Tipy a inspirace

A+ A A-

SEDM HERMETICKÝCH PRINCIPŮ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Principů pravdy je sedm. Ten, kdo je zná, chápe a vlastní magický klíč, jehož dotykem se otevírají všechny dveře chrámu.

 

images

 

I. PRINCIP MENTALISMU

Vše je mysl, Vesmír je mentální.

Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci. Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě. Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota, která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě myšlenek. Lokální a všeobecná mysl je propojená, negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva. Dej pozor na to, nač myslíš, můžeš to dostat!

II. PRINCIP SOULADU

Jak nahoře, tak i dole, jak dole, tak nahoře.

Upozornění na zákon hierarchie a zákon symetrie v podmínkách zrcadlové reflexe ve vztahu k principu IV. Vše je ve vztahu ke všemu, stejně jako uzly v rybářské síti, a těch je 12.

III. PRINCIP VIBRACE

Nic neodpočívá. Vše je v pohybu - vše kmitá.

Vše je formováno z „balíčků" energie +/- kmitajících svou vlastní frekvencí.

Každý z nich nese informaci, která se mění okamžitě a překonává rychlost světla bez mezí a hranic. Vše je ve věčném pohybu a změně, nové a staré, stvoření i zkáza.

IV. PRINCIP POLARITY

Vše je podvojné - všechno má póly.

Všechno má svůj protějšek - podobné i nepodobné je totéž. Opaky jsou identické povahy, ale v různé míře. Extrémy se potkávají s extrémy. Veškeré pravdy jsou jen polopravdami. Všechny paradoxy mohou být smířeny.

Každý obal má svůj vnějšek a vnitřek, což jsou stejné, ale různé a neoddělitelné části téže věci. Polarita existuje ve dvou formách, omezeně fixní a příčná. Odvěký kříž symbolizuje pozitivní ( | ) a negativní ( - ) energii. Když se ty dvě setkají, zrodí se třetí síla, nesoucí s sebou buď tvoření nebo zkázu.

V. PRINCIP RYTMU

Všechno pluje ven i dovnitř, vše má svůj příliv a odliv.

Všechny věci vznikají a zanikají. Ve všem se projevuje pohyb kyvadla - výkyv doprava je roven výkyvu vlevo. Rytmus se vyrovnává.

Vše má svůj vlastní takt, ovlivněný jinými a ostatními takty. Všechno má svůj vlastní čas a je jeho projevem.

VI. PRINCIP PŘÍČINY a NáSLEDKU

Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu - vše se děje podle zákona.

Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat. Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru. To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek.

VII. PRINCIP PLOZENÍ

Plození je ve všem; vše má své mužské a ženské principy.

Ve všech úmyslech se projevuje pohlaví - existuje ve dvou formách, směřující do délky a příčné. Ve vztahu k zákonu přitažlivosti (dva póly a vzájemnost mezní a příčná (VI).

Z toho vyplývá, že rozhodnutí něco udělat či neudělat nemá být založeno na nějakých společenských zvycích a proudech, intelektuální úvaze, úsudku či logice. Rozhodnutí musí vyjít z vnitřního proudu, pozorovaného pokojným pohledem uvnitř sama sebe. Tam je vír moudrosti vesmíru a srdce je v jeho středu. Každý si má být v každém okamžiku vědom bytí ve shodě s prouděním vesmíru. Zbavit se nečistých myšlenek, osvobodit se od každé touhy po zaručených výsledcích, být osvobozen od jakéhokoliv očekávání výhod nebo zisku. Naslouchejte svému nitru a pak jednejte podle toho, co jste viděli ve svém srdci. To je závazné.

Musíte být čistého srdce a odložit své ego. Musíte se zbavit stresu a záporných myšlenek, osvobodit se od všech přání, protože ta si vyžadují konání a pokrucují vaše činy. Nenasloucháte-li vnitřnímu vedení nebo se mu pokusíte jakkoliv vyhnout, budete stále jen mdlí, malí a vratcí. Nemyslete, vyprázdněte svou mysl, podrobte se míru v nitru svého srdce a uznejte, že nejste nic víc, ale ani méně, než pouhá částečka ohromného vesmíru. Pak budete jednat s čistou láskou, pro největší dobro, bez postranních záměrů a očekávání výsledků nebo odměny. Vesmír odpoví stejným způsobem a usměrní váš život.

„Nebe k nám nemůže přijít, pokud naše srdce nebudou pokojná a čistá."

„Buď dítětem, děláš-li věci dospělých." (TAO)

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar