přesvědčit o pravdivosti odpovědí.

Již v polovině 19. století britský fyziolog W. B. Carpenter zjistil, že pouhá představa pohybu může pohyb vyvolat, což způsobuje, že odpovědi kyvadla mohou být někdy zkreslené. Cvičením se ale dají všechny odpověď zkreslující faktory minimalizovat. Proto, aby vaše práce s kyvadlem byla co nejúspěšnější, byste měli dodržovat následující tři podmínky.

  1. buďte uvolnění a vyrovnaní, kdo je vyčerpaný, neklidný či neustále něčím nebo někým rozptylován, nebude schopen soustředit se na jemné vibrace,
  2. soustřeďte se na otázku, kterou jste kyvadlu položili, v žádném případě si ale nemyslete odpověď,
  3. vztahovačnost a sobeckost není na místě, kyvadlo neslouží pro ukojení touhy po moci nebo pomstě. Cvičení dělá mistra - čím více budete rozvíjet své duchovno, tím více se bude rozvíjet i síla kyvadla.

Správná volba kyvadla

Kyvadel existuje široká škála stejně tak jako možností jejich závěsu. Můžete si vybrat kyvadlo podle tvaru od kónických, kulovitých přes spirálová po kapkovitá, stejně rozmanité jsou i materiály použité při jejich výrobě - drahé kovy jako zlato či stříbro, dřevo, korek, chrom, mosaz, železo či křišťál. Zavěšeno může být dle libosti téměř na čemkoli, od řetízků různých mate-riálů po bavlněné nitě či lněná vlákna. Na volbu kyvadla panují různé názory, někteří říkají, že je důležitý tvar, váha i materiál kyvadla i závěsu, důležité ovšem je, aby kyvadlo vyhovovalo člověku, který s ním pracuje, aby v ně měl důvěru a věřil tomu, že bude odpovídat pravdivě. To platí zvláště pro začátečníky, kterým, tak jako mě, plně postačí stříbrný prstýnek na stříbrném řetízku. Ale jako kyvadlo lze použít téměř cokoli, zavěšené na řetízku nebo niti, např. hodinky, náramek, jehlu nebo klíč. Pro stálejší používání se ale doporučuje pořídit si opravdové kyvadlo, protože s vaší pokročilostí se zvyšují i nároky na něj. Nemusíte ho nutně kupovat, kyvadlo si můžete vyrobit přesně podle svých představ, z materiálu, který vám vyhovuje. Pro závěs existují dva technické předpoklady - závěs by měl vycházet ze středu kyvadla (kvůli tomu, aby byl pohyb rovnoměrný, kyvadlo nesmí opisovat elipsu) a délka vlákna by měla odpovídat hmotnosti kyvadla (např. pro kyvadlo o váze asi 20 gramů je vhodný závěs o délce asi 10 cm, pro terénní zhruba 100 g vážící kyvadlo je určen závěs o zhruba 30 cm). Všechny parametry si ale upravte podle toho, jak vám vyhovují. Začátečníkům jsou doporučována kyvadla se závěsem o délce 3 až 6 cm, což se může stát problémem pro lidi s většíma rukama, kterým pak kyvadlo přiliš nekývá a často sklouzávají k tomu mu trochu pomáhat. Co se materiálu týče byste měli mít na paměti, že řetízek je trvanlivější než bavlněný nebo vlněný provázek, který má navíc někdy tendence ke kroucení se. Řetízek je také méně ovlivnitelný třeba průvanem. Na druhou stranu těžký či masivní řetěz je únavný pro ruku, která ho má držet byť i jen pár minut a navíc je pro kyvadlo těžké s ním pohnout. Když si přeci jen vyberete nit, pak by měla být z přírodního materiálu jako je bavlna, hedvábí či len, naopak se nedoporučuje třeba nylon. Co se tvaru kyvadla týče, měl by být vybírán podle účelu, kterému bude sloužit. Pro začátečníky, jak už bylo řečeno, postačí třeba šperk. Pokud budete pracovat s diagramy, mělo by mít kyvadlo výrazný hrot, abyste mohli přesně odečítat výsledky, pro hledání negativních zón se hodí kyvadlo kulaté, prstencové či oválné.

První práce s kyvadlem

Při prvním cvičení byste měli sedět u pevného stabilního stolu (při dalších si zvolte polohu kde a jak se vám zachce). Seďte vzpřímeně (jinak vám brzy ztuhnou svaly v ramenou a šíji), chodidla se dotýkají země, lokty opřete o stů. Kyvadlo uchopte jedním ze tří způsobů - praváci do pravé ruky, leváci do levé, i když není pravidlem, že kterou rukou píšete tou budete držet i kyvadlo - sami pak poznáte, která ruka je ta pravá. Kyvadlo by mělo mít možnost kmitat naprosto volně, ruka nesmí být křečovitá ani strnulá, nechtěné pohyby se pak promítají do odpo-vědí kyvadla. Druhou ruku položte volně na stůl. Kyvadlo k niče-mu nenuťte a buďte trpěliví. Při práci s kyvadlem musíte být uvolnění. Můžete k tomu použít následující způsob nebo jednu z dýchacích technik, o kterých jsme psali v minulém čísle časo-pisu. Toto cvičení by mělo trvat minimálně pět, maximálně deset minut. Vzpřímeně se posaďte na židli nebo si lehněte a šíji si podložte polštářem. Oči jsou zavřené a vy se vědomě zhluboka nadechujete a vydechujete nosem. Postupně přecházíte k břiš-nímu dýchání. Při výdechu si představujete, jak z vašeho těla odchází všechny negativní myšlenky a emoce. Nevycházejí jen dechem, odtékají z vás jako voda při sprchování. Jakmile máte pocit, že jste již klidní, dvakrát až třikrát se zhluboka nadechněte a pak otevřte oči. Nyní se již můžete plně věnovat kyvadlu. Tento uvolněný postoj si udržte a soustřeďte se na kyvadlo. Dbejte na to, aby oči sledovaly opravdu pohyb kyvadla a ne vaši představu o pohybu kyvadla. Pokud se přistihnete, že jste si odpověděli dříve, než se kyvadlo pohnulo, práci pře-rušte, od myšlenek se uvolněte hlubokým nádechem a výdechem a teprve pak pokračujte. Někteří radiestetici (od radiestezie z latinského radius = paprsek a řeckého aisthanomai = cítit, doslova citlivost na záření; disciplína zabývající se prací s kyvadlem a virgulí, pozn. red.) používají speciální podložky, které zamezují působení rušivého záření, jiní podložku nepovažují za důležitou. Když se s ní cítíte lépe, měli byste si pořídit podložku z přírodních materiálů jako guma, dřevo nebo papír. Pro-středí, ve kterém pracujete, by mělo být klidné a nemělo by vás rozptylovat. Nepoužívejte také rádio ani televizi jako kulisu. Kyvadlo byste měli pravidelně oplachovat tekoucí studenou vodou, abyste ho zbavili zbytků energie, které v něm zůstávají např. pokud pracujete s nemocnými. Kyvadlo je vaším osobním nástrojem, proto ho nikomu nepůjčujte - nemělo by takto získávat cizí vibrace. Kyvadla si važte! Pokud cítíte, že jste unaveni, okamžitě přestaňte, unaveni stěží dosáhnete úspěchu.

Při první práci s kyvadlem je nutné si ujasnit pohyby na jednotlivé odpovědi ano, ne, neplatné (nevím). Při "ano" odpoví kyvadlo buď pravidelným kroužením doprava (ve směru hodinových ručiček) nebo kmitáním od vás, tedy jako by přikyvováním. Pokud je odpověď "ne", kyvadlo začne kroužit proti směru hodinových ručiček nebo kmitat do stran, tedy jako když kroutíte hlavou ve smyslu negativní odpovědi. Pokud má při odpovědi jeden z těchto směrů výchylku, odpovídá elipsami či kmitá dia-gonálně, jde o neplatnou odpověď. Toto je tedy výčet způsobů, kterými může kyvadlo odpovědět, vy si ale musíte vybrat ten, kterým budete se svým kyvadlem komunikovat vy. Uchopte tedy kyvadlo do ruky a položte mu následující otázky: Jaký pohyb kyvadlo udělá, když signalizuje ano? Jaký pohyb kyvadlo udělá, když signalizuje ne? Jaký pohyb kyvadlo udělá, když neodpovídá nebo signalizuje snad? Tyto odpovědi byste si měli zafixovat a považovat je za dohodnutou komunikaci mezi vámi a kyvadlem. Udělejte si pár cviků pro zafixování odpovědí -vědomě se soustřeďte na pohyb při jednotlivých odpovědích.

Jak se správně ptát

Co nejpřesnější formulace otázek je při práci s kyvadlem klíčová. Špatně položená otázka může zkreslit konečnou od-pověď či způsobit, že kyvadlo neodpoví vůbec. Klást byste měli především takové otázky, na které se dá odpovědět ano/ne. Příkladem špatně položené otázky je např. Jak najdu hledaný předmět? Otázka by měla znít např.: Je hledaný předmět v tomto domě? Postupně můžete tyto otázky zpřesňovat až hledaný předmět najdete. Další ze špatně položených otázek se můžet týkat např. jídla. Můžu tuto potravinu jíst? V naprosté většině případů odpoví kyvadlo ano, jíst se dá spousta věcí a proto je lepší ptát se např. Je pro mě zdravé tuto potravinu jíst? a zjistit tak, jak je konzumace právě této potraviny pro vás zdravá či ne. Při práci s diagramy jsou ovšem otázky, na které se nedá odpovědět ano či ne, na místě. Zde vybíráte z ně-kolika možností, proto jsou vhodné otázky jako např. Který léčivý kámen je pro mě ten pravý? Kyvadlo si vybere jednu z nabízených možností. Další věc, kterou byste si měli osvojit, je kladení kontrolních otázek. Buď tak potvrdíte odpověď, kterou vám kyvadlo dalo nebo zjistíte, že odpovědi nejsou správné, což může být způsobeno mimo jiné také vaší přílišnou zainteresovaností na daném tématu. Při počátcích práce s kyvadlem se mohou vyskytnout potíže, které se však dají lehce překonat. Jedná se např. o to, že mnozí začátečníci málo důvěřují svým schopnostem a také pochybují (i když si to myslí jen v nitru), že skutečně mohou v této oblasti něčeho dosáhnout. Myšlenky typu "Určitě se to nepovede" se pak promítají do vaší práce.

Je důležité, abyste se negativního postoje zbavili a přestali si namlouvat, že vy přece nemůžete s kyvadlem pracovat. Naopak, několikrát denně si nahlas říkejte např. "Já to zvládnu, věřím svým schopnostem!" nebo něco jiného, co vás povzbudí. Dalším problémem bývá netrpělivost. Všechno byste chtěli mít hned, ale kyvadlo se ne a ne pohnout. Rytmu kyvadla se budete muset přizpůsobit a trocha trpělivosti nikdy neuškodí.

Při prvním cvičení byste měli především získat cit pro kyvadlo a poznat ho jako nástroj, který přijímá a zviditelňuje všudy-přítomné vibrace. Při prvním cvičení byste také kyvadlu neměli klást žádné konkrétní otázky ale stát spíše v roli pozorovatelů toho, jak reaguje na různá energetická pole. K těmto zajímavým pokusům potřebujete tužku, papír na poznámky, funkční tužkovou baterii, jakoukoli potravinu, různé pokojové rostliny. Poznámky byste si měli dělat po každém cvičení - zaznamenávejte reakce kyvadla, jak jasné pohyby ukazovalo. Nejdříve použijte tužkovou baterii - položte ji před sebe. Kyvadlo nejdříve podržte nad plusovým bodem a poté nad mínusovým. Nad pólem plus by mělo značit ano ať kroužením či kýváním, nad pólem mínus by mělo značit ne. Pokud reaguje opačně, zkuste ho uchopit do druhé ruky a jestliže jsou teď reakce správné, mějte ho vždy v této ruce - jak už bylo řečeno, nezáleží na tom, jestli jste pravák či levák. Cvičení s potravinami vám lehce zodpoví třeba otázky týkající se trvanlivosti či použitelnosti potravin. Zde se obzvláště hodí mít po ruce např. zkažené mléko či jogurt, nad kterým podržíte kyvadlo. To by vám v tomto případě mělo hlásit jednoznačné ne! Odlišné reakce kyvadla jsou také dobře patrné nad různými druhy chleba, nad červeným a bílým vínem. Různé reakce kyvadla si můžete také dobře vyzkoušet nad různými druhy pokojových rostlin. Ty vám takto mnoho napoví třeba o místě, na kterém stojí (je pro ně vhodné či nikoli) nebo o vztahu k sousedním rostlinám. Např. jednoznačné ne svědčí o tom, že rostlině současné umístění nevyhovuje. Zkuste ji přesunout jinam a opět zkuste kyvadlem její nynější situaci.

Práce s diagramy

Odpovědi ano/ne vás časem omrzí, kromě jiného zjistíte, že vás značně omezují. Východiskem z takovéto situace jsou různé diagramy, ať už si koupíte hotový či si nějaký vyrobíte sami. Diagram má většinou tvar kruhu nebo půlkruhu s pravidelnými okénky, ve kterých se objevují možné odpovědi, méně běžné jsou diagramy jiných tvarů, např. čárové. Kyvadlo by mělo směřovat na střed diagramu, který bývá označen bodem nebo křížem. V odpověď na otázku se kyvadlo vychýlí do určitého okénka, čímž značí správnou odpověď. Některé otázky není schopen pokrýt jeden diagram, proto postupujete od nejobecněj-šího směrem k užší specializaci. Uvedu příklad - pokud trpíte alergií, musíte nejdříve zjistit na co jste alergičtí z diagramu, kde budou uvedeny nejobecnější alergeny, např. pyly, zvířa-ta, prach, potraviny atd. Kyvadlo vám ukáže, že jste alergičtí třeba na potraviny. Pak tedy přejdete k diagramu, kde budou uvedeny různé druhy potravin. Zde zjistíte, že jste alergičtí např. na jablka. Nesmíte zapomenout na kontrolní otázky, takže nakonec se zeptáte Opravdu reaguji alergicky na jablka? Pokud bude odpověď záporná, zkuste pokus později nebo zkuste najít chybu v diagramu příčiny chyb.

Jak vytvořit diagram

Tvar i velikost diagramu závisí na tom, kolik potřebujete okének, tedy jak je daná oblast rozsáhlá. Kruhové diagramy se dají rozdělit až na 40 výsečí, větší počet se nedoporučuje, okénka jsou pak příliš úzká a odpověď se z nich špatně odečítá. Zvláště pro začátečníky je někdy těžké poznat správný výsledek, proto jsou zde na místě kontrolní otázky, které zjistí, o kterou ze dvou možností jde. Při vytváření vlastního diagramu byste měli dbát hlavně na to, aby všechna okénka měla stejný roz-měr. Nejdříve je samozřejmě na místě ujasnit si, pro jaký účel diagram vytvářím a vypsat si na papír názvy jednotlivých polí. V mnoha případech je dobré do diagramu vložit pole s názvem jiné (např. jiná barva, jiná příčina, jiný alergen...). Zajistíte si tak, že kyvadlo odpoví vždy. Pokud jsou varianty možných odpovědí příliš dlouhé, dají se do diagramu vepsat pouze čísla a legendu k nim přiložit tak, abyste ji měli při ruce a mohli si pohodlně přečíst, co které číslo znamená. Někteří radiestetici používají diagramy složité, kde jsou zahrnuty obecné příčiny čehokoli a na straně je ještě číselná osa. Každý si tedy musí vybrat to, co vyhovuje právě jemu.

Možnosti použití kyvadla

Kyvadlo představuje cennou metodu lékařské diagnózy. Lékařskou či léčitelskou práci s kyvadlem by měli provádět pouze zkušení radiestetici, začátečníkům jsou určeny zejména experimenty jako např. spojení kyvadla s masáží. Při této činnosti se opět můžete posunout dále ve vašich zkušenostech. Pokud někomu provádíte masáž, dotyčný by si měl odložit všechny šperky, brýle i hodinky, aby tyto předměty neovlivňovaly svými vibracemi kyvadlo. Tím pak pohybujte nad dotyčným a ptejte se kyvadla, zda ho máte masírovat třeba na ramenou. Pokud odpoví kladně, zjistěte ještě jak dlouho je třeba masáž provádět, jak silně a jakým směrem. Nezapomínejte při tom na správnou, jasnou formulaci otázek (Mám masírovat silně? Mám s masáží skončit?). Když skončíte s masírováním jedné části, ptejte se, zda máte pokračovat a pokud ano, tak s jakou částí atd. Po masáži opláchněte kyvadlo pod tekoucí studenou vodou abyste ho očistili od vibrací.

Z diagramu lze odečítat také nemoci. Nejdříve zjistíte orgán, který je nemocí zasažen, dejme tomu že to budou žlázy. Dále se ptáme které žlázy a dozvíme se tak že např. s vnitřní sekrecí a které konkrétně. Takto se dá odhalit nemoc v počátečním stádiu. To, co nemocným lidem chybí nejčastěji, je energie. Proto další otázky směřují ke zjištění průměrné energie dotyčné osoby. Dále je třeba zjistit z jakých zdrojů dotyčná osoba energii přijme nejlépe, k čemuž opět využijeme diagram. Jako jednotlivé alternativy mohou být např. různé esence, stromy či spánek.

Díky kyvadlu se mnoho dozvíme i z fotografií, protože i ty jsou nositeli vibrací. Dají se tak kupříkladu hledat ztracené osoby či se jen tak dozvědět mnoho zajímavých informací o některém z předků. Opět to chce ale zkušenosti, které začátečník časem nabere. K jednoduchému cviku s fotografií potřebujete někoho, kdo před vás položí fotografii někoho blízkého a přikryje ji tak, abyste na ni neviděli. Vy se pak kyvadla ptejte na vlastnosti zobrazené osoby (ne soukromého rázu). Zjišťujte pohlaví, barvu vlasů, očí atd.

Pomocí kyvadla lze nahlédnout i do budoucnosti, byť je to složitější než rozluštit minulost či pochopit přítomnost. Pátrat po budoucnosti by však měli opět jen zkušení. Nezkušení by se neměli výsledky svých pokusů řídit. První otázky v tomto případě by měly směřovat k tomu abychom zjistili, zda je teď ta pravá doba na získání správných odpovědí. Pokud kyvadlo odpoví že ne, měli bychom to zkusit jindy. Dále bychom se měli zajímat o to, zda tím, že budeme znát část budoucnosti někomu (nebo dokonce sobě) neublížíme. Jasnozřivé schopnosti lze cvičit např. odhadem skore fotbalového zápasu nebo třeba zítřejším počasím. Odpovědi nezapomeňte potvrdit kontrolní otázkou.

Pomocí kyvadla můžete zjistit také charakterové vlastnosti určité osoby. Jednotlivé vlastnosti si sepište do tabulky, pak vždy nad jednou vlastností podržte kyvadlo a zeptejte se, zda je ta a ta osoba např. citlivá, pak můžete změřit i intenzitu této vlastnosti na stupnici od 1do 10.

Stejně tak si můžete kyvadlem určit pro vás nejvhodnější jídelníček. Kyvadlo vždy podržte před potravinou či nápojem, který se chystáte zkonzumovat a zeptejte se, zda je pro vás vhodná a pátrejte třeba i po důvodu proč není. Odpovědi vás třeba překvapí - dozvíte se, že je jídlo překořeněné, že se vařilo příliš dlouho nebo pro vás není vhodná tato konkrétní potravina. Z diagramu můžete také zjistit, která důležitá látka vašemu tělu chybí a které škodlivé má nadbytek.

S pomocí kyvadla si můžete i nalézt vhodného partnera, vybrat vhodnou práci či určit negativní zóny ve vašem bytě. Na ty vás může navést třeba špatný spánek či bolesti některé části těla. Zeptáte se kyvadla, jestli mohou být vaše bolesti hlavy způsobeny tím, že ležíte v negativní zóně. Pokud je odpo-věď kladná, pokuste se tuto zónu najít přesně mířenými otázkami typu Je vlivu negativní zóny vystaven můj zátylek? atd. Negativní záření nemusí vycházet jen ze země, ale také z různých přístrojů, z kabelů či přetrvávají v důsledku nějaké události atd. a přestě-hování postele nemusí fungovat, proto je lepší se takovým mís-tům, pokud o nich víte, vyhýbat. Pomocí kyvadla a diagramu můžete také zjistit, jakými psychotronickými schopnostmi oplýváte. Ať už je to hledání patogenních zón, léčení nemocí či psychokinetické schopnosti, musíte je dále trénovat a je dobré směřovat otázky tak, aby vám napověděly, za jak dlouho vám tato činnost půjde či jaká doba je ideální pro vyzkoušení těchto schopností (dá se také praktikovat pomocí diagramu, který si upravíte tak, aby vyjadřoval dny, měsíce popř. roky). Zkrátka s pomocí kyvadla zjistíte téměř cokoli, na co si vzpomenete.

Partnerské vztahy

Jak už bylo řečeno, s kyvadlem dokážete hotové divy, nalézání partnerských vztahů nevyjímaje. Pro určení vhodného partnera s pomocí kyvadla je nutné nejdříve zjistit, jaký typ jste vy. To lze velice jednoduše pomocí diagramu, který roz-dělíte na sedm stejně velkých políček, do kterých vepíšete jednotlivé charakteristiky. U mužů jsou to - něžný, džentlmen, intelektuál, jinošský, vášnivý, iniciativní, neurvalec. U žen pak -něžná, vamp, intelektuálka, dívčí, vášnivá, iniciativní, mateřská.Projděte si jednotlivé typy a ujasněte si, jaké vlastnosti s nimi spojujete. Teď se kyvadla zeptejte, jaký typ jste vy nebo osoba, které partnera hledáte. Pokud je to muž, první diagram, se kterým budete pracovat jsou mužské typy. Nyní potřebujete zjistit, jaký typ by měl být partner dotyčné osoby. Pokud jste zjišťovali typ pro muže, typ jeho partnerky budete hledat v druhém diagramu. Pokud chcete, lze také zjistit vzhled ideálního partnera. Ten by sice neměl být až tak důležitý, protože k čemu vám je hezká tvářička, která po čase omrzí, když si s dotyč-ným nemáte co říct. Navíc vnímání krásy je do značné míry ovlivněno tím, co vidíme v televizi nebo v časopisech. Málokdo má však nakonec doma Claudii Schiffer či Brada Pitta. Takže diagram pro vzhled ideálního partnera by mohl být dělen např. do 25 políček, u kterých by mohla být tato legenda:

 

 

1 křehká konstituce

2 normální konstituce

3 silná konstituce

4 krátké vlasy

5 středně dlouhé vlasy

6 dlouhé vlasy

7 černé vlasy

8 hnědé vlasy

9 světlé vlasy

10 rudé vlasy

11 melír

12 malá postava

13 střední postava

14 velká postava

15 štíhlý

16 normální

17 plnější

18 modré oči

19 zelené oči

20 hnědé oči

21 černé oči

22 sportovní oblékání

23 normální oblékání

24 extravagantní oblékání

25 jiné vlastnosti

 

Kuriozity?

Možná se podivíte nad následujícími řádky, ale s kyvadlem se dá podnikat jako s kterýmkoli jiným předmětem. Existuje např. speciální realitní kancelář, kde vám poradí s koupí nemovitosti - určí vám reálnou cenu, zjistí také, zda v bytě či domě nejsou negativní zóny, plíseň, vlhkost, zda je dům staticky v po-řádku nebo třeba jestli přes pozemek nepovede v budoucnu dálnice, která by dům znehodnotila. Také doporučí, kdy nemovitost nejlépe prodat, abyste co nejvíce vydělali. Svého času existovala i seznamovací agentura, která vám našla vhodného partnera či otestovala a poradila ve vašem současném partnerském vztahu.

Koneckonců malý test vaší a partnerovy kompatibility si můžete také vyzkoušet. Vezměte si list papíru, do levého horního rohu napište jméno své a do pravého rohu jméno partnera (ať skutečného nebo potenciálního). Teď pod každé jméno udělejte pod sebe čtyři bubliny tak, že vždy jedna vaše bude přímo proti jedné vašeho partnera. Do první bubliny u sebe i partnera vepište slovo fyzicky, do druhých bublin slovo citově, do třetích intelektuálně a do čtvrtých duchovně. Nyní nechte kyvadlo kývat na myšlené čáře mezi prvními bublinami a ptejte se Dají se mé fyzické vibrace a vibrace ...... (doplňte jméno partnera či partnerky) sladit? Kyvadlo vám odpoví ano či ne a vy takto pokračujete v otázkách u dalších tří párů bublin. Zjistíte tak, jak jste na tom s partnerem v oblasti citové, intelektuální a duchovní. Nezapomeňte nakonec kyvadlu položit i kontrolní otázky. Kyvadlem se dají také vyhledat minulé životy, které podle některých radiestetiků mohou stát za některými problémy, které nás trápí. Minulých životů jsme prý mohli žít i 500, proto je mnohem efektivnější ptát se na ty životy, které nějakým způ-sobem ovlivňují náš život současný. O léčbě pomocí kyvadla už byla řeč. Kyvadlo může mimo jiné určit prostředek, který pomůže k léčbě příčiny nemoci. Jedním takovým prostředkem je i akupresura. Kyvadla je třeba se zeptat, kolik akupresurních bodů je potřeba k léčbě, dále na kterém místě jsou, jak často, jak dlouho a s jakou intenzitou je potřeba na bod tlačit. Kontrolní otázkou se opět musí ověřit třeba to, zda je na bod tlačeno dostatečnou silou.

Kyvadlo jsem vyzkoušela a výsledky jsem byla už při prvním cvičení doslova nadšená. Zpočátku jsem nevěřila doporučením moudré knihy, že kyvadlu se nedá věnovat příliš dlouho. Sama jsem však brzy zjistila, že je tomu opravdu tak - po pár minutách jsem byla doslova vyždímaná. Stačilo se ale věnovat několik minut jiné činnosti, odpočinout si a s kyvadlem to opět šlo. A víte co se říká - za zkoušku nic nedáš! A kdo ví jestli vám na vaší životní cestě nezačne pomáhat, nebo ve vašich rukou nezačne pomáhat jiným.

Pavlína Beitlová

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar