Tipy a inspirace

A+ A A-

JASNOZŘIVOST A DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ ČLOVĚK II

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Všichni máme pravděpodobně latentní schopnosti označované jako „nadpřirozené" - patří mezi ně např. jasnozřivost, telepatie ad., ale naše schopnost je rozvinout je blokována jednak permanentním společenským stresem, jednak možná záměrným působením ... (dokončení)

 

images

 

Tuto paralelní realitu vidíme zřejmě v lucidním snění a při tzv. OBE (zkušenosti s pobytem mimo vlastní tělo). Některé národy (např. australští Aboriginci) mají o „realitě snů" bohaté znalosti. Dnešní jasnozřivci se tak zřejmě znovu učí věci, které naši předci běžně znali již před věky.

Zdá se, že tato snová realita nemá elektromagnetickou podstatu, ale je tvořena poli na bázi biofyzikální, biotronické a bioplasmické. Elektronické prostředky a zbraňové systémy pro dálkové ovládání mysli, se kterými pracuje americká armáda, napodobují tyto účinky vyšších biofyzikálních polí.

Jasnozření mělo jistě velký význam pro naše předky lovce/sběratele. Lovci, kteří nalezli kořist, se mohli více množit, než ostatní. Znamená to, že se posilovaly určité „PSI" geny a ti, kdo je měli, snáze a déle přežívali.

S nástupem zemědělství to přestávalo být tak důležité. V důsledku toho vysoce vyvinuté kultury, jako např. ta naše, do značné míry o tyto PSI geny přišly, zatímco přežívající lovci a sběratelé, jako např. Aboridžinci v Austrálii nebo Bushmani v Kalahari pořád tyto schopnosti v rozšířené míře mají. Tyto schopnosti si samozřejmě spíše udržely kultury, které abnormální schopnosti netrestaly - američtí indiáni si je udrželi mnohem déle než katoličtí evropané s inkvizicí.

Vše nasvědčuje tomu, že ženy v mnoha částech Evropy přišly ve středověku o geny PSI ze svého genomu díky selektivnímu tlaku na upalování a perzekuce „čarodějek", což byly ženy, které projevily jakékoliv abnormální schopnosti. Tím se staly osoby s geny PSI mnohem výjimečnější a výzkumy ukazují, že pokud jde o jasnozřivost, je v Evropě s touto schopností více mužů než žen. U kultur, které tyto schopnosti nepotlačovaly, je tomu naopak, protože se zdá, že obecně k nim mají ženy geneticky větší předpoklady.

Světové války v Evropě navodily situace, které působily na zúčastněné muže podobně, jako kdysi na lovce - zvýšené abnormální schopnosti dávaly větší naději na přežití. Jejich potomci jsou na tom proto po této stránce lépe, než kdyby v Evropě žádné války nebyly.

Dřívější Sovětský svaz se věnoval výzkumu různých abnormálních schopností a tzv. PSI genů desítky let. Agenti KGB vyhledávali obzvláště nadané jedince a zapojovali je do výzkumů i do svých špionážních akcí. Američané začali tajně zkoumat tento subjekt v šedesátých letech minulého století jen proto, že to už dělali komunisté v SSSR. Jejich výzkum probíhal v rámci trendu „new age". V důsledku toho Američani nikdy nedosáhli žádných převratných výsledků pokud jde o biofyzikální pole, protože jim bránilo „new age" uvažování a rozmach tzv. vědeckých metod.

V roce 1995 se americké bezpečnostní složky znovu začaly o „dálkové ovládání mysli" zajímat. Z důvodu utajení proto začala CIA čířit desinformace, že byl výzkum zcela ukončen, přestože pokračoval ve zvýšené míře.

Výzkum prokázal, že někteří lidé mají opravdu významné jasnozřivé schopnosti. Jen pro zajímavost lze uvést, že magazín Fortune kdysi uvedl, že většina z nejúspěšnějších 500 CEO (exekutivních šéfů velkých firem) má nadprůměrnou úroveň intuice, instinktivních pocitů a předvídavých reakcí.

Zdá se také, že PSI geny jsou primární a sekundární. Primární geny způsobují zvýšení způsobilosti pro dálkové ovládání mysli kódováním specifických proteinů, které fungují jako biofyzikální baterie a jiné speciální prvky v biofyzikálních procesech, ukládání informací a jejich využívání. Sekundární geny PSI jsou ty, které zajišťují biofyzikální integraci s organismem a zvyšují kvalitu i výkonnost neurálních sítí, aby mohly spolupracovat s biofyzikální energií. Rovněž se zdá, že těla některých jedinců fungují jako přirozené psychotronické generátory a mohou skladovat energii typu PSI.

Přepnutí na latentní schopnosti dálkového ovládání mysli

Vysoká úroveň základního stresu západního člověka generuje příval neurohormonálních a elektrických stimulů, které zdá se „vypínají" geny PSI. Naopak se zdá, že tato nadměrná stimulace „zapíná" tzv. oncogeny, které způsobují rakovinu. To také znamená, že abnormální schopnosti se v obecné populaci vyskytují jen velmi zřídka a postrádají opakovatelnost, potřebnou pro jejich vědeckou verifikaci.

Protože stres interferuje s mechanismem jasnozření, je klíčově důležité, aby hladina stresových neurohormonů a elektrických stimulací, které „vypínají" geny PSI, byla snížena pod úroveň, která zabraňuje jasnozřivým aktivitám.

Je nutné se naučit nový „mentální software" ke spouštění „programů jasnozřivosti", který by zvýšil poměr signál/šum PSI fenoménů. Pro vzbuzení jasnozřivosti je také důležité naučit se vypínat negativní zpětnou vazbu, která udržuje lidi ve stavu úzkosti. Patří sem i techniky, které uvolňují (osvobozují) biofyzikální energii a rozvíjejí schopnosti jasnozření. Je známo, že lidé spotřebují značnou část své biofyzikální energie v práci.

Trénink jasnozřivosti musí lidi naučit takové pracovní návyky, aby poznali, že zvýšení efektivity jejich práce využitím abnormálních schopností bude neustále tyto jejich schopnosti zvyšovat. Protože čím efektivněji pracujete, tím více vám zbývá biofyzikální energie, abyste pak po práci mohli dále budovat své jasnozřivé biofyzikální tělo.


Zajímavý web vojenských jasnozřivců je na
www.militaryremoteviewers.com

Důležitým krokem je použití tzv. metody filmu (když sledujete nějaký film, obvykle přestanete mluvit sami se sebou, zastaví se tzv. vnitřní dialog v lidských hlavách) k vyprázdnění mysli, kdy se místo filmu použije právě jasnozření. Mentální klid je druhým hlavním iniciátorem jasnozření - tím prvním je běžná relaxace, dosažitelná některou z protistresových technik, umožňujících PSI. Vyprázdnění mysli zaměřením pozornosti na jasnozření je nejúčinnější způsob jak rozvíjet biofyzikální ovládání mysli. Směrovaná pozornost je řízeným užitím vnímání pro účely jaznozřivosti.

Je-li pozornost jednou nasměrována, lze ji využít pro dálkové pozorování vzdálených míst. Nejdříve se to trénuje na známých místech, později na neznámých a různě neobvyklých.

Dalším studovaným faktorem je schopnost být si vědom dvou míst současně. Běžné fyzické pozorování a jasnozření lze provádět současně. Znamená to, že náš mozek a efekty našeho biofyzikálního pole mohou mít oddělená vnímání.

Překonstruování vlastní DNA

Přední neurofyziolog dr. G. Edelman formuloval teorii tzv. neurálního darwinismu. Praví se v ní, že neurony si navzájem konkurují a soutěží spolu v budování neurálních sítí, které mají schopnost primárního vědomí. Iterací tohoto procesu se vyvíjí vyšší vědomí, vedoucí k lidské inteligenci.

Propojením těchto závěrů s pracemi dr. R. Adeye lze usoudit, že mozek může myslet bez efektů biofyzikálního pole, ale efekty tohoto pole mohou díky svému propojení s množstvím vylučovaného vápníku v mozku vytvářet interakce se synergickým efektem. Výzkum jasnozření a tzv. OBE (zážitek pobytu mimo tělo) naznačuje, že účinky biofyzikálního pole mají poměrně vysoké vědomí. Mechanismus vědomí vyššího řádu v efektech biofyzických polí je odvozen od podobných procesů darwinovského výběru v morfogenetických polích.

Badatelé v oboru morfogenetiky vědí, že lidský genom neobsahuje dostatečné množství informací pro přeměnu blastocysty (malá skupina oplodněných buněk) na embryo. Je zapotřebí účinku morfogenetického pole k přepnutí určitého seskupení genů podle jejich pozice v blastocystě. Tato biofyzikální morfogenetická pole zapínají specifické geny a jiné vypínají na základě jejich umístění v časoprostoru. Zdá se tedy, že biofyzikální pole obsahují velké množství informací, které nejsou obsažené v genomu, a navíc mohou tato pole ovládat projevy (funkce) jednotlivých genů. Stejně jako neuronové sítě se i morfogenetická pole zřejmě mohou vyvíjet od základního k vyššímu vědomí. Zvyšováním svých abnormálních (PSI) schopností a souvisejícím vývojem biofyzikálních polí by tedy bylo teoreticky možné ovládat vlastní geny jejich vypínáním a zapínáním. Důsledky toho na zdraví, věk a další aspekty lidského života by mohly být ohromující.

Byla vyvinuta technika - paranormální psychoneurální imunologie - využívající dálkové ovládání mysli ke zvýšení účinků morfogenetických polí na vyšší vědomí. A s objevem toho, že určitý poškozený gen lze přirozenou cestou změnit na jeho normální verzi u pacienta s nevyléčitelným genetickým poškozením se zdá, že náš genom může být měněn „za živa".

Dálkové ovládání mysli, „zamaskované" jako paranormální psychoneurální imunologie pak může být užito ke změně našeho vlastního genomu.

Zdá se, že využití tzv. stavu theta mysli pak umožní některým jedincům přepsání jejich vlastní DNA.

Dálkové ovlivňování

Existuje technika hypnózy, která umožňuje hypnotizérovi předat hypnotické příkazy subjektu telepaticky, bez ohledu na vzdálenost obou. Ukrajinec A. Ignatenko demonstroval při přísně kontrolovaném pokusu, že může zvýšit nebo snížit srdeční tep osob na vzdáleném místě. Tato možnost ve svých důsledcích může být využita k ovlivňování kohokoliv k čemukoliv. Je to čistší a pohodlnější, než různé elektronické a mikrovlnné metody, vyvíjené bezpečnostními složkami USA. Protože přístup k těmto biofyzikálním polím všichni máme, jsou naší součástí, jsou potenciální možnosti jejich využití hrozbou pro světovou vládnoucí elitu (New World Order). Proto bude tento výzkum vždy potlačován, zesměšňován a všemi prostředky utlumován.

Soukromí a dohled

S rostoucím množstvím elektronických prostředků, sledujících veřejnost na každém kroku, je soukromí něčím totálně mizícím. Lidem, kteří se těmito fenomény zabývají, jsou odposlouchávány telefony, sledovány maily a prohlíženy počítače. Weby na Internetu s těmito tématy jsou často pod různými záminkami zavírány a rušeny. Samozřejmě že nebudou uvolňovány pro veřejnost žádné výsledky státních a vojenských výzkumů na toto téma.

V tomto kontextu lze považovat jasnozření a dálkové ovládání mysli za způsob, jak udržet dozor veřejnosti nad vládnoucími skupinami. Čím více lidí se jasnozření naučí a bude ho používat, tím bude tato technika efektivnější.

Dálkově řízená budoucnost

Schopnost jasnozření zaměřit se na tělo, svoje i jiných lidí, by mohla mít dalekosáhlé využití v léčení a pro zdraví celých národů. Některé aspekty současného alternativního léčitelství lze považovat za jednoduché lidové využívání

dálkového ovlivňování. Efekt dálkového ovlivňování je nakonec vědeckým důsledkem nadřazenosti mysli nad hmotou. Rostoucí počet zákazů a zákonů proti různým metodám a léčebným prostředkům, zejména v Evropské unii, může být jen náznakem toho, co přijde.

V budoucnosti bude třeba zakázáno mít mysl v jiném stavu než v uspěchaném beta, a bude zapotřebí vzácné licence pro využívání stavu theta, umožňujícího schopnosti PSI. Rostoucí napětí ve světě, šíření strachu a obav médii, mysl umrtvující účinek sledování televize mohou být náhodné ... ale taky nemusí...

Věda a technologie okolo jasnozření a dálkového ovládání mysli jsou ještě poměrně mladé, ale možná mohou být klíčovými prvky událostí 21. století.

Zpracováno z materiálů z Internetu a některých úvah Turana Rifata.


Web Akademie pro dálkové vidění a ovlivňování najdete na
www.probablefuture.com

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar