Tipy a inspirace

Mysl

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes jsem poznal, že se tomu říká BÝT PROSTÝ. Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tomto okamžiku, kde se koná VŠECHNO. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu DŮKLADNOST. Nesmírně krásný a hluboký článek Charlie Chaplina z roku 1959.

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Všichni jsme si určitě už prošli nějakým méně nebo více náročným údobím, které nás nějak po-znamenalo. Když použiji výraz „poznamenalo“, představí si pod tím mnozí něco negativního, zlého anebo alespoň velmi nepříjemného… V takovýchto situacích totiž také člověku většinou do zpěvu není a taky pocitově je mezi příjemné rozhodně neukládá. Přesto tu stojíme před jed-ním z největších paradoxů současnosti, a sice mezi paradoxem smyslu života a smysluplnosti jeho prožívání. Možná jsme schopni tuto, jistě chytrou a intelektuální, fabulaci zkousnout ještě tak maximálně v období předmaturitní přípravy nebo při závěrečné zkoušce na vysoké škole, ale v životě, proboha, jen ať se nám dějí jen samé příjemné věci.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Lidé potřebují v něco věřit, víra nás totiž žene vstříc našim cílům. Chceme být milováni a cítit pocit bezpečí, který nás bude provázet ve svízelných situacích. Těchto pocitů lze ale snadno zneužít k manipulaci lidské mysli a pokud k tomu přidáte vlastní fiktivní příběh, se kterým se řada jedinců ztotožní, lidé vám budou zobat z ruky. Nejeden diktátor a extremista těchto technik využil... 

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

„Samoaktualizace“ je vpodstatě existenciální termín, naznačující výrazný pocit plného života avě-domí toho, co znamená být smysluplnou tvořivou bytostí v jinak nesmyslném vesmíru. Je to sebeuvědomění individuální dospělosti člověka v rovnováze se vzájemně závislým duchem. Samoaktualizující se lidé mají zdravé vnímání reality (mysl, tělo aduše) a mají zdravé návyky. Zde je sedm věcí, ve kterých mají samoaktualizovaní lidé tendenci jednat jinak než zbytek nás ostatních.

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

„Lidská bytost je částí celku, námi nazývaného Universum (Vesmír), částí ome-zenou v prostoru a času. Zažívá sebe, svoje myšlenky a pocity, jako něco odděleného od „zbytku“ – je to jakýsi typ optického klamu v lidském vědomí. Tento přelud je určitým vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení rozšířením našeho okruhu soucítění tak, aby zahrnul všechna žijící stvoření a celou přírodu v její kráse.“ Albert Einstein

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar