Tipy a inspirace

A+ A A-

RODINNÉ KONSTALACE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Metoda rodinných konstelací se zabývá odkrýváním a harmonizováním řádů lásky v rodinných systémech. Všichni toužíme po lásce; pokud ovšem v našich rodinách byla harmonie řádů lásky narušená, může se v našich partnerských vztazích tento otisk opakovat. Co jsme se nenaučili a nedostali od rodičů, neumíme často dávat dál. Bývá obvyklé, že děti z lásky nesou osud rodičů a prarodičů, popřípadě i jiných příbuzných.

 

images

 

Metoda rodinných konstelací tyto proudy odhaluje a pokud se klient rozhodne, pomůže mu se tohoto často destruktivního směru vzdát. Je to jedinečná možnost, jak se vrátit ke svému já a začít žít svůj vlastní osobní příběh. Konstelace však fungují jen pro silné individuality, kteří opravdu chtějí ve svém životě něco změnit a neblokují přirozený proud tepu života. Je to práce s duší, nikoliv s povrchními emocemi a vášněmi. Vynáší na povrch často hluboko skryté a potlačované stránky nás samých, touhy a potřeby našich srdcí. Na konstelacích bývá často objeven incest (ať už fyzicky projevený nebo jen platonický). Často vyjde na povrch, že syn nebo dcera není dítětem muže, doposud považovaného za otce. Objevují se zde netušené milostné trojúhelníky, zamlčené potraty a jiné tragédie, které naše duše cítí, avšak rozum je nezná a tyto rozpory a tato tajemství jsou příčinou velkých energetických úbytků, které ničí naše vztahy. Pravda, která vyjde takto na povrch, není ničící, naopak je očistná, a jedině skrze ni může dojít k harmonizaci toku lásky v rodinných systémech.

V praxi se rodinné konstelace odehrávají většinou jako seminář pro skupinu klientů, které vede terapeut. Počet osob v semináři často kolísá. Někteří terapeuti pracují rádi s malými skupinami a omezují počet klientů na 10 osob. Mají tak možnosti více individuální práce. Větší skupina má zase možnost širšího záběru a jakoby více tvarovala energii lidstva. Terapeut často po zahájení semináře vyzve k malé meditaci, aby se zúčastnění mohli lépe připravit na práci a začít se plně soustředit na své pocity. Poté je vybrán jeden klient, který se cítí připraven, aby si "postavil konstelaci". Klient sdělí všem svoji motivaci pro stavbu konstelace a terapeut ho vyzve, aby vybral z ostatních přítomných zástupce, kteří budou "hrát" v jeho obraze. Dále klient rozestaví vybrané účastníky do počáteční formace obrazu tak, jak cítí, že stojí dle jeho pocitů. Poté si jde sednout, aby mohl sledovat děj.

Terapeut nejprve vyzve hrající, aby poslechli pohyby své duše a vyjádřili je pohybem. V tom okamžiku nastává "zázrak v přímém přenosu", neboli napojení duší hrajících na duše těch jež představují a mohou tak zobrazit pravdivě rodinný systém. Terapeut hledá důvod proč energie neproudí harmonicky. V okamžiku, kdy se tento důvod zjeví, nabídne řešení a jemně navede jednotlivé duše k nápravě. V závěru konstelace se vymění hrající, který představuje klienta, se samotným klientem, aby si mohl původce konstelace procítit své místo v rodinném systému a případně dodělat započatou práci. Terapeut posléze konstelaci ukončí a propustí hrající z obrazu, aby si vystoupili z role. Je třeba říci, že v průběhu konstelace dochází k emocionálním

reakcím. Často se hodně pláče. Pláč je očistný a více než vhodný, není třeba se za něj stydět. Skrze slzy můžeme očistit svoji duši a vzdát čest utrpení a bolesti našich předků. Konstelace, kterou si staví jeden klient, je účinná i pro ostatní. Nejen pro ty, kteří jsou "hrajícími" - i přihlížející tak mohou pochopit mnoho závažných procesů ve svých vlastních životech. Pro lepší pochopení metody uvádím několik příkladů, které jsem viděla a zažila na konstelačních seminářích, buď jako hrající nebo jako přihlížející, a některé jsou z mých vlastních konstelací. Postupy terapeuta a vývoj konstelací musím zjednodušit na základní principy, neboť některé pocity a stavy nelze slovy popsat a popisovat podrobnosti by mohlo působit kontraproduktivně.

Nemoc

Motivace: Můj partner se uzavřel do sebe. Když spolu mluvíme, tvrdí však, že mne miluje a chce se mnou být. Ráda bych věděla co se děje. Nerozumím tomu.

Terapeutka se vyptává klientky na okolnosti a zjistí, že partner se léčí s rakovinou. Na základě tohoto zjištění terapeutka nechá vybrat klientku z přítomných zástupce za klientku, jejího partnera a nemoc. Konstelace se vyvíjí tak, že rakovina zcela zachvacuje partnera a tento není schopen přes svůj zápas s nemocí vůbec vidět a cítit partnerčinu lásku. Příčinou přerušení toku lásky je zápas s nemocí, který odčerpává veškerou energii.

Neukončené vztahy

Motivace: Mám problém ve svém partnerském vztahu. Zdá se mi, že partner mne dostatečně nemiluje a ráda bych jeho lásku získala naplno.

Terapeut se ptá klientky na partnerovy předešlé vztahy a zjistí, že partner měl dlouholetý vztah, který ukončil kvůli nové partnerce. Nechá tedy vybrat a postavit do obrazu klientku, jejího partnera a původní partnerku. Konstelace se vyvíjí tak, že muž je v pasti, neví kterou ženu si vybrat. Původní partnerka pociťuje hněv na partnera. Nová přítelkyně cítí strach a ohrožení. Terapeut vede původní pár k tomu, aby se smířili, neboť neodpuštění je stále energeticky napojuje a nemůžou tak začít nový vztah jinde. Původní partneři se smíří a rozloučí, každý přijme polovinu své viny na tom, že vztah nevyšel. Partner takto osvobozen odchází k nové partnerce a objímá ji. Také původní partnerka může začít nový život.

Zemřelé dítě

Motivace: V naší rodině je podivná atmosféra, nikdo s nikým nekomunikuje. Otec s námi vůbec nemluví a je těžce nemocný. Chtěl bych to změnit a napravit.

Terapeut se vyptá na podrobnosti a zjistí, že bratr otce klienta jako malý zemřel. Nechá tedy postavit zástupce za klienta, jeho otce a matku, rodiče otce a otcova bratra, který si lehne na zem, čímž je naznačeno, že zemřel. Konstelace se vyvíjí tak, že rodiče jsou zdrceni smrtí svého dítěte a tím již nemají místo v srdci pro svého dalšího syna, otce klienta. Tento se na své rodiče velice zlobí, že mu nedali dostatek lásky, a zároveň má tendenci jít za svým bratrem a umřít také (jeho nemoc). Terapeut vede rodiče k smíření se se ztrátou svého dítěte a přijetí žijícího syna do svého srdce. Poté, co se toto podaří, může i otec klienta dát lásku svým dětem a manželce.

Nejsem dcerou svého otce

Motivace: V naší rodině jsou zvláštní vztahy, můj otec nemluví se svým bratrem, moje matka nesnáší svoji švagrovou a já nevím, proč nemohu vystát svoji matku.

Terapeut nechá postavit zástupce za klientku, její matku a otce a jeho bratra s manželkou. Po postavení do prostoru se postavy začnou přeskupovat a otec stojí mezi svojí ženou a svým bratrem a pociťuje hněv. Matka klientky má strach, klientka stojí u svého strýce a švagrová cítí vztek na matku klientky. Posléze ale vyjde najevo, že biologickým otcem klientky je její strýc, tj. otcův bratr. Pokud se zjeví takováto pravda v konstelacích, většinou nemá smysl, aby se terapeut snažil smiřovat rodinu ihned. Konstelace se ukončí a nechá se již na klientovi, jak se s novou situací vyrovná. Pravidlo však zní: lepší rychlá pravda, než dlouhotrvající lež.

Hojnost

Motivace: Naše rodina je po generace chudá. Rád bych byl finančně stabilní ale stále mi peníze utíkají mezi prsty.

Terapeut se vyptá na podrobnosti a zjistí, že dědečka klienta zabili ve válce a jeho žena žila ve veliké bídě. Nechá postavit zástupce za klienta, jeho otce a matku a jejich rodiče. Terapeut vede klienta k tomu, aby uznal utrpení jeho předků ale požádal je aby na něho hleděli s láskou i když se bude mít lépe než oni. Jeho příbuzní svolí a přejí mu jeho štěstí. Poté terapeut přivede do konstelace ještě zástupce za hojnost a vede klienta k tomu, aby se jí otevřel. Klient se ovšem bojí. Pociťuje ostych a neví jak si má hojnost vzít. Terapeut ho ujišťuje, že je jí dost pro všechny. Po chvíli se klient rozhodne a  hojnost obejme. Tím je konstelace úspěšně ukončena. Na tomto příkladu je patrné, že konstelace nemusí řešit jen řády lásky, ale může nám ukázat i náš postoj k světu a pomoci nám řešit i jiné problémy našeho života.

Potrat

Motivace: Jsme si s manželem velice vzdálení, naše manželství nefunguje, nejsem šťastná. Nemluvíme spolu, jsme každý někde jinde. Brali jsme se z lásky a nyní po deseti letech jsme si tak cizí. Ráda bych tento stav napravila a našla důvod našeho odcizení.

Terapeutka se vyptává na podrobnosti a zjistí, že

klientka měla v průběhu manželství dva samovolné potraty a další děti nemá. Nechá tedy postavit zástupce za klientku, jejího manžela a dvě nenarozené děti. Konstelace se vyvíjí velice bouřlivě, neboť manželka má obrovský vztek na manžela. Děti na zemi pláčou a hněvají se na rodiče. Manžel pociťuje veliký smutek a vinu. V průběhu konstelace vyjde najevo, že manžel děti nechtěl a proto byly potraceny. Děti jsou smutné, protože chtěly žít. Manžel si pod tíhou své viny klekne k dětem a pláče. Manželka, matka nenarozených dětí také klečí na zemi a pláče. Rodiče děti objímají a přijmou je do svého srdce. Posléze se obejmou i manželé. Potraty samovolné nebo cílené jsou vždy velikou energetickou proláklinou v našich srdcích. Nenarozené duše nemohou dojít klidu, jestliže nejsou přijaty jako součást rodiny, a cítí tak křivdu. Přijmeme-li je do svého srdce s láskou, můžeme obnovit harmonii a klid v duších všech příslušníků rodiny.

Asymetrie lásky v rodinných systémech funguje na stejných principech. Bývá obvyklé, když děti nesou z lásky osud svých rodičů. Například: když moje matka velmi trpěla v manželství, najdu si i já partnera, se kterým budu trpět. Moji rodiče byli velmi chudí, i já budu tedy chudý. Tento postoj ovšem není vhodný, protože děti jsou tady ti malí a jejich rodiče ti velcí. Děti tím prokazují hlubokou neúctu, neboť mají rodiče za neschopné žít svůj život. Časté bývá také to, že při dysfunkci manželství si nevědomě otec udělá ze své dcery partnerku nebo matka ze syna partnera a tím poruší symetrii rodiny, energie teče nesprávným směrem a symetrie lásky nefunguje. Děti by neměly stát mezi svými rodiči. Často se stává, že po rozchodu či rozvodu je pro partnery velmi těžké přijmout svůj podíl viny a staví se buď do role oběti nebo viníka. Zvláště pokud jsou ve vztahu děti, je třeba tento negativní postoj změnit a odpustit si navzájem. Hněv a frustrace z rozchodu pramení vždy z bolesti. Pokud si ji připustíme a necháme vyplout na povrch, bude snadnější tento stav přijmout. Dusit v sobě bolest je nebezpečné, neboť může být časem demonstrována jako bolest fyzická a přivodit nám nemoc. Pamatujte, že odpuštění děláte pro sebe, pro svůj dobrý pocit a svoje zdraví. Také tím otvíráte možnost navázat nový vztah plný lásky.

Rodinné konstelace je revoluční metoda; funguje, ačkoliv se zdá esoterická a nepolapitelná. Po úspěšné konstelaci začne energie lásky proudit a ti, kdož spolu léta nekomunikovali, se sblíží; manželství, která se zdála ztracená, se mohou napravit, popřípadě se v klidu rozejít, může dojít k odpuštění původně "zarytě neodpustitelného" a k nápravě křivd, nesoucích se ze vzdálených generací předků.

Tato metoda je všestranně použitelná i pro porovnání energetických toků v jiných odvětvích. Lze postavit konstelace na vztahy mezi pracovníky na pracovišti, na přijetí svého těla, na zbavení se strachu z řízení automobilu, na radost ze života apod. Stačí jen mít sílu a pevné odhodlání, osmělit se a udě-lat něco pro sebe a své štěstí. Život máme ve svých rukou a jak bude vypadat, záleží jen na nás.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar