Tipy a inspirace

A+ A A-

Astrální cestování

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Termín fázový stav (nebo jednoduše fáze) zahrnuje množství všeobecně známých disociativních fenoménů, známých pod názvy jako třeba astrál a mimotělní zážitky. Tento koncept také zahrnuje pragmatičtější termín lucidní snění, ale ne vždy odpovídá smyslu a formě dané tímto termínem. Proto používáme termín fáze, aby se usnadnilo studium tohoto fenoménu, který existuje mimo obvyklé – a často nesprávné – asociace a stereotypy. Termín mimotělní zážitky je přesný v tom smyslu, že popisuje vjemy, které člověk ve stavech fáze zažívá.

Stav fáze má dva základní rysy: 1) člověk při něm má plné vědomí, a 2) rozpoznává skutečné oddělení od svého fyzického těla.

 

Současně stupeň zažívání prostředí fenoménu fáze ovlivňuje úroveň smyslových vjemů, které mnohdy fungují na vyšší úrovni, než je tomu u smyslového vnímání za běžného bdělého stavu. Toto je velmi obtížné si představit bez přímého zážitku fáze. A není bez důvodu, že je toto cvičení považováno za vyšší stav autohypnózy nebo meditace, a že je často zmiňováno pod různými názvy jakožto nejvyšší možný úspěch lidského snažení v mnoha náboženských a mystických hnutích (józe, buddhismu, atd.).

 

V zásadě je fáze neprozkoumaným stavem mysli, ve kterém je nemožné ovládat nebo pociťovat fyzické tělo. Místo toho je prostorové vnímání nahrazeno realistickými psychickými zážitky.

 

Odhaduje se, že tento zážitek měla přibližně až čtvrtina lidí. Pokud ale vezmeme do úvahy různé úrovně intenzity tohoto stavu, můžeme s určitou jistotou předpokládat, že ho dosáhl každý člověk. Protože však tento stav není častým objektem studia a výzkumů, mnozí z těch, kteří tohoto stavu dosáhli nechtěně, si po návratu do běžného bdělého vědomí ani neuvědomí, co to bylo za stav. Mnozí nepřikládají výskytu projevů neplnohodnotně zformovaného prostředí stavu fáze žádnou důležitost, protože mělká fáze neposkytuje stejně zřetelné vjemy jako fáze hluboká. Ač se stav fáze může jevit jako stav velmi prchavý, je jevem velice běžným, přístupným každému, kdo je ochoten se vědomě učit a aplikovat naučené metody pro její dosažení a udržení.

 

Taková otázka může být položena pouze v případě nedokonalého pochopení vlastností daného stavu a jeho charakteristiky. Když si v určité chvíli člověk uvědomí, že je stejně tak skutečný, jako za běžného bdělého stavu a že stojí někde mimo fyzický svět a svět jeho fyzického těla, a že se přitom může všeho dotýkat a může rozeznávat jednotlivé drobné detaily, vyvolá to v něm takové emoce, že žádné takové otázky nevyvstanou. Je to nejúžasnější zážitek, jakého člověk může dosáhnout!

 

První setkání se stavem fáze (mimotělní zážitky, astrální cestování, lucidní snění) je vždy ohromující a někdy děsivý zážitek. Strach a obavy při prvním zážitku fáze zažívá asi třetina lidí. Někdy strach zažívají i zkušení cvičící, což svědčí o hluboké povaze tohoto stavu.

 

S postupem času, jak opadají extatické návaly a emoce ustupují, se myšlenky přesouvají od samotného fenoménu k jeho využívání. A zde se před člověkem otvírá až neskutečný svět praktických možností. Tyto aplikace a využití fáze, o kterých tato kniha pojednává, nesmějí být směšovány s mnoha nepodloženými a pochybnými metodami tak často popisovanými v rozličných esoterických pramenech. Informace podávané v této knize jsou ověřitelné, praktické a dosažitelné.

 

Ať už je charakteristika stavu fáze jakákoli – stav mysli nebo třeba vnější zážitek – je to jedinečná příležitost k výpravám a výzkumům. Člověk může navštívit jakákoli místa na světě nebo ve vesmíru; může návštívit lidi, s nimiž je mimo možný kontakt, včetně příbuzných, celebrit nebo dokonce zesnulých. Může rovněž komunikovat s ohromným zdrojem informací ve svém vlastním podvědomí. Může zažívat radosti a slasti v reálném světě mu nedostupné, umělecky tvořit, ovlivňovat svůj fyziologický stav a mnoho jiného. To nejsou jen tak nějaké mdlé zážitky. Jsou naprosto skutečné a osobní.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar