Tipy a inspirace

A+ A A-

ŽIVOT VE SVĚTLE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Před nedávnem jsme v našem časopise psali o rozvoji a využití intuice v každodenním životě podle rad Shakti Gawain. Dnešní článek bude o celkové změně přístupu k životu k životu ve světle.

 

images

 

V úvodu první kapitoly své knihy „Život ve světle" Shakti Gawain shrnuje: Žijeme ve velmi vzrušující, velké době. Pomalu ale jistě probíhá hluboká a radikální transformace našeho vědomí, našeho myšlení, našeho života. Jsme nuceni opustit dosavadní životní styl a začít žít novým, úplně jiným způsobem. Nyní se vlastně zabýváme zničením našeho starého a vybudováním nového světa. Základ starého světa byl v tom, že jsme svůj pohled soustředili navenek protože jsme ztratili základ našeho spirituálního spojení a začali jsme se domnívat, že jediná realita je materiální svět kolem nás. Jelikož jsme se v podstatě cítili prázdnými, ztracenými a osamocenými, pokoušeli jsme se hledat štěstí a náplň života ve věcech, které leží mimo nás v penězích, v majetku, ve známostech, v práci, ve slávě, v dobrých činech, v jídle, alkoholu nebo drogách.

K vybudování nového světa je nutné otevřít se vyšší síle kosmu, která je v nás, naslouchat jí, nechat ji námi proudit. Celý život se pokoušíme používat ve škole naučené postupy chování. Některým se daří, ale pro většinu z nás platí, že se nám skoro nikdy nedaří tak, jak jsme doufali a jak jsme si představovali. Zdá se nám, že dokonalé styky a známosti neexistují a jestliže ano, tak jen pouze na chvíli, máme pocit, že nikdy nemáme dostatek peněz, necítíme se v bezpečí a v naprosté spokojenosti. Často je to tím, že nikdy nedosáhneme toho uznání, ocenění a toho úspěchu, po kterém jsme toužili, a i když se nám to do jisté míry podaří, je to spojené s neodbytným pocitem, že u toho stále ještě něco chybí nějaký hlubší význam.

Určitý počet lidí se již dostal s tímto hlubším smyslem do kontaktu, a jak jejich spirituální vědomí roste, cítí se plnější a prostornější, ačkoliv i u těchto lidí zůstávají pevně zakořeněné některé staré zvyky, které jim v úplném rozvinutí brání. Nakonec přijdeme k závěru, že první, co musíme udělat pro vybudování nového světa, je upřímně si přiznat, že způsob, kterým jsme se učili žít, nám nepřinesl nic, co by nás opravdu uspokojovalo. Musíme se tak naučit novému způsobu žití, který je v protikladu s tím starým. Prvním a jedním z nejdůležitějších předsevzetí je být sám k sobě laskavý a vlídný, nezlobit se sám na sebe, pokud se věci nebudou vyvíjet v souladu s našimi představami.

Učíme se žít v souladu s přirozenými zákony kosmu. Následující meditace vám může být v tomto procesu nápomocna.

Pohodlně si lehněte nebo sedněte, zavřete oči, uvolněte se, dýchejte zhluboka. Při výdechu nechte vše, co nechcete a nepotřebujete, odejít. Frustrace, únavu, starosti. Toto je okamžik, kdy se můžete zbavit starého života. Představte si, že všechny vaše staré zvyky, staré způsoby chování a všechny problémy, které vám bránily dosažení toho, co

chcete, opouštějí s každým vydechnutím vaše tělo. Pokaždé, když budete tímto způsobem vydechovat, zbavíte se části starých omezení a vytvoříte si tak v sobě prostor pro něco nového. Po několika minutách si začněte představovat, jak s každým nadechnutím přijímáte životní energii. Tato energie obsahuje vše, co potřebujete a po čem toužíte lásku, zdraví, krásu, sílu. Představujte si, že se pro vás otevírá nový život, který vás naplňuje vitalitou a energií. Dělejte, že váš život je přesně takový, jaký byste ho chtěli mít, a těšte se z toho pocitu. Nechte odejít starý svět a těšte se z nového. Až budete mít pocit, že jste s touto meditací skončili, otevřete oči a vraťte se zpět. Uvědomte si, že jste začali s procesem tvorby svého nového života.

Základem života v našem světě je uznávání vyšší síly. Tato síla je označována mnoha jmény, některým je známa jako Bůh, Vyšší moc, Světlo, jiní ji označují jako Spiritualitu, Kosmos, Kosmickou inteligenci či Vnitřní vedení. Někteří pocítí pochybnosti v přijímání něčeho takového, jiní pochybují i o samotné existenci podobné síly či jevu. Avšak čím více se této síle odevzdáte, tím větší sepjetí s její mocí budete pociťovat. V tomto osobním aspektu může být kosmos učitelem, přítelem, matkou, otcem, milencem, tvůrčím géniem... Zkrátka vše co cítím, že potřebuji nebo chci, může tímto vnitřním vedením vzniknout.

Pořád máte pochyby o existenci síly, skrze kterou by bylo možné usměrňovat svůj život? Vyzkoušejte následující: zavzpomínejte a na papír sepište rozhodnutí nebo důležité události, které vás v poslední době potkaly ať už jsou to záležitosti obchodní či soukromé typu „potřebuji novou televizi, jakou z těchto si vyberu?". Rozhodovali jste se vždy pouze na základě logických, reálných parametrů? Dokázali jste definovat důvod, kvůli kterému zvítězila právě ta varianta? Vybrali jste nakonec tu opravdu nejlepší alternativu, nebo jste z nějakého důvodu nakonec volili podle jiných, vámi ne zcela pochopitelných parametrů? Také se vám už jistě stalo, že jste měli pocit, že teď jistě musíte udělat zrovna tohle či to naopak nedělat a nebyli jste schopni si tuto naléhavost nijak vysvětlit, neměli jste tušení odkud pramení ani proč. Když jste ono nutkání ale uposlechli (i když se to třeba často nestává ale člověk je tvor od přírody zvědavý, tak proč se tomu občas nepoddat), byl pro vás výsledek nadmíru příznivý. Takováto „nutkání" nás potkávají v každodenním životě i při rozhodování těch nejmalichernějších maličkostí, jen mu nevěnujeme pozornost. Třeba se vám stalo něco podobného…

Onehdy jsem potřebovala koupit naprosto nezajímavou těsnicí gumičku do nádržky na toaletě. Našla jsem si, že v blízkém okolí mého bytu, v ulici, kterou běžně neprocházím, jsou dvě prodejny instalatérských potřeb. Jedna je vzdálená asi pět minut cesty, druhá o pár metrů dál opačným směrem. Kromě zvídavosti je člověk tvor nadmíru pohodlný, a tak jsem se i já rozhodla zajít do té prodejny, která byla mému bytu blíž. Jakmile jsem se vydala tím směrem, přepadl mě zvláštní, silný pocit nepatřičnosti, pocit zbytečné cesty. Tak těžko definovatelný tlak - pocit vycházel asi z oblasti ledvin a během zlomku vteřiny mi proběhl celým tělem a skončil v mé hlavě. V tu chvíli jsem si uvědomila, že takový pocit už znám, že mě v různých situacích potkává už nějakou dobu, nikdy jsem mu však nevěnovala vědomou pozornost, kdoví proč až do této chvíle. Co tak zvláštního a proč mě od této cesty zrazuje?

Pointa tohoto kratičkého příběhu je až přízemně nicotná v porovnání k efektu, jaký způsobila prodejna, do které jsem chtěla jít, byla před pár týdny zrušena. Na dveřích ještě viselo oznámení o ukončení činnosti. Tohle byl pro mě opravdový podnět, díky kterému jsem si uvědomila existenci intuice a začala jí pozorněji naslouchat.

A to je začátek. Jakmile se naučíme navázat spojení se svou intuicí, poslouchat ji a řídit se podle ní, jsme ve spojení s vyšší silou mocí kosmu, která nás povede. V naší civilizaci jsme se naučili respektovat racionální a logický aspekt našeho bytí a dokonce ho ctít. Naši intuici jsme naproti tomu zavrhli, nebrali ji vážně nebo jsme ji ignorovali. Zvířatům jsme přisoudili instinkt schopnost chápání věcí, které leží mimo racionální aspekt. Vylučuje to snad možnost existence podobného jevu u lidí?

Celá naše kultura, celý náš systém hodnot je založen na víře, že rozum je to nejvyšší a že obsahuje největší pravdu. Věda se stala naší relikvií. Od mládí se učíme být rozumní, logičtí a povrchní; nesmíme být emocionální, nespravedliví a očekává se od nás, že budeme své pocity potlačovat. Pocity a emoce jsou považovány za projev hlouposti a slabosti a tvrdíme, že jsou nám jen na obtíž. Bojíme se, že mohou od základu zničit naše vyspělé soužití a proto nynější relikvie a světové názory udržují v lidech obavy před intuicí a iracionalitou. Jen výš a dál než ostatní!

I když každé náboženství kdysi vzniklo z hlubokého vědomí kosmického tvůrčího principu u každého individua, dnes mnohá z nich o této myšlence pouze mluví. Až konečně přijmeme realitu vyšší moci a uvidíme, že ona námi proudí prostřednictvím intuice, bude nám úplně jasné, že naše osobní problémy a zármutky, ve kterých se my i svět nacházíme, vznikají vlastně jen z toho, že neposloucháme svou intuici, nitro, vnitřní moudrost. Čím méně důvěry máme ke svému nitru, čím více tuto sílu potlačujeme, tím je pravděpodobnější, že nakonec vybuchne překrouceným, zkřiveným způsobem. Sociální a osobní problémy nejsou příklady nekontrolovaného zacházení s naší emocionální, iracionální částí, ale jsou přímým výsledkem strachu z intuice a z jejího utiskování.

Staňme se prostředníky

Každá tvůrčí duše je prostředníkem. Prostředníkem, kterým proudí kosmická energie a na povrch vyvěrá jako tvořivost, tvůrčí síla. Žádné umělecké dílo není vytvářeno egem. Přichází z nejhlubší inspirace kosmické úrovně a teprve pak dostane formu, kterou mu dá individuální ego a osobnost umělce. Někdo může být velmi dobrý v technice, ale není-li prostředníkem, zůstane jeho práce nudná a fádní. Žít jako prostředník vesmíru je dostupné každému, kdo je ochoten se spojit se svým vnitřním kosmem.

Následování intuice

Důležitý moment procesu naslouchání a následování své intuice je pravidelně se „dívat do sebe sama". Alespoň dvakrát denně se na několik minut uvolněte a poslouchejte své vnitřní pocity. Požádejte své nitro o pomoc a o vedení, kdykoliv to budete potřebovat, nacvičujte si rozeznávání odpovědí. Ty pak mohou přicházet v mnoha různých formách ve slovech, obrazech, pocitech, prostřednictvím nějaké knihy, díky billboardu, který vás osloví. Když vás něco bolí nebo se necítíte dobře, skoro pokaždé to znamená, že jste zanedbali či zcela ignorovali své pocity. Všechny fyzické obtíže vnímejte jako signál, kterým vás ke konzultaci volá vaše nitro. Budete-li se učit poslouchat intuici, odnaučíte se dělat rozhodnutí hlavou.

Žijte od jedné minuty ke druhé na základě svých pocitů. Zaměříte-li se výhradně na následování energie dané chvíle, zpozorujete, že se vše stane ve správný okamžik. Když se přece jen budete muset k něčemu do budoucna rozhodnout, následujte svůj hluboký pocit v okamžiku, kdy již rozhodnutí nemůžete odložit.

Nejdůležitějším poznávacím znamením, že následujete svou intuici, je pocit čilosti, jako by vámi proudilo víc energie než vaše tělo unese. Tělo však samo zvětší kapacitu, aby jím mohla energie kosmu proudit. Uvolněte se, a když budete mít pocit, že potřebujete klid, udělejte si ho. Rychle se pak dostanete dorovnováhy a přibývající energie vás bude nesmírně těšit.

Může se ale i stát, že ve vašem novém životě, v novém

směru, kterým jste se dali, nastane „zmatek". Možná ztratíte zaměstnání, některé přátele, část materiálna, kterým jste se dodnes obklopovali. To vše je ale jen dalším dokladem vaší změny, která vás zbavuje starých věcí, jež se k vašemu životu už nehodí. V životě se vám začnou ukazovat nové formy, celý proces však bude probíhat postupně, sám od sebe, bez námahy a vypětí.

Potlačené pocity

Jedním z největších problémů, se kterým se potýkáme, je ztráta kontaktu se svými pocity. Právě potlačené pocity a naše uzavřenost jsou velkou překážkou průchodu intuice.

Mnohdy si zárodky těchto bariér neseme už z dětství, kdy se nám nedostalo patřičného množství emocionální podpory. Možná sami rodiče nevěděli, co si počít s vlastními pocity, natož pak s našimi. Byli zaplaveni problémy a povinnostmi, ostatní emoce a podněty zatlačovali do pozadí.

Když cítíme, že není nikdo, kdo by nás vyslyšel nebo by se o naše pocity zajímal, potlačíme je. Když ale dusíme své pocity uvnitř sebe, zablokujeme si proud životní energie. Ta pak zůstane v našem těle a způsobí emocionální a fyzické problémy, které vyústí do tělesných potíží a nemocí.

Máme sklon považovat určité pocity za bolestivé, a proto se jim rádi vyhýbáme. Bolest je odpor proti určitému počitku. Je to mechanismus v našem těle, který nám pomáhá předejít ještě větší fyzické obtíži. Na fyzické úrovni je to mechanismus potřebný, který nás ochraňuje proti ještě většímu nebezpečí. V emocionální úrovni je to odpor vůči určitému pocitu, který nám způsobuje utrpení. Jestliže nějaký pocit potlačujeme, protože se ho bojíme, nedá na sebe emocionální bolest dlouho čekat. Když si ovšem dovolíme ten pocit prožít a budeme ho akceptovat, bude to sice velmi silný prožitek, ale ne bolestivý.

Pocity nejsou negativní nebo pozitivní. To jen my je takovými děláme tím, že je buď přijmeme nebo zamítneme. Když je však budeme všechny přijímat stejně, milovat je jako ukázky měnícího se bytí, budou pro nás pak jen jako odlišné barvy duhy.

Vztahy v novém světě

Ve starém světě jsou naše vztahy zaměřeny na okolní svět snažíme se sami sebe udělat co možná nejúplnějšími a nejšťastnějšími tím, že někoho k sobě připoutáme. Pokud možno nadosmrti. V minulosti byli lidé ochotni se držet prakticky mrtvého vztahu, protože jim dával jistý druh fyzické a emocionální stability. Nyní stále více lidí začíná chápat, že je možné dosáhnout hlubšího a trvalejšího vztahu i jiným než tradičním způsobem. Rozloučím se s vámi slovy Shakti Gawain:

Vztahy se nedějí mimo nás. Můj skutečný vztah jsem já sama všechny ostatní jsou jeho zrcadla. Jak budu mít ráda sama sebe, tolik lásky a ocenění dostanu automaticky od jiných.

Přeji vám mnoho úspěchů na cestě ke světlu!

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar