Tipy a inspirace

A+ A A-

DUCHOVNÍ ODKAZ TOLTÉKŮ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Citát:
Na této Zemi není žádná jistota. Je zde jen příležitost.

 

images

 

Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.
Je to šance navždycky se zbavit utrpení a být navěky šťastní.
 
- sníme o skutečnosti, ale můžeme být páni svého snu
- vědomě rozhodujeme o využívání vlastní energie
- neexistují žádná pravidla, kterými bychom se museli řídit – náboženství
- naprosté osvobození od strachu
 
Největší dar Toltéků je poznání, že „život je sen“.
Světlo odráží tonal a přináší zraku zprávu o tomto tonalu. Světelný odraz oko upravuje pro mozek a tak vytváří virtuální realitu, kterou vidíme. Takže vlastně nevidíme vůbec strom, který je „tam venku“.
 
Mysl (názory, obavy, přesvědčení, postoje, vzpomínky, emoce, znalosti) skrze kanály vnímání pokřivuje vstupní neutrální světlo tím, že jej zabarvuje. Tato pokřivená realita je SEN.
 
Tento proces přeměny světla ve virtuální realitu probíhá neustále. Mysl je orgánem snění = orgán klamání. Pokud uvěříme mysli, budeme mít o světě pokřivenou představu.
Není možné vnímat světlo takové, jaké ve skutečnosti je – vždy je pokřivené.
 
Máme pokřivený pohled na
- přátele
- rodinu
- události
- na nás samotné
 
Toltécká cesta znamená:
1. zvládnutí vědomí – poznat všechny svoje názory, postoje, obavy a úsudky, které ovládají naše jednání
2. zvládnutí transformace – odnaučit se vše, co víme – pročištění svých kanálů – transformace snu
3. zvládnutí záměru – zbavení se představ a postojů, kterými si způsobujeme bolest – přijmout sebe
 
Cílem je zklidnění mysli a vyřešení problematických emocionálních reakcí.
 
Osobní svoboda je
- nepomlouvat
- neobtěžovat druhé svými problémy
- žádný strach
- neulpíváme na tom, co jsme věděli, a v co věřili
 
Od rodičů jsme přejali jejich názory, postoje a obavy – staly se pro nás osobním snem. Dále je přidávali přátelé, učitelé, sourozenci, partneři….a tak začalo naše přizpůsobovaní se snu. Všichni očekávají v určitou chvíli určité chování.
Podle toho, kde jsme se narodili a komu, máme sen, který máme. Do 7 let nerozlišujeme, co je a není pravda. Naučili nás, jak se chovat, pokud chceme patřit do rodiny, firmy, ve vztahu… společnost potlačuje jedinečnost.
 
Nástroje přizpůsobování:
- strach z trestu
- a touha po odměně
 
Nejvyšší podoba strachu je odmítnutí. Určuje vnější Soudce – naši nejbližší. Soudce se postupně stane součástí naší mysli = OSOBNÍ SOUDCE
- říká, co si o vás myslí druzí
- co byste měli dělat, aby byli s vámi všichni spokojeni
- vytváří v mysli největší strach
- je největší překážka bránící prožívat šťastný život
 
Děti se:
1. podvolí, protože chtějí být milovány
2. bojují za právo být samy sebou
 
Každý sní svůj osobní sen o tom, že máme pravdu. Pravdu mají všichni – v rámci svého snu. Spory jsou o pravdivost svých snů. Kolem 2. roku života vzdá dítě svůj boj o vlastní sen.
 
Ovládnutí vědomí
PROCITNUTÍ DO SNU – ovládnutí vědomí
Všichni lidé spí a ve snu prožívají život podle virtuální skutečnosti naprogramované do jejich mysli už v dětství. Pokud to poznáme – stáváme se pány svého osudu.
Neustále sníme – naše vědomí je ovládané a uspané strachem, záští, zlobou… (Šípková Růženka) – a probuzeno může být opravdovou láskou – přijímáním sebe a ostatních.
Film Matrix = ukázka alegorie spánku, v němž se nachází většina lidí. Vládu převzaly počítače a využívají lidi jako zdroj síly pro sebe. Udržují lidi ve spánku tím, že jejich mysl živí virtuálními sny a uchovávají je v nádržích s vyživujícím roztokem. Jejich životní síla je vysávána, aby dodala energii strojům, ale lidé přitom vesele žijí ve snové skutečnosti a nic nevědí a na nic si nestěžují.
Je to svět, který zaslepuje zrak natolik, že pak nevidíš pravdu.
Morfeus Neovi
 
Všichni sní skutečnost, kterou lidem vložil do mysli někdo jiný. Lidé jsou napojeni na různé počítače, videohry, TV, rádia, přehrávače a mobily. Přístroje vyžadují naši pozornost, skrze kterou přenášejí virtuální realitu „zpráv, zajímavostí a různých názorů“. V podstatě nás hypnotizují a živí naši mysl snem. Chodíme ve stavu snění, ale nikdo to nevnímá.
 
- říkají nám, co máme jíst a pít (káva, sladké, drogy….)
- nesportujeme, ale koukáme na TV
- celkově jsme po jídle otupělí
 
Matrix nás drží ospalé. Je potřeba procitnout – odpojit se od Matrixu. Svobodně svůj život utvářet a rozhodovat se – musíme se odpojit od názorů a postojů naprogramovaných v naší mysli.
 
Cílem: procitnutí do života, v němž je možné naprosto všechno.
 
Proč naše mysl sní? Protože potřebuje vědět. Potřebuje příběhy, které by mohla vyprávět a všechno nějak ospravedlňovat. Pro mysl je nejděsivější představa, že by nevěděla jak a proč. Působením síly mysli víme, kdo a kým jsme a co děláme.
Je vůbec nějaká možnost uvědomit si, zda je něco skutečné, nebo zda o tom jenom sním?
Naše mysl umí jenom snít. Nikdy nebudeme schopni přímo vidět, co je „tam venku“. Můžete si ale pročistit kanály vnímání a vidět mnohem jasněji.
 
Mysl má strach z neznámého – proto si vymýšlí Boha, příběhy o smyslu života… proč něco dělat, když to nechceme dělat… proto sníme.
 
Jak ovládnout své vědomí
Nevěření. Přijměte, že vše, co považujete za skutečnost, není pravda.
1. krok ke zvládnutí mysli: přestat věřit mysli.
2. krok: zpochybnit, co víme a v co věříme, přestat ostatní přesvědčovat o své pravdě
 
- dodržování každodenní rutiny
- návyky v jídle, v péči o vzhled a komunikaci
- časté uvažování o stejných tématech
- obavy ze ztráty majetku, z kritiky, milovaného partnera nebo člověka
- dodržování pravidel bez pocitů radosti a nadšení ze života
 
Mitote
Je tisíce hlasů v mysli. Jsou výsledkem předávání názorů a postojů ostatních lidí. Není špatné ani dobré. Jsou to jen hlasy.
 
Názory a dohody
Názor je něco, co mysl přijímá jako něco opravdového a reálného a je spojeno s emocemi.
Kterých 10 věcí chcete dělat, ale podle vás nemůžete, protože si myslíte, že by to nebylo správné? Udělejte je!
Dohoda je „úmluva“ nebo vzájemný postoj mezi dvěma a více lidmi. To, co jsme si přijali od rodičů a ostatních jako správné nebo špatné. A podle toho se chováme.
 
- to nedělej
- to je špatné
- takhle se nemůžeš cítit….
 
Za život jsme uzavřeli hodně dohod. A tyto dohody jsou tím, kdo ovládá náš život. Pokud je nepřeprogramujeme, nebudeme nikdy svobodní. Důležité je prozkoumat a uvědomit si, že většina z nich je založena na ustrašených lžích jiných lidí. Některé dohody si navzájem protiřečí.
Intencionalita nás ovládá. Víme, jak se chovat. Slíbili jsme slib věrnosti, že nebudeme lhát a podvádět. Víme, jaké emoce jsou v pořádku a jaké ne a byly posilovány odměnou nebo trestem. Vědění se předává z generace na generaci automaticky. Čím větší počet lidí z minulosti a přítomnosti něčemu věří, tím víc je to bráno jako jistota. Sen se tak sám podporuje.
Názory a dohody v naší mysli utvářejí náš sen a vše, co se projevuje v našem životě.  
Vědění je hlavní překážkou poznání pravdy. Proto je důležité přijmout svět takový, jaký je.

Citát:
Nepřijímejme žádné rady od blízkých, kteří mají na srdci naše dobro.

Osobní svoboda
Je to schopnost svobodně reagovat na přítomný okamžik.
Tajemství štěstí je: CHCI TO, CO MÁM.
Vzdejme se svých tužeb a ulpívání, je to zdroj utrpení. Veškeré štěstí tkví v mysli. Abychom dosáhli štěstí, nepotřebujeme měnit sebe, svůj život ani svět. Změňme to, co říkáme, a způsob, jakým se na sebe díváme. Neposuzujme věci a lidi kolem nás. Štěstí záleží na našem rozhodnutí být šťastní.

Nezabývejme se tím, co chceme na sobě a na našem životě změnit, ale přemýšlejme, jací bychom chtěli být.

- buďme vděčni za to, co máme a nemáme
- mějme se rádi takoví, jací jsme
- nebuďme na sebe příliš přísní

Nikdo nám vlastně nic neudělal, a proto není komu odpouštět. Nejdůležitější je odpustit sám sobě. Jsme v naprostém pořádku takoví, jací jsme. Buďme tam, kde jsme, a nesnažme se být o krok napřed.
Lidé užívají strachu jako prostředku domestikace druhých. Když nám někdo ukřivdí, ordinujeme si do našeho těla emoční jed. Potom roste strach. Tento jed potom chceme předat druhým (obviňujeme je, pokořujeme… ).
Všichni jsme domestikovaná zvířata, neradujeme se ze života. Chceme mít vždycky pravdu (naučili nás to) za každou cenu. Máme potřebu si zachovat tvář. Proto vnucujeme svůj způsob myšlení nejen druhým, ale i sobě. Jsme plni emočního jedu.

- nemůžeme však být dokonalí
- z hlediska druhých nebudeme nikdy dokonalí
- nikdy neodpovídáme svým vlastním představám
- pořád hledáme někoho, kdo nás bude trestat, zneužívat
- odsuzujeme se, kritizujeme se
- a tak žijeme v pekle

Jsme ochotni nechat se zneužívat druhými do té míry, do jaké se zneužíváme sami.
Život nám přináší přesně to, co potřebujeme.
První chybu, kterou děláme, je, že zakládáme své štěstí na partnerovi. Další chybou je, že dáváme sliby, které nemůžeme splnit.
Celý náš život je sen. Žijeme ve vlastní fantazii a všechno, co o sobě víme, je pravda jen pro nás. Každý má svůj osobní sen o životě a tento sen se liší od snů ostatních lidí. Musíme proto respektovat sny druhých lidí.
Nikdo není zodpovědný za druhou polovinu vztahu (co si ten druhý myslí a cítí). Nikoho nemůžeme změnit. Berme druhé takové, jací jsou.
Nestýkejme se s někým, kdo nám nevyhovuje. Každý člověk má právo být tím, čím je. Nebojme se při výběru riskovat, buďme ale vždy upřímní. Nemarněme svůj čas v nevyhovujícím vztahu. Za trochu lásky dovolíme druhým, aby ovládali náš život.
Karma existuje jen proto, že v ni věříme. Nemusíme za nic platit a nemusíme trpět. Čemu věříme je pro nás skutečné. Nejsme tu proto, abychom trpěli, ale abychom se bavili.
K našemu skutečnému já nás dovede moudrost, nikoli vědomosti.
Vědomosti jsou nástroj komunikace s druhými. Nestaňme se jejich otroky. Jsou to všechna přesvědčení.
Moudrost je svoboda používat rozum a řídit svůj život. Řídíme se tím, co nám říká srdce.
Nakonec budeme jediný střízlivý na párty, kde jsou kolem nás všichni opilí.
Jsme naprogramováni, abychom si myslili, že máme omezení. Ale to, čemu věříme, ovládá náš život. Není možné uniknout z názorového systému. Je to krabice, kterou jsme si vytvořili, v níž jsme. Říkáme, co je v našich možnostech a co ne. A to je naše OMEZENÍ.

Citát:
Cíl není nic jiného než sen s daným termínem.

Zdroj: Allan Hardman - Kniha Toltécké moudrosti

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar