Tipy a inspirace

A+ A A-

KARMA VI.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Motto:
Karma není osud; předpokládá se, že lidé konají podle své svobodné vůle a vytvářejí si své vlastní osudy. Podle Véd když individuální bytost zasívá dobro, sklízí dobro, když zasívá zlo, sklízí zlo. Karma je souhrnem lidských činů a je provázejících reakcí v současném a předchozích životech, což vše dohromady určuje budoucnost. Mnohdy však karma nemá okamžitý účinek, často se akumuluje a později se neočekávaně projeví v některém z dalších životů. Předpokládá se, že ovládnutí karmy spočívá v inteligentních činech a střízlivých a objektivních reakcích.
                                                                                        ... pokračování z minulého čísla

 

images

 

Karma

(Převzato z koneclidstva.cz bez úprav jako názorový pohled v některých ohledech se odlišující od názorů redakce.)

Karma neboli osud, je neodmyslitelnou součástí putování lidského ducha tímto Stvořením. Je následkem našich prohřešků, popřípadě dobrých skutků z minulých životů... a příčinou všemožných dějů v budoucnosti.
Ke staré karmě se neustále přidává karma nová, která se tvoří na základě našeho každodenního konání, slov i myšlení! Proto je každý špatný člověk dříve nebo později bez výjimky odsouzen k většímu či menšímu utrpení, nejen za činy z minulých životů, ale i za ty současné! 
U dobrého je tomu naopak.
Karma nám objasňuje a logicky zdůvodňuje různé palčivé otázky, jako například: proč někdo živoří v bídných poměrech a jiný neví co s penězi… nebo proč se narodí tělesně či duševně postižené dítě zdravým a inteligentním rodičům?!
Odpovídá i na ukřivděné lkaní mnoha lidí, kteří nejsou schopni pochopit, proč těžce onemocněl či předčasně zemřel ten a ten spoluobčan, když to byl „takový hodný člověk - a i do kostela pravidelně chodil!!!" a na řadu jiných otázek.
 
***
 
Zákon karmy je dokonale spravedlivý - a každému se dostane toho, čeho zaslouží. Neexistují výjimky!
 
Nevěřte tomu, že uprostřed všech těch dokonalých vesmírných zákonů, podle nichž například obíhá relativně blízko sebe řada planet  (aniž by se srazily), nebo díky jimž probíhá neomylně všude a ve všem neustálý proces setby, zrodu, zrání, sklizně, rozkladu a opětovné setby, by mohl fungovat zákon umožňující výjimečnost, nespravedlnost a nahodilost (za což mnozí jedinci prožívání následků karmy pokládají!).
 
Vždyť - kdyby tomu tak bylo v jednom případě, tak proč ne v ostatních?
Dovedete si vůbec představit, jaký totální chaos by působením podobného „zákona“ nastal v celém Stvoření? Ve všech oblastech materiálního a duchovního světa?
 
Nic takového se však naštěstí neděje!!
Ve vesmíru - a nejen v tom viditelném, panuje pevný řád a spravedlnost. Žádná náhoda neexistuje, stejně jako neexistuje například žádný Boží trest.
A to přesto, že se vám mnozí lidé snaží vsugerovat pravý opak.
Pokud jsou někde zmatky a bezpráví, jedná se pouze o následky předchozí či současné nedobré činnosti lidských duchů. A o nic jiného!
 
***

Před každým znovuvtělením si duch člověka ve spolupráci se svými duchovními vůdci pečlivě vybírá kde, do jakých podmínek, s jakým postižením (nemocí) a u jakých rodičů přijde znovu na tento materiální svět.
Vybírá si takové vtělení, jež mu umožní co nejlépe splácet dluhy z minulých životů a pokud možno i další duchovní růst. Je třeba konstatovat, že se někdy při volbě přecení a pak snáze ve zkoušce selže, čímž svoji karmu namísto očisty zatíží dalšími „hříchy".
 
V kostele občas uslyšíte, že „Bůh nakládá na lidi vždy jenom tolik utrpení, kolik mohou unést“. Není to pravda, protože lidé si svou porci na „talíř života“ nakládají sami. Pak se snadno stane například to, že svoje nezvladatelné problémy řeší sebevraždou, za což jsou v dalším životě „odměněni“ tím, že se narodí zmrzačeni a podobně.
Nikdo nikdy není obdařen štěstím nebo naopak poznamenán neštěstím nespravedlivě! Může si za vše sám, i když o tom z jistých důvodů neví.
 
Mimo jiné například proto, že by svůj boj o vzestup mohl vzdát předem, kdyby věděl, kolik splátek a utrpení (za nedobrou činnost v minulosti) na něj čeká!
A naopak, kdyby zjistil, že byl dobrým člověkem (a tudíž jej čeká klidný a spokojený život), nic by jej nenutilo k tomu, aby se snažil!
Ale opravdu neví vůbec nic?... A co svědomí?
Víte, že je v něm kromě jiného zakódováno i to, v čem jste kdysi chybovali a čeho se máte nyní vyvarovat?
Stačilo by řídit se podle něj, naslouchat tomuto svému vnitřnímu upozorňovateli – a mohli bychom celkem klidně proplouvat rozbouřeným mořem života.
 
Když se necháte ve svém každodenním konání vést citem (tedy i svědomím), využívaje rozumu k naplňování a uskutečňování toho, co vám tento cit poradí, pak máte téměř vyhráno.
Potom zbývá jen ještě přidat poznávání a pochopení vesmírných zákonitostí i jejich Tvůrce (protože kdo se nesnaží porozumět řeči svého Stvořitele - Otce, ten se díky vlastní lenosti proviňuje a nakládá tak na sebe opět další negativní karmu!)...
a je „skoro hotovo"!
 
A že nevíte, kde konkrétně začít?
Lidem bylo dáno Desatero a poté i živé Slovo, přinesené na Zemi prostřednictvím Ježíše Krista a o 2000 let později Abd-ru-shina.
Zde je obsaženo vše potřebné pro duchovní růst těch, kteří o to stojí - byť je jich dnes tak zoufale málo!
 
***
 
Doplňující poznámka: existenci karmy (osudových splátek) a reinkarnace lze poměrně dobře pozorovat na dětech!
 
V dnešních malých človíčcích jsou vtěleni normální „dospělí" duchové, kteří zde už mnohokrát byli, přičemž si více či méně pošpinili svoji karmu. A jak bylo uvedeno, právě podle míry karmického zatížení z minulosti se rozhoduje o tom, kam (a v jakém fyzickém i psychickém stavu) se duch prostřednictvím nově narozeného dítěte dostane.
 
Pozemsky zrozené děti téměř v žádném případě nejsou nevinné a čisté! Takovým je jenom jejich fyzické tělo!
Kdyby v novém těle pokaždé začínala i nová duše bez viny, jak by v jinak dokonalém vesmíru (fungujícím v souladu s dokonalými zákony, jejichž působení můžete při troše snahy všude kolem sebe neustále pozorovat!) bylo možné, aby:
 
- se někomu narodilo dítě vzorné a jinému značně problémové?

- jeden ze sourozenců byl chytrý a druhý výrazně „jednodušší“?

- některé děcko bylo zdravé a krásné, zatímco jiné nehezké a nemocné, popřípadě tělesně či psychicky postižené? 
 
- se někomu takřka bez úsilí vyvinula atletická postava a jinému tělo ve tvaru sudu?
 
Z jakého důvodu by měli části rodičů umírat jejich potomci naprosto nečekaně (třeba „díky“ náhlé nemoci z plného zdraví!) a jiným nikoliv?

Nebo, proč by se jedni měli rodit do přepychu a pohody, zatímco jiní do života v ohromné bídě? Jedni ve svobodném prostředí a druzí v totalitě či dokonce novodobém otroctví?
Jak by mohlo být možné, aby se část dětí stávala obětí surového jednání ze strany rodičů (i společnosti) a další žila trvale obklopena láskou a péčí?
 
Řekněte sami, jak by k tomu vlastně nově narozený člověk (takzvaný pán tvorstva) přišel?
 
Člověk, mající ve Stvoření zastávat (za normálních okolností, které na Zemi již dávno nejsou!) dosti zodpovědnou úlohu (je totiž doslova „služebně nadřízen“ zvířatům, rostlinám a jiným!).
 
Všichni lidé mají od Stvořitele za úkol prakticky stejnou měrou a způsobem „šéfovat“ přírodě... a nesměli by pro to mít stejné podmínky a vybavení?
 
Nezdá se vám to (pokud by neexistovala karma) postavené na hlavu? A vůči člověku poněkud nespravedlivé?
Zvláště když víte, že v přírodě dostávají všechna zvířata (taktéž i veškeré rostlinstvo) při zrození stejné kompletní vybavení potřebné k životu (samozřejmě, pokud se již nedostali do sféry lidského devastačního působení)? 
Například všichni tygři dostanou do vínku téměř stejnou sílu, bystrost, rychlost, pružnost, dravost, ostré drápy i zuby, vhodné životní prostředí, krásu, eleganci a podobně...
Stromy zase prakticky stejnou schopnost nasávat vodu a živiny z půdy, účinný mízní systém, bohatou a krásnou korunu vybavenou celou řadou různých funkcí a tak dále...
 
Kdybychom neměli možnost znovuvtělení (a kdyby utrpení nebylo spravedlivou splátkou za to, co člověk v minulosti „vyváděl“ proti Božím zákonům!), jednalo by se přece o velmi hrubou nedomyšlenost a nespravedlnost!
A ta ve Stvoření nemůže existovat a skutečně také neexistuje!
Díky neomylné spravedlnosti, která vládne všude od počátku, dostává každý lidský duch ve svých potomcích (nebo ve svých rodičích!) jenom to, co zaslouží.
A zároveň to, co mu může pomoci duchovně na jeho cestě vzhůru, bude-li se ovšem usilovně snažit o vytěžení maxima z dané situace!
Každé převtělení je dopředu dokonale promyšleno, propracováno a má svůj smysl a účel. Je škoda, že to většina rodičů není schopna pochopit, zařídit se podle toho a využít všeho pro svůj duchovní růst!

Kritika Karmy a názory na karmu budou pokračovat seriálem poznatků světově proslulého léčitele a diagnostika Karmy SM Lazarova a následně také dalšími duchovními směry, které mohou vést k zastavení koloběhu znovuzrození a umírání.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar