Tipy a inspirace

HUNA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Nikterak nový, ale v Evropě a u nás v poslední době teprve objevovaný systém šamanských praktik.

Hlavní pravidlo Huny je: "Nikomu a ničemu neubliž v nenávisti." (* nebo úmyslně). A jak se říká, "pokud to funguje, tak je to Huna." V krátkém představení tohoto systému vám předkládám jednoduchou a zcela použitelnou metodu Dr. E. Otha Wingo, kterou můžete začít používat ihned. Pro hlubší seznámení se s tématem doporučuji navštívit v článku uvedený link, který je dobrým výchozím bodem pro další hledání na internetu, nebo se vydat na některý ze seminářů.

 

images

 

Co to je Huna

Huna je havajský výraz pro tajemství, použitý Max Freedom Longem pro pojmenování jím vytvořeného systému žít ve vnitřní spokojenosti a míru na základě Havajských "šamanských praktik". Long ovšem čerpal ze svých znalostí dalších okultních a mystických systémů. Dnes mnozí slovo Huna používají i pro označení původních havajských nauk. Huna je rovněž velmi otevřený systém, v podstatě každá rodina na Hawaji má svou vlastní hunu.

V češtině vyšla o Huně kniha Aura Bumerangu - Huna a sedm oken přání, od Barbary K. Goldsmith a Volkera R. Karrera - Manulaniho.

Kontakty na stránky s touto tematikou

Asi nejobsáhlejší stránky o této metodě v češtině jsou tyto: http://www.hunamind.info/cz Tyto stránky jsou dobrým výchozím bodem pro další hledání na internetu.

Metoda Dr. E. Otha Wingo

Jednoduchý systém pro používání systému Huna bez teorií, historie, nebo vysvětlování speciální terminologie.

Používání Huny je stejně jednoduché jako stisknout tlačítko.

Poznámka: Je-li tato metoda používána přesně podle popisu, bude vždy stoprocentně fungovat.  

Nejsou-li výsledky takové, jaké očekáváte, znamená to, že jste některou část procedury nedodrželi přesně ("jedno z tlačítek nebylo stisknuto"). Pokud se to stane, v duchu zrušte obraz, který jste předtím vytvořili, tak, že nahlas řeknete:

"Ruším tento mentální obraz a odstraňuji všechny jeho zbytky, které se mohly nahromadit, abych mohl znovu začít a vytvořit obraz perfektní. Veškerá energie, připojená k tomu obrazu, je odstraněna, a obraz je nyní zcela anulovaný a odstraněný."

Důvodem k tomuto postupu je, že obraz ponechaný Vyšším Autoritám, by byl nadále zpracováván, a některé jeho části by se zrealizovaly, což by přineslo nedokonalé a často nežádoucí výsledky. Zrušte představu a začněte znovu, můžete použít kterékoliv části předchozího plánu, které vám vyhovují, a ujistěte se, že celý proces provádíte přesně podle návodu.

Huna jako tlačítko - Jak používat Hunu

Když chcete zapnout světlo v místnosti, natáhnete se a ťuknete na spínač nebo stisknete tlačítko. Světlo se okamžitě rozsvítí a v místnosti je světlo.

Nepotřebujete rozumět tomu, jak elektřina funguje, vědět, jak je rozvedená po budově nebo kde se nachází elektrárna.

I když budete fyzik nebo inženýr elektroniky, budete světlo zapínat úplně stejným způsobem! Tento článek vám má jednoduše a názorně ukázat, jak "stisknout tlačítko" systému Huna, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Ochrana proti přetížení

Jako u všech silových obvodů je vhodné se ujistit, že obvody jsou průchodné a nejsou přetížené. U elektřiny se ujistíme, že je instalována pojistka nebo jistič. A dbáme, abychom obvod nepřetížili např. připojením výkonného motoru do zásuvky pro malé přístroje. Rovněž dbáme, aby do stejného okruhu nebylo připojeno příliš mnoho přístrojů.

Ekvivalentem k tomu je v systému Huna smířlivost, ochota odpouštět. Promluvte si sami se sebou. Odpusťte všem, cokoliv špatného vám udělali. Potom odpusťte i sobě, cokoliv špatného jste udělali v minulosti a slibte si, že už neuděláte nic, co by mohlo někomu ublížit.

Pokud nejste zcela spokojeni s touto odpouštěcí procedurou, uložte si za úkol vykonat nějaký dobrý skutek, abyste sami sebe přesvědčili, že to s odpouštěním myslíte vážně.

Tlačítko 1

1. Rozhodněte se, čeho přesně chcete dosáhnout. Buďte velmi konkrétní. Omezte se na jediný požadavek, zahrnující pouze věci přímo související s požadovaným výsledkem.

2. Vytvořte ve své mysli jasný obraz výsledků, které chcete dosáhnout. Ujistěte se, že jste do obrazu zahrnuli sebe samé a kohokoliv jiného, koho váš požadavek ovlivní. K vytvoření tohoto mentálního obrazu využijte své představivosti. Představte si sami sebe, jak konáte a myslíte způsobem, jakým budete konat a myslet po dosažení výsledku. Umožněte všem smyslům -  zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu - plně se zapojit do vaší představy. Přidejte emoci silné touhy.

3. Nepoužívejte negativní vymezení v jakémkoli popisu vašeho požadavku. Místo "chci se zbavit veškerého napětí a konfliktů" řekněte "vidím pouze mír, radost, lásku a harmonii ve všech svých vztazích". Místo "chci, aby se má nemoc vyléčila" řekněte "vidím se zcela zdravý, činorodý, silný na těle, mysli i duchu".

4. Ujistěte se, že váš požadavek nemůže nikoho zranit, ani vás.

5. Pokud jste zcela spokojeni s přípravou přesného obrazu toho, co chcete, mentálně zapečeťte vytvořenou "předlohu" (obraz), aby nemohla být změněna. Udělejte to tímto výrokem: "Jsem zcela spokojen s tímto mentálním obrazem svého požadavku. Pečetím ho tímto ochrannou obálkou tak, že zůstane zcela přesně stejný jako právě je a nemůže být náhodně změněn nebo poškozen."

6. Pokračujte k Tlačítku 2.

Tlačítko 2

1. Najděte si klidné místo, kde budete několik minut sami a nerušeni - stačí 5 až 10 minut. Pokud jste doma, možná budete chtít určité místo používat každý den. Je-li doma příliš rušno, použijte jakékoliv místo, které poskytuje soukromí. V rušné kanceláři, podniku nebo továrně, si uděláte potřebnou chvilku kdekoliv se podaří najít klidné místo - možná ve skladu nebo v umývárně. V rušných veřejných prostorách jděte do umývárny nebo třeba do telefonní budky.

2. Pohodlně se na svém klidném místě usaďte. (Pokud je nutné zůstat stát, uvolněte se, jak nejvíce to půjde opřením o zeď nebo stůjte s nohama a patami mírně vytočenými.)

3. Velmi zhluboka a pomalu se nadechněte, krátce dech zadržte a pomalu vydechněte. Řekněte nahlas tato slova: "Uvolňuji celé své tělo, mysl a ducha. S každým nadechnutím se cítím uvolněnější, klidnější a mentálně bdělejší."

4. Opět se nadechněte (jako předtím) a vydechněte. Řekněte: "S každým nádechem má energie obrovsky roste. Mé tělo je uvolněné a cítím se výborně. Má mysl je jasná a bdělá a soustředím se pouze na hluboké dýchání a zvyšování přílivu energie."

5. Ještě několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a nechte své dýchání přejít do plynulého a pravidelného, stále však pomalejšího a hlubšího než obvykle. Bude dobře, budete-li tímto způsobem dýchat stále. Soustřeďte svou mysl pouze na myšlenku, že vaše energie s vaším dýcháním stále narůstá.

6. Řekněte jasně a nahlas: "Nyní vidím jasný obraz toho, co si přeji, přesně jak jsem si to předtím připravil."

7. "Nyní žádám své vnitřní vědomí, aby odeslalo tento obraz Vyššímu Vědomí společně s dostatečným množstvím energie, aby se obraz přeměnil ve skutečnost."

8. "Děkuji za to, že požadovaná budoucnost se na vyšší úrovni okamžitě uskutečnila, a že se uskuteční i na fyzické úrovni."

9. "Modlitba letí k Vyššímu Já. Ať na mě sestoupí vyšší energie od Vyššího Já. Ať je ticho, dokud čekám na vedení shora."

Tlačítko 3

1. Když jste svůj mentální obraz, společně s dostatečným přídělem energie, předložili Vyšším Autoritám, dalším krokem je nechat to být! Musíte to uvolnit. Je to jako semínko. Když semínko zasadíte, také ho nevykopáváte každý den, abyste se podívali, jestli roste. Ale musíte ho zalévat, dodávat mu každodenní dávky energie.

2. Každý den po první prezentaci zapínejte Tlačítko 4. Je to stejných prvních pět kroků jako u Tlačítka 2, pak pokračujete energizováním "předlohy" ("semínka"). Každý den.

Tlačítko 4

1. Najděte si klidné místo, kde budete několik minut sami a nerušeni - stačí 5 až 10 minut. Pokud jste doma, možná budete chtít určité místo používat každý den. Je-li doma příliš rušno, použijte jakékoliv místo, které poskytuje soukromí. V rušné kanceláři, podniku nebo továrně, si uděláte potřebnou chvilku kdekoliv se podaří najít klidné místo - možná ve skladu nebo v umývárně. V rušných veřejných prostorách proklouzněte do umývárny nebo třeba do telefonní budky.

2. Pohodlně se na svém klidném místě usaďte. (Pokud je nutné zůstat stát, uvolněte se, jak nejvíce to půjde opřením o zeď nebo stůjte s nohama a patami mírně vytočenými.)

3. Velmi zhluboka a pomalu se nadechněte, krátce dech zadržte a pomalu vydechněte. Řekněte nahlas tato slova: "Uvolňuji celé své tělo, mysl a ducha. S každým nadechnutím se cítím uvolněnější, klidnější a mentálně bdělejší."

4. Opět se nadechněte (jako předtím) a vydechněte. Řekněte: "S každým nádechem má energie obrovsky roste. Mé tělo je uvolněné a cítím se výborně. Má mysl je jasná a bdělá a soustředím se pouze na hluboké dýchání a zvyšování přílivu energie."

5. Ještě několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a nechte své dýchání přejít do plynulého a pravidelného, stále však pomalejšího a hlubšího než obvykle. Bude dobře, budete-li tímto způsobem dýchat stále. Soustřeďte svou mysl pouze na myšlenku, že vaše energie s vaším dýcháním stále narůstá.

6. Řekněte jasně nahlas: "Nyní posílám svému Vyššímu Já bohatý dar energie k realizaci mých požadavků na hmotné úrovni. Den za dnem se mi v každém směru vede lépe a lépe."

Tipy a doporučení:

1.  "Systém Huna je všemocný v tomto světě."

2.  Pokud nepoužíváte systém Huna, musíte pracovat příliš tvrdě.

3.  Pokud používáte systém Huna, stále musíte pracovat, ale máte výsledky.

4.  Dobrým prostředkem pro rychlejší a lepší výsledky pro sebe je zahrnutí pomoci pro někoho dalšího.

5.  Motto: "V životě neubližovat a pomáhat."

6.  Huna znamená "tajemství", ale nyní již znáte tajemství toho, jak dostat, co žádáte a po čem toužíte.

7.  Velmi silná touha po požadovaných výsledcích zvyšuje ohromně energii. Pokud jste vlažní a nemáte zřetelný zájem na dosažení výsledků, pravděpodobnost jejich dosažení bude menší.

8.  Buďte opatrní v tom, co žádáte - můžete to dostat. Protože tato metoda je velmi účinná, je důležité velmi pečlivě zvážit, co chcete, dříve, než ji použijete.

9.  Vaše představivost je jeden z vašich nejmocnějších nástrojů.

10. Denní "energetizace" je velmi důležitá. K dosažení výsledků musíte použít velmi mnoho energie, nestačí vaše běžná energie.

11. Při hlubokém dýchání za účelem přílivu energie může pomoci co nejvíce představ. Můžete si například představit, že se připravujete na běžecký závod. Zaujměte startovní postoj a v této pozici se energetizujte dýchací technikou a mentální představou.

12. Pokud máte potíže s vizualizací (přípravou mentálního obrazu), můžete jednoduše popsat požadovaný výsledek slovy a přidat tolik adekvátních smyslových vjemů, kolik vám je přirozené. Tento popis lze po dokončení ochránit zapečetěním stejně jako vizuální představu.

13. Pokud vám vyhovuje zvukové posilování vaší představy, použijte magnetofon nebo jiné nahrávací zařízení k záznamu popisu a přehrávejte si ho při energetizaci.

14. U vztahových problémů je často nutné nechat rozpustit vnitřní spojení, která máte s druhou osobou. Může to být v případech konfliktu nebo odloučení, kdy je žádoucí vztah ukončit. Může to být rovněž nutné i v rozpadlém vztahu, který chcete obnovit! "Přeřezáním pout", která vás svazují dohromady, se zbavíte rušivých konfliktů a umožníte vytvoření nových a čistých vztahů.

15. Je důležité vybudovat si přátelský vztah s vaším vnitřním já. Považujte své vnitřní vědomí za zkušeného pracovníka, který potřebuje talent, který vy, jako vědomá mysl, máte, a který má jiné schopnosti a talent, který vy zase postrádáte. Společně tvoříte dokonalé partnerství. Když pak spojíte síly s vaším Vyšším vědomím vašeho Vyššího já, získáte dokonalý trojúhelník nebo trojici - tým, který dokáže vše, k čemu se rozhodnete a budete pro to pracovat.

16. Máte-li ve svém klidném místě jakékoliv potíže s očištěním mysli od rozptylování denního života, sedněte si na několik vteřin s lehce se dotýkajícími špičkami prstů. To automaticky vyváží vaše energie.

17. Chvalte a děkujte. Stejně jako byste poděkovali přátelům a pochválili je za pomoc na realizaci projektu, je důležité pochválit své vnitřní já a Vyšší Já za pomoc, kterou vám poskytla.

18. I když se popisovaná metoda běžně provádí na soukromém, tichém místě, až si ji osvojíte, můžete její rychlou verzi provádět kdykoliv a kdekoliv, v krátké přestávce, kdy vytvoříte obraz a odešlete ho společně s energií k Vyššímu Já. Obzvlášť praktické je to u obrazů, které jste si již dříve pečlivě připravili, a také u maličkostí, které rozsáhlé přípravy nevyžadují, jako například získání volného místa k parkování nebo nalezení hledaných předmětů.

19. Máte dokonalou paměť! Abyste si na všechno, co potřebujete, vždy vzpomněli, je dobré mít velmi "přátelské" vztahy se svým vnitřním já. To je ta vaše část, která má dokonalou paměť.

Každodenní Huna

Několik maličkostí každodenního života, kdy můžete využít techniky systému Huna:

1. Zajistit si místo k parkování.

2. Najít založený nebo ztracený předmět.

3. Mít vždy "zelenou" a jezdit plynule v silničním provozu.

4. Vybavit si seznam pro nákupy nebo telefonní čísla.

5. Užívat předtuch, které vás navedou k použití jiné cesty nebo k zastavení se v určitém obchodě, kde naleznete, co jste potřebovali nebo hledali, nebo co vás zajímá.

6.

7.

8. atd...

                                                                         Dr. E. Otha Wingo

 

 

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar