Tipy a inspirace

A+ A A-

CENTERING II.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V minulém čísle jsme vás seznámili se základy centeringu. Dnes toto téma uzavíráme druhým článkem. Rádi bychom vám dali návod, jak s meditací začít, a dokázali vám, že to není nic složitého a v životě vám to bude užitečné.

 

images

 

Centering je naprosto bezpečný způsob jak sami, v soukromí svého domova a svým tempem, můžete dosáhnout celistvé osobnosti.

V dnešním článku se dozvíte jak zvládnout strach a navnadíme vás na jednu z možných cest k sebeléčení.

Co byste si dříve než cokoli jiného měli udělat jsou dva seznamy. Na první, negativní, vypište vše, co ve vás vzbuzuje nepříjemné pocity tedy různé vlastnosti, okolnosti či osoby. Naopak na pozitivní seznam sepište vše, co vás činí šťastnými. Pozitivní i negativní položky si zkuste porovnat s několika přáteli či známými. Negativní seznamy bývají velmi rozsáhlé všimli jste si? Položte si otázku je horší strach z toho, co by se vám mohlo stát, nebo skutečné neštěstí? Vzpomeňte si na konkrétní případ, kdy se něco, čeho jste se obávali, skutečně stalo situaci jste zvládli, že ano? I když třeba ne tak, jak jste si představovali, ale onu nepříjemnost jste přežili. Teď se podívejte na svůj seznam a přiznejte si, kolik věcí, kterých jste se k smrti báli, se vůbec nestalo? Tolik ztra cené energie kvůli zbytečným starostem. Strach je ochromující, naprosto nesmyslnou a zbytečnou emocí. Citujme Franklina D. Roosevelta: „Jediné věci, které se musíme obávat, je sám strach."

Svou energii můžete využít mnohem konstruktivnějším způsobem než obavami. Cokoliv se vám děje vás má něco naučit. Vaše obavy se stanou magnety, které k vám budou přitahovat neštěstí - ta nejhorší neštěstí si přivoláváme tím, že na ně ve svých obavách neustále myslíme. Strachu a obav se nezbavíte přes noc. Následujícím cvičením toho ale za určitou dobu dosáhnete. Cílem následujícího cvičení je dokázat se odpoutat od každé situace, pocitu a emoce.

Cvičení v odpoutanosti

Cvičení provádějte na místě, kde bude více lidí. Rychle se rozhlédněte po místnosti a všímejte si jich, prozkoumávejte okolí. Všimněte si, že v místnosti sedíte i vy. Nedívejte se na sebe jako na jednotlivce, ale jako na součást celé skupiny. Proberte celý inventář svého okolí. Všímejte si nábytku, atmosféry, výrazů v tvářích lidí, jejich oblečení či čehokoli dalšího, co je na nich pozoruhodného. A opět si všimněte sami sebe. Pozorujte se, jak sedíte na své židli a jak jste součástí prostředí.

Teď se na chvíli zamyslete zatímco jste prováděli toto cvičení a opravdu jste se na něj plně koncentrovali, přestali jste pro sebe existovat. Byli jste příliš zaneprázdněni snahou zapamatovat si jednotlivé kroky a pozorováním okolí, než abyste vnímali sami sebe. Ale jakmile jste k tomuto obrázku připojili i sebe, začali jste si sami sebe uvědomovat. Tento pocit se ještě posílil, když jste se vnímali jako součást celkového prostředí. Dále umocníte vědomí svého já ještě více tím, že zaměříte svou pozornost na tělo a jeho reakce. Zatímco budete provádět následující cvičení, nevšímejte si, co se děje ve skupině.

Zavřete oči a představte si ostatní lidi a sami sebe, jak mezi nimi sedíte. Prohlédněte si detailně oblečení, které máte právě na sobě, všimněte si svého účesu nebo čehokoli dalšího, co vás od ostatních odlišuje. Nyní si představte svou tvář. Neznepokojujte se, pokud neuspějete, je to velice obtížné, časem se naučíte, jak toho dosáhnout. Teď byste se o to měli ale alespoň pokusit.

S tímto celkovým obrazem sama sebe v mysli si

všimněte, jaký je pocit, který vás odděluje. Cítíte se příjemně? Znepokojuje vás nějaká situace? Děláte si starosti s nějakým problémem? Možná se vám zdá obtížné si tuto scénu představit? Ať je vaše reakce jakákoliv, uvolněte se. Pak teprve budete schopni své pocity pozorovat.

Stále sledujte svůj pocit, jednoduše jej pozorujte tak nezaujatě a objektivně, jako kdyby vám někdo jiný vyprávěl o tom, jak se právě cítí.

Nyní vklouzněte zpátky do sebe a vyvolejte v sobě silnou emoci. Buďte šťastní, zamilovaní, žárliví. Jakoukoli emoci si vyberete teď nechte, aby se naplno projevila.

S očima stále zavřenýma pozorujte sami sebe na své židli, jak tuto emoci prožíváte. Všimněte si své tváře, je-li to možné i svých pohybů a gest, jimiž vaše tělo tuto emoci vyjadřuje. Sledujte emoci, kterou jste si vybrali, jak prochází vaším tělem. Nehodnoťte se za to, jakou emoci jste si vybrali, neposuzujte ani samotný cit jako dobrý nebo špatný, nechte ho volně plynout.

Vklouzněte zpět do svého těla a zareagujte na tuto emoci znovu tak, jak byste na ni normálně zareagovali. Na několik vteřin se uvolněte. Potom se zeptejte sami sebe, zda existuje nějaký rozdíl mezi tím, když jednoduše sledujete to, co cítíte, jako kdybyste pozorovali v jistém emocionálním stavu někoho jiného, a tím, když se necháte tímto pocitem ovlivnit. Vaše snaha zaujmout nestranný postoj a odpoutat se je splněna, pokud jste schopni odpovědět ano na otázku: „Jste něčím odděleným, co se může postavit stranou a sledovat tyto emoce?"

Odpoutání se je v rámci centeringu to nejtěžší. Při cvičení vás možná vyleká úzkost či napětí. Důvod je ten, že nejste svým tělem, nejste svými emocemi. Ať zažíváte jakoukoliv bolest nebo radost, tyto pocity je možné od vašeho těla a mysli oddělit a nezávisle pozorovat. Když se nad tím zamyslíte, někdy nás potkají situace, kdy jako bychom sami sebe viděli něco dělat, např. při hádkách, jako bychom se na celou situaci dívali z výšky.

Důkazem oddělitelnosti ducha od těla je např. následující případ. Bolí vás zub. Jdete si lehnout, ale ve spánku už tuto tělesnou bolest necítíte. V nevědomém stavu se tělo odděluje od mysli, a proto to lze udělat i ve stavu bdělém. Vyzkoušejte si to sami. Dejme tomu, že vás bolí hlava. Jste na cestě pro prášek, když v tu chvíli zazvoní telefon volá vaše kamarádka a sděluje vám jakousi novinu, která nesnese odkladu, proto na prášek na bolest pro tuto chvíli zapomenete. Ale při soustředěném rozhovoru zapomenete také na bolest. Při konverzaci se vaše bolení hlavy i tělo oddělilo od mysli a vy jste se tak přirozeně odpoutali. Vědomá odpoutanost je možná jen když zaměříte svou pozornost jiným směrem. Toho můžete využít záměrně např. při oné bolesti hlavy. Svou pozornost zaměřte jiným směrem tak, jak jste to dělali v předchozím cvičení. Zvolte pozitivní duševní rozpoložení a oživte v sobě nějakou šťastnou chvíli.

Vyberte si radostnou událost, jakoukoliv z vašeho života. Vzpomínku na ni prožijte co nejplněji pozorujte lidi v oné vzpomínce, vnímejte zvuky, hlasy, vůně. Věnujte plnou pozornost sledování pocitů ze znovuobnoveného zážitku.

Ustupte stranou a pozorujte se, jak sedíte na židli obklopeni svým okolím a prožíváte vzpomínku na chvíli štěstí. Jako kdybyste sledovali film o sobě, za chycující právě nádherný okamžik, který si s chutí přehráváte. Celou scénu sledujte, aniž byste cokoliv kritizovali či jinak hodnotili. Otevřete oči a pokračujte v sebepozorování. Nepřestávejte se pozorovat po celý zbytek dne. Předstírejte, že stojíte za svým pravým ramenem, abyste mohli vnímat vše, co se během dne děje vám i ve vás. Opět pouze přihlížejte, neposuzujte.

Postupně zjistíte, že se dokážete mentálně odpoutat a sledovat, jak se pohybujete, cítíte a prožíváte, zatímco den pomalu ubíhá. Tělo není složeno z jedné jediné části, nýbrž z částí tří říkejme jim tělo, mysl a duch (duše, chcete-li). Každá z těchto částí může být samostatná a fungovat nezávisle na ostatních. Tělo např. může být natolik zaměstnáno fyzickou námahou, že si je člověk vědom pouze této námahy a mysl a duch jsou odsunuty do ústraní. Mysl se ujímá dominantní funkce např. při čtení knihy, kdy jste natolik pohlceni obsahem, že pro vás v určitých chvílích přestává existovat tělo i duch.

Přínos odpoutaného postoje

Díky odpoutanosti a pozornému posouzení sama sebe je vám umožněno poznat, jaké máte nedostatky, a tak začít pracovat na zlepšení svých postojů, osobnosti či charakteru. Odpoutanost vám také pomůže proti psychickým útokům slabochů, nebo vám pomůže nepokračovat v neustálém bránění se a útočení. Slaboši útočí slovem, činem a někdy i fyzickým napadením a když se jim někdo pokouší oplácet stejným, zaujmou obranný postoj. Pokud jste schopni odmítnout agresorovu potřebu emocionálního útoku, bude nás napříště ignorovat. Hlavním cílem je však zlepšit sebe sama. To je totiž ta jediná osoba, kterou můžete změnit, a dá vám mnoho práce změnit svůj život, aniž byste přitom měnili celý svět.

Jistě máte ve svém okolí osobu, jejíž společnost vám odčerpává energii a vy se po setkání s ní cítíte duševně

či fyzicky naprosto prázdní. Takovýmto lidem se říká „upíři energie". Ať už se jedná o plačtivý tón v hlase, předmět hovoru, neustálé stížnosti, sahání na naše oblečení. Oni vždy odcházejí svěží a těží z naší vyčerpanosti. Odpoutanost je lékem i pro ty z vás, kteří jsou si vědomi toho, že tyto pocity sami způsobují.

Nemusíte v čerpání energie z lidí pokračovat ani nemusíte nikomu dovolit energii si od vás brát. Pokud zvládnete odpoutání se, můžete se pozorovat - jak jednáte, jaké postupy používáte a zjistit, jakou zkázu tím působíte. Princip je stejný jako u elektřiny. Elektrický proud nerušeně proudí volnými dráty. Jakmile se ale nastaví odpor, proud bude i nadále proudit směrem k místu odporu, zatímco za touto překážkou se rychle odčerpá a není znovu nahrazován. Odpoutanost udržuje cesty, kudy energie protéká, volné. Jak rychle energii spotřebováváte, tak rychle je doplňována.

Dalším velkým a pro vás významným krokem na cestě centeringem je odpuštění. Těm, od kterých nám bylo ublíženo, ale především nám samým. Ačkoliv jste se v poslední době nedopustili žádného prohřešku, mohou se vám stále připomínat ty minulé. Vyvstanou vám na mysli, když jste sami a máte čas přemýšlet. Opusťte tento kruh neustálých výčitek a obviňování. Následující kroky vám k tomu pomohou.

Vraťte se k pokynům k meditaci v minulému článku a základního meditačního postupu se držte do bodu 2c. Plynule přejděte k cvičení v odpoutanosti a poté se vraťte ke svému duševnímu promítacímu plátnu. Vyvolejte na něm představu nějakého prohřešku, který ve vás vyvolává úzkost. Dále postupujte následovně:

Pozorujte sebe sama na svém duševním promítacím plátně, jak znovu prožíváte daný moment. Vnímejte veškerou bolest a utrpení, které ve vás tato událost vyvolala. Nyní se odpoutejte tak, že začnete předstírat, že jste někdo jiný a celý incident pozorujte. Tato perspektiva vám umožní nahlédnout na celou situaci tak, jako by se stala jinému člověku.

Zopakujte tuto vizualizaci u dalších dvou větších provinění, která vás trápí. Máte-li hříchů víc, promítněte je všechny, od všech se odpoutejte a pozorujte je očima nezaujatého diváka.

Odříkejte následující modlitbu: „Toto je začátek nového dne. Pán mi dal tento den, abych jej využil podle své vůle. Mohu ho promarnit nebo využít k něčemu dobrému. To, co dnes udělám, je důležité, protože za to směňuji svůj den. Až nadejde zítřek, tento den bude navždy v nenávratnu a zanechá za sebou pouze to, zač jsem ho směnil. Chci, aby to byl zisk, ne ztráta, dobro, ne zlo, úspěch, ne prohra, abych nemusel litovat ceny, kterou jsem za něj zaplatil."

Uvědomte si, že vám bylo odpuštěno a že jste připraveni na znovuzrození ve světle a že nebudete mít žádný vztah ke svému starému, bývalému já.

Přistupte ke druhému kroku meditace. Zatímco se soustředíte na své prázdné plátno, proste a oddejte se tichu, nechte ho, aby vás vyléčilo z vašich starých bolestí a ran. Nezapomeňte se vždy postavit do světla, urychluje vaše uzdravování. Dokončete zbytek meditace a vraťte se zpět do bdělého stavu.

Dnešek je zítřkem, o kterém jste včera snili. Udělejte něco. A udělejte to teď!

Knihu Centering od S. G. Laurie a M. J. Tuckera koupíte nejsnáze v internetových obchodech, např. www.vltava.cz, www.vsechnyknihy.cz, www.pragma.cz, www.neoluxor.cz ad. za cenu od 151 Kč.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar