Tipy a inspirace

A+ A A-

Co jsou mozkové vlny a jak mohou rozšířit vaše vědomí

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

Lidský mozek je nepřetržitě pracující složitý orgán, který vysílá elektrické signály, komunikuje, buduje nová neurální propojení atd. Tato elektrická aktivita generovaná mozkem, známá také jako mozkové vlny, odráží stav naší mysli. Realitu netvoří vnější vlivy, ale je to interní proces na bázi našich myšlenek, vjemů a emocí. Pokud prohloubíme naše poznání kmitočtů těchto mozkových vln, můžeme řídit svoji realitu. Je pět různých druhů mozkových vln - Beta, Alfa, Théta, Delta a Gamma.

 

Lidé mají pět různých typů mozkových vln, které reflektují různé úrovně vědomí. Každý typ má specifický kmitočet nebo průběh.

 

Je zcela přirozeným biologickým jevem u každé lidské bytosti zažívat tyto různé stavy v různých denních dobách, obecně jeden ze stavů je dominantní.

 

Věděli jste, že každý typ mozkových vln má svoje vlastní charakteristiky, reprezentující unikátní stav vědomí? Každý typ mozkových vln má svůj specifický kmitočtový rozsah, udávaný v cyklech za vteřinu (Hz).

 

Každý typ mozkových vln hrál kritickou roli v našem duševním vývoji během našeho dětství. A dnes hrají významnou roli v udržování našeho zdravía vitality jako dospělých jedinců. Podívejme se na různé stavy - typy mozkových vln - a s nimi spojené zkušenosti a přínosy.

 

Beta (12 až 30 Hz)

Beta jsou mozkové vlny našeho normálního bdělého vědomí. Jsou spojené se zvýšenou pozorností, logickým myšlením, schopností řešit problémy, soustředěním, mysl je aktivně zapojena v mentálních aktivitách. Ve stavu Beta je např. osoba v aktivní konverzaci, sportující nebo přednášející. Vyšší úrovně Beta také mohou vyústit do stresu, úzkosti a neklidu.

 

Většina lidí tráví bdělá období svých životů ve stavu Beta a není divu, že mnoho lidí zažívá v dnešním světě vysoké úrovně stresu. Stav Beta je ale zároveň pro efektivní fungování v denním životě vyžadován.

 

Grafy průběhů jednotlivých typů mozkových vln a odpovídající stavy mysli

 

Alfa (8 až 12 Hz)

Mozkové vlny typu Alfa jsou pomalejší než Beta, mají nižší kmitočet. Odpovídá jim velmi relaxovaný stav vědomí. Je to standardní typ mozkových vln lidí, kteří jsou přirozeně uvolnění a tvořiví. Jako když ve dne sníte, nebo i když zavřete oči a meditujete, tento kmitočet zvyšuje vaši představivost, paměť, soustředění, tvořivost, snižuje stres, takže se můžete zaměřit na studium  a výkon.

 

Meditace zvyšuje Alfa vlnění, proto mnoho meditačních a energetických ozdravných technik využívá navození stavu Alfa pro uvolnění a léčení. Děti mívají mozkové vlny Alfa mnohem častěji  než dospělí.

 

Mozkové vlny Alfa se považují pro člověka za nejzdravější a kmitočet 10 Hz byl široce akceptován a doporučován jako "nejbezpečnější".

 

Zaposlouchejte se do hudby pro navození mozkových vln (stavu)  Alfa.

 

Théta (4 až 7 Hz)

Mozkové vlny Théta nastávají během hluboké relaxace a meditace, lehkého spánku nebo lucidního snění včetně spánkové (snové) fáze REM. Je to svět vašeho podvědomí, v kterém je mysl schopná hlubokého vhledu, pokročilé intuice, léčení a jednoty - ve stavu Théta se naše mysli mohou propojit s Univerzem a změnit náš život k lepšímu.

 

Můžete také zažít živé vizualizace, obrovskou inspiraci a nesmírnou tvořivost. Čím nižší je kmitočet mozkových vln, tím rychleji se učíte. Meditace a jóga jsou oceňovány jako uvolňující proto, že uvádějí mysl do stavu podobného tranzu, kde se začínají vytvářet mozkové vlny Théta. Lidé mají v tomto stavu často tendenci k paranormálním zážitkům.

 

Většina dětí a teenagerů mají Théta průběhy mozkových vln jako dominantní.

 

Zaposlouchejte se do meditační hudby pro navození mozkových vln (stavu) Théta.

 

Delta (0,5 až 4 Hz)

Delta vlny mají nejnižší kmitočet ale nejvyšší amplitudu. Tento kmitočet mozkových vln, pozorovaný v hlubokém bezesném spánku, je vstupní branou do universální mysli a kolektivního nevědomí, ve kterém jsou přijímány informace jinak nedostupné v bdělém stavu.

 

Stavy s mozkovými vlnami Delta byly dlouho dávány do souvislosti s léčením, protože hluboký spánek je potřebný pro regeneraci a samoléčicí mechanismy vašeho těla! Říká se, že Delta vlny v meditaci pomáhají zkušeným jedincům dosáhnout přístupu k nevědomé mysli. Je to převažující stav pro nemluvňata (do 2 let) a dospělé v hlubokém spánku.

 

Gamma (25 až 100 Hz)

Gamma vlnění je nejvyšší kmitočet na kterém mozek funguje, při kterém může jedinec zažít záblesky vhledu nebo nestandardního zpracování informací. Experimenty s tibetskými mnichy ukázaly korelaci mezi transcendentálními mentálními stavy a mozkovými Gamma vlnami. Pokud měli mnichové generovat pocity soucítění, jejich mozková aktivita přešla rytmicky a souvisle na kmitočty Gamma. Je to stav bytí "uvnitř", pocit, že máte moc udělat cokoliv.

 

Změny stavů mozkového vlnění

Všichni zažíváme tyto různé kmitočty mozkových vln v různých denních a nočních dobách a přivádějí nás do různých úrovní vědomí. Jste-li bdělí, mají mozkové vlny jiný kmitočet, než když spíte. Můžete se pokoušet měnit kmitočet (stav) svých mozkových vln za účelem dosažení požadovaného stavu vědomí. Např. pokud nemůžete v noci usnout když se cítíte vystresovaní, můžete pomocí hudby synchronizovat vaše mozkové vlny na kmitočet, který odpovídá spánku.

 

Tato technika synchronizace kmitočtu mozkových vln na externí zvukovou stimulaci je známá jako Brainwave Entrainment. Pokračuje-li tento proces určitou dobu, mozkové vlny se "naladí" na kmitočet externího zvuku a dosáhnou tak odpovídajícího stavu (Alfa, Théta nebo Delta).

 

Pokud umíte meditovat, nepotřebujete externí stimulaci. Během meditace dosáhnete klidného a uvolněného stavu, to je stav Alfa vašeho vědomí. Když se vaše meditace prohloubí, zjistíte, že jste v ještě hlubším klidu a "zaostření" a kmitočet mozkových vln doáhne úrovně Théta (a posléze nakonec třeba i Delta).

 

Binaurální rytmy jsou speciální zvuky, slyšitelné pro lidské ucho přesto, že mají kmitočet nižší než 20 Hz.

 

Binaurální rytmy jsou mozkové zvukové stimuly, které mohou změnit stav vašeho vědomí.

 

Způsoby ovlivňování mozkových vln

 

Binaurální rytmy

Jak může být zvuk s kmitočtem nižším než 20 Hz slyšitelný pro lidský sluch? Odpověď tkví ve speciálním zvuku nazývaném binaurální rytmy (binaural beats). Jejich vznik je jednoduchý - přehráváním dvou zvuků o mírně odlišných kmitočtech do každého ucha zvlášť mozek vnímá rozdíl mezi těmito kmitočty, a tento rozdílový kmitočet je zmíněný binaurální rytmus.

 

Takže pokud si pustíte do pravého ucha zvuk o kmitočtu 400 Hz a do levého ucha zvuk o kmitočtu 410 Hz (použijete stereofonní sluchátka), váš mozek vytvoří binaurální rytmus na 10 Hz (rozdíl obou kmitočtů). Odpovídá to kmitočtu mozkových vln Alfa;, když se vaše mozkové vlny s tímto kmitočtem synchronizují, dostanete se do stavu lehké relaxace, meditace a tvořivého myšlení.

 

Binaurální rytmy přinášejí často skvělé výsledky téměř okamžitě a pomohou vám mnoha způsoby. Poslechněte si (použijte stereofonní sluchátka).

 

Mozkové vlny Théta jsou spojeny s extrémní relaxací, spánkem nebo ospalostí. Přejde-li mozek do stavu Théta, má člověk pocit klidu a míru.

 

Isochronické tóny

Isochronické tóny se zapínají a vypínají v předvídatelných vzorcích a vytvářejí pulzy extrémně efektivní pro terapeutické účely

 

Isochronické tóny jsou ještě intenzivnější, než binaurální rytmy a jsou považovány za efektivnější. Isochronický tón je jeden tón, který se zapíná a vypíná v určitých vzorech. Každý z tónů je jiný a jsou mezi nimi stejné mezery, aby byly schopné trvale ovlivňovat mozek.

 

Naše mozky s tím mají v podstatě mnohem méně práce než by měly s binaurálními rytmy k získání stejného efektu, což nám umožňuje být uvolněnější, dostat se do hlušího meditativního stavu a lépe vizualizovat. Doporučuje se používat sluchátka. Mnoho lidí, na které neúčinkují binaurální rytmy, často reagují velmi dobře na isochronické tóny.

 

Pro trvalé duchovní zaměření, které by vám opravdu změnilo život, však potřebujete tradiční meditační metody jako váš primární nástroj pro přístup k vyšším úrovním vědomí. Jak asi víte, meditace také může způsobit strukturální změny ve vašem mozku v tom nejlepším slova smyslu a může ovlivnit pozitivně i lidi okolo vás.

 

Zdroje:

Theta Brain Waves (http://www.formulaformiracles.net/brain-waves.html)

Brain wave Frequencies (http://www.meditationiseasy.com/instant_meditation/brain_waves_frequencies.php)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar