Tipy a inspirace

A+ A A-

TATTVY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Tattvická nauka věštění a výkladu je stará mnoho věků a nezměnila se za tu dobu ani o píď. To o něčem svědčí. Tattvy jsou nadastrálním vlivem, který byl poznán v dobách před úpadkem lidstva do černého věku a jeho astrálních sil. V černém věku nyní žijeme. Bohové předali lidem poučení DECHU VESMÍRU, které se vztahuje na učení o času a trvání světa Brahmy. Je to učení o cykličnosti přerozování všeho a poučení o elementech a přírodních dějích.

 

images

 

Správné časování je ukryto v nauce o tattvách a rytmizuje vše od věků do věků. Jeho počátkem je pravý východ Slunce, kdy sluneční paprsky běží po horizontu - tedy okamžik, kdy se Slunce objeví celé nad obzorem, kdy se dolní hrana kotouče dotýká roviny horizontu.

Věda o tattvách je naukou, kterou vedle architektury a medicíny mohou mystikové pomáhat lidem, aniž by to vyžadovalo zvláštní nadání od toho, kdo chce tyto vědy použít. Dnes už i firmy používají ochranných jmen bohů a hrdinů a nechávají si vypočítat správný okamžik zahájení své činnosti. Správná tattva odstraní spory a nepochopení, správný čas je tak tajemstvím života a smrti. Jen nevšímavý člověk nevyužívá tohoto dobra. Přirozený rytmus přináší štěstí a blaho celému lidstvu.

Typickým příkladem jeho porušování je stanovení času s názvem „půlnoc". Žijeme v umělém čase, který nám začíná nesprávnou půlnocí.

Skutečná půlnoc je v polovině doby od západu Slunce do jeho východu!

Umělých dvanáct hodin a případná pravidelnost oběda přináší pak pro žaludek jen nemoci a pro tělo zkázu.

Tvor, jenž nezná tajemství dechu a elementů (tattev), není tvorem rozvažujícím a svět má nad ním neúprosnou moc plnou neštěstí a zkázy. Kdo však uzná vědu o dechu a elementu, tomu Matka Země neodepře své dary a nikdy, nikdy nebude hladovět..."

Tattvy jsou nedílnou součástí vesmírného dění. Určují vibrující proudění sil, které se v pravidelném a neměnném rytmu opakuje. Je jich pět a každá má své specifické vlastnosti, jejichž znalost nám pomůže přizpůsobit jim svůj život a tak dosáhnout harmonie a štěstí. Ale štěstí a harmonii nenajdete ležet na ulici. Souvisí s uměním žít - přesněji řečeno vědět, jak žít, co to život je a jaký to má smysl. To předpokládá, kromě jiného, znalost sil, které ve vesmíru na přírodu a život člověka působí, a to ve všech jejich projevech. Umění žít je pak uměním jednat v souladu s nimi, nikoliv proti nim.

Učení o těchto silách je staré mnoho tisíc let. Duchovně vyspělí členové pradávných civilizací cílevědomě využívali svých vědomostí k ovlivňování dějů a ke šťastné existenci své i jiných. Síly tattev působí od samého počátku zrodu vesmíru. Během každých dvou hodin se ve svém působení pravidelně střídají po 24 minutách a ovlivňují veškerou přírodu. Jako první při východu slunce v daném místě působí tattva váju, potom
tattva tedžas (tejas), následuje prithiví, apasakáša.

Některé tabulky uvádějí akášu jako první tattvu, což je hluboký omyl a výmysl některých Indů a Evropanů, protože to neodpovídá původní tattvické astrologii. Akáša vládne středu světa a zůstává ve středu všech světových stran a mezi tattvami proudí jako poslední. Z akáši vychází Slunce a živly (oheň, země, vzduch, voda) a do akáši se zase vracejí. Prázdnota se s východem Slunce nerodí a nepovstává, ale východ Slunce se rodí z jejich pra-vodstev spolu se vzdušnou tattvou váju.

Pět projevů energie prány na planetě Zemi je v podobě pěti tanmátrá tattev.

IDA je princip měsíční energie, ústící v lidském těle v pravé nosní dírce. Vystupuje-li dech touto dírkou, vstupuje levou dírkou do pravé poloviny těla sluneční životní síla.

PINGALA je princip sluneční energie, ústící v lidském těle v levé nosní dírce. Vystupuje-li dech touto dírkou, vstupuje pravou dírkou do levé poloviny těla měsíční životní síla.

Střídání proudů IDA a PINGALA (a zároveň tedy obou nosních dírek) je tak základem života.

V době od východu Slunce se každé dvě hodiny, po 24 minutách, pravidelně střídají ve vládě jednotlivé tattvy:

  • tattva vzdušného elementu, černá (modrá) váju,
  • tattva ohnivého elementu, červená tedžas,
  • tattva zemského elementu, žlutá prithiví,
  • tattva vodního elementu, bílá apas,
  • tattva pra-prostoru, bezbarvá akáša.

Vzdušná tattva, od východu Slunce v daném místě působí jako první po dobu 24 minut každé dvouhodinovky.

Barva: černá nebo tmavě modrá.

Povaha tattvy je studená, nestálá, chuť kyselá a vůně nakyslá a ostrá. Její povaha symbolizuje i naše myšlenky. Je pro ni typický pohyb, změny místa, je to tattva vzduchu, větru, letu, chůze, manifestací života, pohybu vpřed. Někdy je příznivá, někdy ne. V době tattvy váju se mají projednávat pouze takové záležitosti, které mají mít jen přechodný účinek. Lidé v tuto dobu mají myšlenky na cesty, stěhování, soutěžení, někdy se zabývají i problémy života a smrti.

Příznivé projevy:

Dobré období pro fyzické výkony, rekordní výkony nebo pro rychlý přesun, odolnost vůči únavě. Při delší námaze či výkonu se pocit poklesu výkonnosti střídá s růstem pocitu svěžesti, přílivu nových sil. Ve váju je dobré vyrážet na cesty nebo se stěhovat. Je to čas dobrý pro předsevzetí a činnosti duchovní a duševní. Jogíni mohou například provádět levitace, chodit po vodě apod. Působení váju zesiluje planeta Merkur, částečně i za vlády planety Saturn (v sobotu).

Nepříznivé projevy:

Lidé hovoří o zločinech, podvodech, pomlouvají, lžou, nehovoří slušně a používají nadávek. Míra této drsnosti je u každého jiná, zde se rozumí míra překračující obvyklé hranice. Ve váju vznikají intriky, lsti, myšlenky jsou zakaleny pomstou, nenávistí, závistí a silně se projevuje lakota. Je to tattva sebevrahů, vrahů, zločinců a je častější možnost být někým vykraden, napaden a okraden, je větší možnost utonutí, otravy plynem apod. Nemají se uzavírat sňatky a zasnoubení, dávejte pozor na faleš a nevěru, city ve vztazích jsou poznamenány vzájemným chladem. Některá manželství přetrvají, partneři jsou však lhostejní. V této tattvě se nemá nic důležitého kupovat - zboží bude nekvalitní nebo utrpíte ztrátu. Neměli byste ani přijímat zaměstnání nebo počít děti a měli byste si dávat pozor na zdraví.

Ohnivá tattva, od východu Slunce v daném místě působí vždy druhých 24 minut každé dvouhodinovky.

Barva: červená.

Příznivé projevy:

Úspěch mají jednání hrubšího charakteru. Tato tattva přeje náhlým a nečekaným rozhodnutím, bleskovým a uskutečnitelným nápadům, které jsou první a tak nemají konkurenci. Pokud máte bleskovou mysl, máte velkou výhodu. Tattva tedžas je vhodná pro jasnou, rychlou a radikální změnu celého života nebo práce! Je to vhodná doba pro ošetřování pleti různými krémy. Víra, vzepětí a nadšení přinášejí v této tattvě často veliké výsledky. Slib v tomto okamžiku je jasný, zřetelný a prodchnutý ohněm zaslíbení a obnovy člověka. Z nitra je vynášen hněv a zlé choutky člověka, aby se nevědomé síly mohly dát do rovnováhy.

Nepříznivé projevy:

Pod vlivem těchto sil lidé zakoušejí mnoho hoře, smutku, změn, porážek a horeček. V době vlády tedžas přichází smrt a tato tattva vyvolává ztráty. Má velmi omezený vliv i na činnost tělesných orgánů. Můžete také ztratit to, co vlastníte.

Smrt hrozí uhořením, přepadením, znásilněním, následkem horečnatých onemocnění s náhlým koncem, nebo selháním srdce. Přináší divokost, nezvladatelnost, rozevlátost, bojovnost, velké plány a malé výsledky, lidé jsou těžko schopni dlouhodobého díla. Za vlády ohně nezačínejte žádnou obchodní nebo podnikatelskou činnost, v níž existuje konkurence, neboť na toto dílo potřebujete mnoho energie a času a přinese vám to jen spory a boje. Nenakupujte žádné nemovitosti, nic nepodepisujte, ani byt, nespěchejte do nového místa pobytu či pracoviště, protože tato doba nepřeje dlouhodobým záměrům ale okamžitým rozhodnutím.

Úřadům je dobré se v době tattvy tedžas raději vyhnout. V tento čas se chodí jen pro razítko a jasný podpis. Při zahájení soudního líčení v této tattvě se očekává tuhý boj a mohutné střetnutí. Je potřeba vyčkat na zemskou tattvu a nehádat se s lidmi, zvláště jde-li o majetek.

Když nastane tedžas, neukládejte peníze, za této tattvy hrozí okradení, vyloupení, přepadení - nikomu nesvěřujte peníze.

Doba se nehodí pro požívání alkoholických nápojů, protože spalováni stravy je rychlé. Dosyta se pije před jídlem, ne po něm! Hněv je krátkodobý a brzy pomíjí. Mohou nastávat výčitky a nepochopení mezi členy rodiny a případně i trestání dětí bez jakékoliv příčiny.

Zemská tattva, od východu Slunce v daném místě působí vždy uprostřed (24 minut) každé dvouhodinovky

Barva žlutá, tvar čtverce, velmi vysoký tón, sladká chuť i vůně. Jedna ze dvou blahodárných tattev.

Příznivé projevy:

Je to tattva štěstí a radostného života, miluje přátelství, humanizmus, spravedlnost, veselost, smích, růst, úspěch, zdárné výsledky, všeobecnou lásku. Lidé jsou dobrosrdeční, laskaví a vždy ochotní pomoci druhým. Při duchovní vyspělosti přináší lásku ke všemu stvořenému. Povaha tattvy prithiví je teplá, při jejím působení pociťujeme mírné vnitřní teplo. Přináší zvýšenou chuť k jídlu, na sladké a na ovoce. Jídlo nejvíce prospívá právě když jíme (tedy i kojíme) v době tattvy prithiví - přispívá ke zdraví, k mladšímu zjevu, lepšímu zužitkování vitamínů. Při nedostatku jídla je vhodné jíst v době prithiví, zajistí se jeho nejlepší využití pro organizmus (pro hubené lidi obzvlášť). Případně vzniklé nemoci mají lehčí průběh a rychlé uzdravení. Málokdy dochází k neštěstím, zlým činům či špatnému jednání - případné následky bývají mírnější.

Nejlépe je všechno začínatprithiví. Lidé se málo bojí, nemají úzkost, stresy ani utrpení všeho druhu. Je to dobrá tattva pro uzavření manželství, přátelství, početí dětí - tattva přející rodině a rodinnému životu. Přeje i duchovním záležitostem, meditace mají v tomto čase zvlášť velkou účinnost jak z hlediska splnění vyřčených přání, tak pro vnitřní posílení meditujícího. Je to vhodná doba pro cestování, nákupy všeho druhu, semináře, zábavy ap., je příznivá i pro umění a umělecká díla v této tattvě započatá. Je to tattva Jupitera a znamení Lva, její vliv je zesilován ve čtvrtek a od 21.7. do 21.8., kdy se Slunce nachází ve znamení Lva.

Nepříznivé projevy:

Značná touha a sklon k tělesnému požitkářství - v jídle, pití, přejídání, milování - někdy až přemrštěné. Z toho plyne obéznost a potažmo zdravotní problémy.

Vodní tattva, od východu Slunce v daném místě působí vždy předposledních 24 minut každé dvouhodinovky.

Barva: bílá.

Příznivé projevy:

Veselost, na všechno optimistický až naivní názor, pohled do budoucnosti jakoby bez překážek, romantičnost, vyhledávání rozkoše a slastí světa, láska k dotykům a mazlení, vhodnost pro ošetřování pleti.

Člověk je v tattvě apas rád středem pozornosti před mnoha lidmi, doba posiluje umělecké založení, ctižádost, schopnost bavit druhé, léčitelské nadání, diagnostické a jasnovidné schopnosti; je to dobrá tattva pro prognostiku a astrologii. Přináší nadšení pro vyšší cíle, je vhodná pro věnování se duchovním záležitostem či duchovní práci. Tattva apas se hodí i pro krátkodobé i dlouhodobé cesty. Je v ní velmi dobré započít veškeré krátkodobější počínání, ale i vdávání a ženění (pokud to nejde v tattvě prithiví). Lze ji využít i pro uplatňování nároků na finance a využít rychlost jednání.

Nepříznivé projevy:

Za vlády této tattvy hrozí smrt utopením, selhání krevního oběhu a tělesných šťáv, možnost poškození pohybového aparátu, náhlá smrt při přílišném vypětí sil. Ve stáří je možnost nafoukanosti a rozmazlenosti, případně tvrdosti. Pokud chybí vyšší cíl, pak nastává stydlivost, ostýchavost, strach ze zodpovědnosti, tendence k alkoholu, kouření a drogám a závislost na sexu. Je třeba dávat pozor na prochlazení, revmatizmus, poškození pohybového aparátu a na hazardní jednání a hry.

Pra-prostor (věda ho nazývá „pole"), od východu Slunce v daném místě působí vždy posledních 24 minut každé dvouhodinovky.

Barva: čirá nebo tmavě skvrnitá.

Naše Země jakoby nadechuje na čtyři tattvické doby a na pátou dobu - akášu - vydechuje. V této době je ke všemu stvořenému a jeho výsledkům netečná. Na Zemi působí pra-prostor, prázdnota vesmíru.

Příznivé projevy:

Akáša přináší dar vykoupení a osvobození se ze světa hmoty. Proto se tato tattva hodí pro vyprazdňování mysli a meditační cvičení, pro odříkavý způsob života, pro odevzdání se do služeb nějaké duchovní práci nebo službě či poslání.

Veškeré dary, bez zpětné myšlenky na odměnu či vděk, přinášejí přízeň vyšších sfér. Tattva akáša podporuje filozofického ducha hloubajícího o smyslu života, přináší jasný postřeh a dobrý úsudek.

Nepříznivé projevy:

Dostupná literatura říká, že tato tattva je nepříznivá. Ano, nehodí se pro snahu a plány vedoucí k dosažení vnějších forem úspěchu. Přináší mnoho překážek, plány nevycházejí a k budoucím výsledkům je netečná. Za vlády této tattvy by se nemělo nic podnikat ani jíst, nemyslet na budoucnost, nezačínat žádná důležitá jednání, nezačínat žádné cesty, nevdávat se.

Neměly by se zahajovat ani žádné obchodní, umělecké, podnikatelské či tvůrčí záměry, na polích není vhodné v této době zasívat. Ani na úřadech nejednat, nežádat o zvýšení platu, nemilovat se ani nepočít dítě, neřešit žádné rodinné spory ani společně neplánovat.

Budoucnost lidí je v této tattvě nejistá, plná překážek, a plány jim nevycházejí. Lidé mají problém s hromaděním majetku a nabudou-li ho v této době, obvykle ho zase ztratí. často mění své obydlí, často také žádné nemají. Zdraví je potřeba si udržovat duševní vytrvalostí. Možné jsou i problémy při porodu.

Zpracoval Zdeněk Juřík

Použitý zdroj:

Robert Nový: Tattvy - Tattvická astrologie, ONYX, Praha 1997.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar