Tipy a inspirace

A+ A A-

Dvanáct základních pravd, které odhaluje Ebook "radical therapy"

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

1. Můžete se sami uzdravit svým odevzdáním se lásce. Je to opravdu tak jednoduché.

 

2. Dlouho hled anou podstatou Unifikovaného pole je psychické energetické pole lásky a vě-domí duše, které leží nejen za časem a prostorem, ale také za našimi nejhlubšími strachy – a jehož základní vlastností je univerzální tendence ke sjednocení.

 

3. Takzvané vědecké a fyzikální zákony jsou v podstatě závislé na pozorovateli v tom, že vědomí pozorovatele určuje, co může opravdu vidět.

 

4. Toto Unifik ované pole lás ky a vědomí duše je absolutní k onstantou v esmíru, a neexistují v něm prostor a čas. Světlo už není jednou konstantou vesmíru v tomto poli lásky, a i gravitace je subjektem této větší přitažlivé síly prostřednictvím asymptotické svobody.

 

5. Zkušenost blízké smrti je ve skutečnosti stav vědomí duše, který leží za naším současným sta-vem vědomí ega. Kniha dr. Ebana Alexandera „Proof of Heaven“ je vlastně důkazem stejného Uni-fikovaného pole lásky a vědomí duše.

 

6. Náš život je jasně definovanou cestou (hledáním), nikoliv bojem, zápasem, a směřuje k vy-stoupení z našeho současného stavu vědomí ega a znovuspojení se se svým autentickým „já“ a naším originálním stavem vědomí duše.

 

7. Za naší nejhlubší bolestí a zármutkem je stav lásky, radosti a vědomí duše – Unifikované pole lásky, a klíči k tomuto magickému království duše jsou vděčnost a odpuštění.

 

8. Ježíš byl božský člověk – vývojový posel (předzvěst) stavu vědomí duše, kterému se nako-nec odevzdáme.

 

9. Není nic takovéhojako ošklivá duše; my všichnipřicházíme zmíst lásky, radosti a vědomí duše.

 

10. Vztah je opravdový test toho kým opravdu jsme – a každý láskyplný vztah, bez ohledu na bolesti, které přináší, je dar na cestě k nalezení a přijetí našeho autentického „já“ a našeho au-tentického poslání v plánu lásky.

 

11. Většina dlouhodobých terapií je š patně zamaskov aná spoluzáv islost; my všic hni máme schopnost se sami uzdravit, pokud otevřeme naše srdce, přijmeme se a nenecháme se ovládat strachem.

& 36

 

12. Darwin neměl pravdu. Evoluce je poháněna sociální kooperací a altruismem, nikoliv přeží-váním těch nejsilnějších. Nemůžeme uniknout svému osudu a ten je božský.

 

Takže jak by to vypadalo, kdyby si svět najednou uvědomil, že to, co je nejhlouběji v nás a ve všem živém, je láska, že základní strukturou vesmíru je láska?

 

Právě se na to díváme – jenom změňte měřítko celé historie vesmíru (13,8 miliardy let) do jedi-ného roku, kde 1. leden je známý „Velký třesk“. Hvězdy by se zformovaly 20. ledna, galaxie o ně-kolik dní později. Naše Slunce by se objevilo až 31. srpna, život na Zemi poprvé 21. září. A lidé? Nebyli bychom tu až do poslední hodiny posledního dne, 31. prosince.

 

Naše celá historie by byla obsažena v posledních 14 vteřinách – a hádejte, co způsobilo tento neuvěřitelný výbuch složitosti a vědomí – Unifikované pole lásky a vědomí duše, poháněné uni-verzální tendencí ke sjednocení.
Lincoln Barnett správně popsal pravý filozofický triumf tohoto ohromujícího objevu.

 

Velký filozofický triumf jakékoliv teorie sjed noceného pole je implicit ně v prvním slově tohoto názvu.

 

Protože ponese logické naplnění dlouhé cesty vědy ke sjednocení lidských konceptů fyzického světa.

 

Protože z jeho vznešené perspektivy se bude celý vesmír jevit jako jedno elementární pole, ve kterém každý atom, každý obíhající elektron, každá hvězda, každá putující kometa a každá po-malu se otáčející galaxie, jsou pouze vlnění nebo vyboulení sjednoceného časoprostoru.

 

A tak hluboká jednoduchost nahradí vnější složitost přírody. Takže všechno lidské vnímání světa a všechna jeho abstraktní tušení reality se nakonec spojí do jednoty, a hluboká základní jednota vesmíru bude obnažena. Lincoln Barnett

 

Hluboká fundamentální jednota vesmíru byla vždy o lásce a univerzální tendenci ke sjednocení. Odevzdejte se lásce a naleznete tu samou magickou hloubku uvnitř sebe – stejně jako svoje po-slání v tomto univerzálním plánu lásky.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar