Tipy a inspirace

A+ A A-

PRÁCE S KOANEM

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Mnich se jednou zeptal mistra Chao-chou: „Má pes Buddhovu podstatu nebo ne?" Chao-chou řekl: „Mu." - Zenová práce se neskládá pouze z recitování koanu. Nejdůležitější je pozvednout efekt pochybnosti. Ale ani to nestačí. Musíte tím přímo proniknout.

 

images

 

Jestliže se vám bude zdát, že to nedokážete, musíte se do toho vrhnout s veškerou svou silou, musíte napnout každičký nerv ve vašem těle a vytrvat v úsilí.

Co to je efekt, pocit „pochybnosti"? Je to hořící dilema, základní otázka, která vám nedá pokoje. Například: jestliže všechny živé bytosti jsou vrozeně dokonalé a schopné soucitu, jak prohlásil Buddha, proč je na světě tolik nenávisti, sobectví, násilí a utrpení? Touto otázkou se musíte zabývat stále, jakmile naleznete chvilku času - doma, v práci, kdykoliv. Ale když sedíte v zazenu a soustředíte tělo a mysl na otázku Co je Mu? nebo Kdo jsem? (příměji řečeno Co je to já?), vrháte se intenzivně na tutéž pochybnost. Koan vám přidělený nenahrazuje efekt pochybnosti, jen ho zostřuje pozvednutím do vědomí. Jakoby základní pochybnost byla dril, jehož kouskem je „Co je to Mu?"

Nejprve se vám Mu může zdát jako něco umělého a mimo vás, ale jakmile se do něj dostanete hlouběji, naroste na nejdůležitější otázku vašeho života, protože Mu je jen jiné slovo pro Mysl, tu ne
definovatelnou, všeobjímající Mysl, společnou každému z nás. Můžete se divit - proč, jestliže mi byla vrozena, tu čistou Mysl nevnímám, proč ji neznám? Odpověď zní: Pro vaše znečištění, přehnané mínění o sobě a vašich vztazích k tomu, co považujete za svět mimo vás, pro zatmělé světlo vaší Mysli.

Abyste dokázali vybudit velkou pochybnost, která tyto nečistoty rozemele, musíte ve svém vyptávání se pokračovat stále tak dlouho, dokud nepřijdete na řešení, protože teprve tehdy vhlédnete do základů přírody, realizujete svou Mysl a budete znovuzrozeni do života, který je skutečně živý.

Stále si připomínejte: Mu je můj polštář, má podložka, mé tělo. A také to není můj polštář, není to moje podložka, není to mé tělo. Mu se zdá být věcí a ne-věcí zároveň. Logicky je to protiřečení a znovu zde tedy vzniká pochybnost. Nebo, jestli tomu dáte přednost, vraťte se zpět ke koanu a ptejte se: Proč Chao-chou řekl Mu! (význam Mu je „ne", negace něčeho) když byl dotázán, zda má pes Buddhovu podstatu? Protože sútry říkají, že buddhovství je vrozeno všem živým bytostem, je tu protiklad a povstává pochybnost. Jak tuto pochybnost vyřešíte? Až mezi vámi a Mu nebude ani vlásek mezery, „odpověď" se pak zjeví sama.

V počátcích práce je problém Mu jako skákání pro jablka: snažíte se jedno chytit, ale uklouzne vám. Zkoušíte to znovu a znovu nic nesevřete v dlani. A stejně jako to jablko nemůžete ukousnout a spolknout dokud ho nedržíte v ruce, stejně tak musíte mít Mu v mysli, než se začnete ptát Co je to Mu? A poté, co do Mu proniknete hlouběji, už se nebudete muset soustřeďovat na celý problém, ale stačí plně se koncentrovat jen na Mu, nebo na Kdo, pracujete-li na koanu Kdo jsem? Ozvěna ve vaší mysli bude rezonovat problémem Co je to Mu?

nebo Kdo jsem?, protože to tak bylo do mysli zasazeno. Pamatujte, Mu není mantra, je to intenzivní dotazování se, pronikající zkouška. Ale i nyní poškrábe
otázka jen povrch problému, bude-li mechanicky opakována. Jen samotné Mu postačí, budete-li skutečně chtít vědět, co Mu je. To udržuje dotazování se živoucí a udržuje přesvědčení, že řešení naleznete.

Představte si člověka ve své kanceláři, který náhle zjistil, že nemá na ruce hodinky. Koukne se kolem přesvědčen, že někde nablízku musí ležet, ale nevidí je. Jestli před chvílí opustil kancelář nebo ho někdo navštívil, bude hledat jen laxně a za chvíli toho nechá, ale v opačném případě si bude jist, že tu hodinky někde jsou, bude zmaten a začne hledat s velkým úsilím a rozhodností, které porostou s každým okamžikem, a poroste i energie, kterou do svého hledání vloží, dokud nezapomene na všechno ostatní kolem. To je efekt pochybnosti, takto se musíte ptát na Mu.

Abyste to dokázali, musí zde být ještě hlubší přesvědčení, že skutečně prohlédnete skrz koan. A také víra, že rozluštěním koanu realizujete svou opravdovou podstatu. Mistr řekl: „Kde je velká pochybnost, bude velké osvícení, kde je malá pochybnost, bude malé osvícení."

Lidé se vždycky diví, když slyší: napnout každičký nerv. Myslí si, jestli to neznamená zatnout zuby a svaly, a pokud to zkusí, za chvíli zjistí, jak jsou přepjatí a přepracovaní.

Znamená to ponořit se úplně celý do práce - ať je to problém Mu nebo něco jiného. Znamená to nesedět vlažně nebo nespat nad Mu.

Pozorujte někdy kočku sedící naprosto nehnutě nad myší dírou. Vypadá jako zamrzlá socha, ale ve skutečnosti čiší koncentrací. Není v tom nějaká křečovitá, přemrštěná snaha, ale jen a jen intenzivní, jedním směrem upřená koncentrace, pozornost.

Nebo pes, před nímž leží kost. V tom okamžiku pro psa neexistuje nic na svě
tě, celý svět se scvrkne do kosti. Jsou známy případy, kdy z lidí sedících v zazenu v mrazu lil pot, tak intenzivně a koncentrovaně seděli.

A závěrem: Pamatujte, že zatímco tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby vám pomohly, a roši i mindžutorové se ze všech sil snaží povzbudit vás, šťouchat a uklidňovat, stále platí že to, co vyhovuje jednomu není vhodné pro druhého či všechny najednou. Jestliže to, co se říká, vám pomáhá, používejte to, jestliže ne, odmítněte to. Neexistuje jedna univerzální metoda. A nevěnujte se příliš technice. Každá je „zvenčí", přináleží světu technologií a ne duchovní praxi.

Abyste se dokázali plně angažovat, někteří z vás vyžadují lehčí, jiní drastičtější přístup, jinak byste nikdy nedokázali mobilizovat veškerou energii, potřebnou k rozlomení problému na určité úrovni. Jinak řečeno - musíte nalézt svoji vlastní cestu.

 

Více z této kategorie: « KARMA IX. HERMETISMUS »
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar