Tipy a inspirace

A+ A A-

HYPNÓZA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V souvislosti s články o práci Michaela Newtona uveřejňujeme i článek o základním popisu Hypnózy, tedy metody, která umožňuje léčit současnost prostřednictvím vyvolání prožitků z minulosti, případně z minulých životů, které stále ovlivňují naše současné chování. Cílem tohoto článku je poskytnout základní přehled o využití této metody v medicíně a demytizovat její odér mystičnosti, který u mnoha lidí stále má.

 

images

 

Definice hypnózy, hypnotizace a hypnoterapie

 

 

Hypnóza je psychofyziologický stav, charakterizovaný zvýšenou sugestibilitou, považovaný za změněný stav vědomí. Hypnotizace je studium a využívání sugesce ve stavu hypnózy i mimo něj, zatímco hypnoterapie je druh terapie, jejíž základ tvoří hypnotizace.

 

 

 

 

 

Co je klinická hypnóza?

 

 

Zjednodušeně řečeno je hypnóza změněný stav vědomí. Klinická hypnóza nebo hypnoterapie jsou tedy využitím změněného stavu vědomí (tzv. tranzu) pro terapeutické účely. Znamená to, že lidé nejsou léčeni hypnózou, ale v hypnóze.

 

 

Všechny hypnotické stavy jsou charakterizovány nesmírně příjemným stavem uvolnění, který jedincům umožňuje otevřít se natolik, že požadovaná pozitivní sugesce může ovlivnit přímo tu část mysli, nazývanou podvědomí. V hypnóze je vědomá, racionální část mozku dočasně vyřazena, a jeho "podvědomá" část, která

 

 

ovlivňuje mentální a fyzické funkce, je tak přístupná prováděné terapii. Během změněného stavu vědomí existuje zvýšená koncentrace na maximální využití vlastního potenciálu, změnu omezujících postojů a chování a získání vhledu a moudrosti.

 

 

Ačkoliv hypnóza může být lehká, střední a hluboká, využívá se obvykle tzv. střední hypnóza, ve které se zpomalují metabolismus, dýchání a tep a mozek produkuje vlny alfa. Běžné stavy vědomí, jako je spánek, snění a bdělost, lze indikovat podle elektrických vln, produkovaných mozkem. Stav hypnózy se od všech tří vyjmenovaných stavů liší. Mozkové vlny spojené se zklidněným, vnímavým stavem, se nazývají vlny alfa. V tomto stavu se tělo plynule uvolňuje. Hypnotický trans je proto přirozeným fenoménem. Klinická hypnóza, praktikovaná důvěryhodným a odborně kvalifikovaným terapeutem, je pro pacienta zcela bezpečná.

 

 

 

 

 

Jak klinická hypnóza funguje?

 

 

Podvědomá mysl je zdrojem mnoha našich problémů a představ o sobě samých. Naše přesvědčení, zvyky a chování jsou uloženy jako informace. Podvědomí je obrovský reservoár našich nevyužitých možností a vědomostí.

 

 

Hypnóza je přirozená a efektivní technika přístupu k podvědomé mysli - je klíčem k odkrytí našeho potenciálu, změně našich nežádoucích návyků a chování a nalezení řešení našich problémů a zájmů.

 

 

Každá terapeutická intervence směřuje ke změně, takže samotný vstup do hypnotického stavu není účelem terapie. Teprve když klient dosáhne změněného stavu vědomí, hypnoterapeut použije mnoha různých terapeutických metod od jednoduché sugesce po složitou psychoanalýzu k dosažení účelu terapie. Terapeut se např. může ptát na různé věci z minulosti, současnosti i plánované budoucnosti, aby zjistil příčiny problému. Podobně může terapeut dávat podvědomé mysli sugesce zaměřené na překonání konkrétních problémů jako např. nedostatečné sebedůvěry.

 

 

Některá použití, jako je např. zklidnění osoby, vyžadují na straně klienta minimální změny, složitější vzorce chování jako např. přejídání, podléhání panice nebo reaktivní (neklinické) deprese vyžadují mnohem složitější terapeutickou intervenci spolu s vlastním domácím psychologickým cvičením a nácvikem chování.

 

 

 

 

 

Jak probíhá hypnoterapeutické sezení?

 

 

Úvodní úlohou terapeuta je navázat spojení, vztah s klientem. Patří do toho i přimět klienta, aby byl schopen otevřeně mluvit o svých problémech. Terapeut by měl nejdříve strávit s klientem určitý čas a seznámit se s jeho klinickou historií. Kromě získání klinického záznamu přispěje rozhovor i k vybudování vzájemné důvěry mezi terapeutem a klientem. Cítí-li se klient se svým terapeutem bezpečně, pohodlně a jistě, napomáhá to snazšímu navození hypnotického stavu.

 

 

 

 

 

Terapeut s klientem prodiskutuje a nechá si odsouhlasit cíle terapie a plně mu vysvětlí význam hypnózy a její průběh. Měl by zodpovědět veškeré otázky a odstranit všechny chybné představy o hypnóze.

 

 

Hypnotického stavu lze dosáhnout mnoha různými způsoby. Obvykle klient leží v polohovacím křesle nebo na pohovce a terapeut k němu pomalu a uklidňujícně hovoří. Může se po něm chtít, aby si představil nebo visualizoval procházku polní cestou, nebo upřeně hleděl na určitý pevný bod, nebo soustředěně vnímal terapeutův hlas. Může rovněž dostávat sugesce pro uvolnění. K prohloubení transu může terapeut počítat od 10 do jedné nebo chtít, aby si klient představoval sestupování po dlouhém schodišti. Klient se bude cítit velmi uvolněný, ale stále vědomý si svého okolí.

 

 

Pro návrat k plnému vědomí (což může klient udělat kdykoliv ze své vlastní vůle) může terapeut počítat od 1 do 10.

 

 

Délka léčby závisí na problému nebo symptomech a individuálních okolnostech. U některých lidí lze drobné problémy, jako např. okusování nehtů, úspěšně vyléčit během jediného sezení. Jiné problémy, jako např. záchvaty paniky, mohou vyžadovat 5 nebo 6 sezení. V průběhu terapie se klienti obvykle naučí také autohypnózu jako součást mnoha terapeutických "domácích úkolů".

 

 

První sezení trvá obvykle hodinu a půl, následující sezení pak mezi 60 a 90 minutami.

 

 

- Nikdo nemůže být zhypnotizován proti své vůli, a i když jsou v hypnóze, mají lidé pod kontrolou veškeré sugesce, které dostávají.

 

 

- Hlavním účelem klinické hypnózy je navrátit vám kontrolu nad procesy, která byla ztracena a způsobila proto určité symptomy a problémy.

 

 

- Odhaduje se, že asi 85% lidí všech věkových skupin lze bez problémů uvést do hypnózy.

 

 

 

 

 

Kognitivní behaviorální hypnoterapie

 

 

Kognitivní behaviorální hypnoterapie jsou uznávány mnoha lékaři jako "špička" terapie díky množství uskutečněných empirických výzkumů. Byla vyvinuta (LCCH) metodologie integrující hypnózu s racionálně-emočními behaviorálními přístupy. Tento efektivní a aktivně přímočarý proces je založen na filozofii, že lidé nejsou poškozováni samotnými "událostmi", ale svým vlastním viděním těchto událostí. Zaměřuje se na práci s mnoha různými emocionálními i psychosomatickými podmínkami.

 

 

 

 

 

Co je hypnóza?

 

 

Hypnóza, o které se také hovoří jako o hypnoterapii nebo hypnotické sugesci, je stav mysli podobný tranzu. Je ho dosahováno obvykle s pomocí hypnoterapeuta a liší se od běžné každodenní bdělosti. Jste-li v hypnóze:

 

 

- vaše pozornost je soustředěnější,

 

 

- jste hluboce uvolnění a klidní,

 

 

- jste více přístupní sugesci a méně kritičtí nebo pochybovační.

 

 

Účelem hypnózy je pomoci vám získat větší kontrolu nad svým chováním, emocemi a fyzickou pohodou.

 

 

Není zcela jasné, na jakém principu hypnóza funguje. Hypnoterapeuti říkají, že hypnóza způsobí stav hlubokého uvolnění a ztišení mysli. Jste-li hypnotizováni, můžete se intenzivně soustředit na určitou myšlenku, vzpomínku, cit či pocit, aniž byste byli čímkoliv rozptylováni. Jste více než obvykle přístupní sugescím, a to může být využito ke změně vašeho chování a tím zlepšit vaše zdraví a pohodu.

 

 

 

 

 

K čemu je hypnóza?

 

 

Hypnoterapie má potenciál pomoci odstranit symptomy širokého spektra potíží a stavů. Lze ji použít nezávisle nebo společně s dalšími léčebnými postupy. Je např. jednou z několika metod relaxace pro léčbu chronické bolesti, schválenou nezávislým panelem odborníků svolaným Národním Institutem zdraví (USA).

 

 

 

 

 

Podle předběžných studií lze hypnoterapii využít k:

 

 

- změně negativních chování, jako je kouření, pomočování a přejídání,

 

 

- redukci nebo eliminaci strachů, stresů a úzkosti,

 

 

- redukci bolesti během porodu a jeho usnadnění,

 

 

- k ovládání bolesti během stomatologických a chirurgických zákroků,

 

 

- odstranění symptomů IBS (podráždění střev),

 

 

- snížení krevního tlaku,

 

 

- kontrole nevolnosti a zvracení při chemoterapii,

 

 

- snížení frekvence a intenzity bolení hlavy včetně migrén,

 

 

- léčbě a omezení symptomů astmatu,

 

 

- urychlení léčby některých kožních onemocnění, včetně bradavic, lupénky a atopické dermatitidy.

 

 

Ačkoliv hypnóza může mít potenciál pomoci se širokým spektrem potíží, je typicky spíše používána jako jedna součást širšího léčebného plánu než jako samostatná terapie. Jako jakékoliv jiné terapie může hypnóza někomu pomoci a jiným nikoliv. Zdá se, že nejlepších výsledků se dosahuje, je-li klient silně motivován a terapeut dostatečně zkušený.

 

 

 

 

 

Typy hypnózy

 

 

Existují různé techniky hypnózy. Přístup, který zvolíte, závisí na tom, čeho chcete dosáhnout a co vám vyhovuje. Nejlepší techniku pro vaše potíže vám může doporučit i váš hypnoterapeut.

 

 

Jednou z metod, kterou vás hypnoterapeut může uvést do hypnózy, je příjemný uklidňující sugestivní popis obrazů, vyvolávajících pocit uvolnění, bezpečí a pohody. Jste-li v hypnóze, hypnoterapeut vám sugeruje způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů, jako např. zmírnění bolesti nebo stresu nebo odstranění touhy po cigaretě při odvykání kouření.

 

 

V jiné technice, jste-li v hypnóze, vám hypnoterapeut pomáhá stimulovat vaši představivost předkládáním konkrétních mentálních obrazů, které si máte vizualizovat. Toto vědomé tvoření živých, smysluplných obrazů ve vaší mysli se nazývá mentální představivost a je to cesta napomáhající dosažení toho, co chcete. Hypnoterapeut může např. pomoci sportovcům vizualizovat si v představě to, co chtějí dosáhnout, dříve, než to dokáží fyzicky (trefit se do koše, odpálit golfový míček).

 

 

Třetí takovou technikou je autohypnóza. Certifikovaný hypnoterapeut vás naučí, jak si sami navodíte stav hypnózy. Pak můžete tuto techniku používat sami a pomáhat si tak.

 

 

Ačkoliv hypnoterapeuti, stejně jako podobné jiné profese, mají každý svůj vlastní styl, můžete očekávat některé společné prvky:

 

 

- typické sezení trvá 30 až 60 minut,

 

 

- počet sezení je jedno až několik,

 

 

- obvykle se z hypnózy proberete sami na konci sezení,

 

 

- ve svých běžných aktivitách můžete pokračovat ihned po skončení sezení.

 

 

 

 

 

Mýty o hypnóze

 

 

Pokud jste někdy viděli provozovat hypnózu pro zábavu na jevišti, setkali jste se pravděpodobně s několika mýty o hypnóze. Legitimní klinická hypnoterapie, provozovaná kvalifikovaným odborníkem, je něco jiného, než co se předvádí na jevišti.

 

 

 

 

 

 

Mýtus: Když jste v hypnóze, přicházíte o svoji svobodnou vůli.

 

 

Realita: Hypnóza je stav zvýšení koncentrace a zaměřené pozornosti. Jste-li v hypnóze, neztrácíte svoji osobnost, ani svoji svobodnou vůli a osobní sílu.

 

 

 

 

 

Mýtus: Jste-li v hypnóze, hypnoterapeut vás ovládá.

 

 

Realita: Podstupujete hypnózu dobrovolně ve vlastní prospěch. Hypnoterapeut vám slouží pouze jako znalý a zkušený vůdce a pomocník

 

 

 

 

 

Mýtus: V hypnóze ztrácíte vědomí a nepamatujete si, co se dělo (amnézie).

 

 

Realita: Malý počet lidí, kteří podstoupili velmi hlubokou hypnózu, zažívají amnézii (nepamatují si). Většina lidí si však všechno, co se v hypnóze odehrálo, pamatuje.

 

 

 

 

 

Mýtus: Můžete být zhypnotizováni bez vašeho souhlasu.

 

 

Realita: Úspěšná hypnóza závisí na vaší vůli ji zažít. Ani se souhlasem nelze do hypnotického stavu uvést každého.

 

 

 

 

Jak zvolit kvalifikovaného odborníka?

 

 

U nás nabízejí služby v oblasti hypnoterapie stovky terapeutů. Musíte být proto při výběru terapeuta velmi obezřetní. Určitým vodítkem může být například Adresář hypnoterapeutů s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické nebo psychiatrické společnosti, zveřejňovaný na internetu.  Certifikovaní hypnoterapeuti u nás mají vysokoškolské vzdělání a měli by mít praxi 200 i více hodin výcviku v hypnóze, ale nemusí mít jiné profesionální lékařské vzdělání.

 

 

Při výběru hypnoterapeuta buďte stejně pečliví, jako jste při výběru lékaře. Požádejte někoho, komu důvěřujete, o doporučení. Pokud najdete hypnoterapeuta, který pro vás přichází v úvahu, bylo by dobré si o něm zjistit zda:

 

 

- Má vzdělání v oborech jako jsou psychologie, medicína, sociální péče nebo stomatologie

 

 

- Má licenci pro svoji práci

 

 

- Kde studoval a kde absolvoval lékařskou praxi

 

 

- Jak velkou zkušenost má s hypnoterapií a kde se ji naučil

 

 

- Kolik má let praxe

 

 

 

 

 

Rizika hypnózy

 

 

Hypnóza, prováděná vyškoleným terapeutem, se pokládá za bezpečný doplňkový a alternativní způsob léčby. Mohou nastat některé nepříznivé reakce, jako je bolest hlavy, závrať nebo nevolnost, ale není to běžné.

 

 

Buďte opatrní, než dovolíte hypnoterapeutovi vyvolat vaše zapomenuté vzpomínky. Musíte mít jistotu, že hypnoterapeut svoji roli zvládne. Může se totiž také stát, že v určité fázi hypnózy budete ve skutečnosti tvořit "vzpomínky" ze svojí představivosti. Tyto "implantované" vzpomínky mohou být pro vás a vaše bližní frustrující a především zavádějící.

 

 

 

 

 

Specialisté v této oblasti s celosvětovým věhlasem

 

 

 

 

Související položky (podle značky)

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar