Tipy a inspirace

A+ A A-

POUČNÉ, ALE KONSTRUKTIVNÍ ...

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

... ponaučení z knihoven s proroctvím z Palmových listů je i pro nás zajímavé. Naše budoucnost je v našich rukách - musíme ale změnit myšlení.

 

images

 

Jiní lidé spojují rok 2012 s přehnanými nadějemi. Věří, že cizí identity z kosmu se vrátí na Zem, aby vyře-šily jejich problémy, jiní věří, že Země změní svou energii nebo kmitání a tím zmizí. Takové naděje se nesplní.
Daleko více jsou roky 2011 a 12 částí procesu transformace, který vede ke změně soužití lidstva. Cílem procesu má být vytvoření prostoru pro vyvážení principů umírněnosti, bdělosti a spravedlnosti. Proces povede k tomu, že během následujících desetiletí se všechny současné aktuální problémy s přerozdělováním stanou jednou pro vždy minulostí. Země má dostatek prostoru a potravy pro všechny živé. Lidé trpí v době Kali Yugy světem duality a oddělení od duchovního zdroje.
Je čas toto oddělení poznat jako to, čím je, májou, klamem, a překonat jej. V posledním měsíci roku 2012 se objeví ve střední Americe prastaré vědomosti. Důležitou roli při tom hraje 13 hlav z drahokamů a po-lodrahokamů. (Může jít o Mayské křišťálové lebky pozn. Th. R.) Tím se společenská, politická a hospodářská pravidla jednou pro vždy změní. Všechny tradiční, hierarchistické, represivní systémy, které chtěly ovládnout lid strachem a závislostí do října 2012 očividně definitivně selžou. (Rád bych zdůraznil, že jde o konec autoritářské společnosti a zastrašovacího systému, který spoluvytváří osobnosti oficiální nebo osobnosti společenských organizací a to jak technicky tak i duchovně smýšlející, a že si text zaslou-ží další podrobnější analýzy. Pozn. E. R.) Vše co brání transformačnímu toku, drží se starých struktur, bude zlomeno. K těmto změnám budou lidé dovedeni, ať už si to přejí nebo ne – převzít odpovědnost za svůj život a činy. Staré vzory vzájemného dokazování si viny nebudou již funkční. Znovuzrodí se staré hodnoty lidské kultury intuicí, kreativitou, uměním, duchovnem a vědou. V budoucnu bude hospodářství, technika a politika sloužit lidem, na místo aby je zotročovala do systému s užitkem jen pro nemnohé. Roky 2011 a 12 jsou bodem zvratu dlouhého transformačního procesu. Staré se bude vytrácet a uvolní prostor pro humánní společnost. Jak proces proběhne je v rukách každého z nás.
Kontakt na autora článku, další proroctví a  jeho další aktivity v NJ na webu:
http://www.thomas-ritter-reisen.de/html/prophezeiungen.html

Asi nejvýstižněji jsou bez velkého teoretizování „Pravidla zdravého chování“ vystižena v následující básni:

Tou největší silou na světě je láska.
Povinnost bez lásky činí mrzutým,
zodpovědnost bez lásky činí bezohledným,
spravedlnost bez lásky činí tvrdým,
pravda bez lásky činí kritickým,
chytrost bez lásky činí vychytralým,
laskavost bez lásky činí malicherným,
znalost bez lásky činí neústupným,
moc bez lásky činí pyšným,
vlastnictví bez lásky činí lakotným,
víra v cokoliv bez lásky činí fanatickým.
                                                        Staročínský filozof Lao-C'.
             
Existuje Zlaté pravidlo jako jednoduchá zásada vzájemnosti v jednání mezi lidmi:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A9_pravidlo
• "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."
• (Bible, Tob 4,15)
• “Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." (Bible, Lk 6,31)

Po vzoru tohoto Zlatého pravidla se někdy nazývají „zlaté pravidlo“ také základní zásady pro různé dílčí oblasti vědy, ekonomie atd. Říká se, že kdyby se lidé podle tohoto pravidla, které vyslovil nejen Kristus, ale i Buddha, Konfucius, Sokrates, a jež se objevuje i ve starožidovském Talmdu, Starém zákoně, Koránu, Zoroastrismu a Mahabharátě a tím i v hinduismu, řídili, nebude válek a násilí.
KDYBY SE KAŽDÝ Z NÁS TÍMTO JEDNODUCHÝM PRAIDLEM DŮSLEDNĚJI ŘÍDIL, NEBUDE VÁLEK A NÁSILÍ VE SVĚTĚ A NASTANE MÍR A POROZUMĚNÍ NA ZEMI --- NEMĚLI BYCHOM SE NAD TÍM  TROCHU VÍC A HLOUBĚJI ZAMYSLET? 

JSOU TŘI DRUHY (NE)ŠŤASTNÝCH LIDÍ:

Ti nejnešťastnější
se nejvíce zabývají životy
těch druhých. Tito trpí nejvíce.

Ti šťastnější
berou svůj život do vlastních rukou
a své pozemské bytí si sami řídí.
Ti pak už trpí méně.

Ti nejšťastnější z nás
na štěstí (své a těch druhých)
vůbec nemyslí.
Utrpení je navždy opustilo.

Pokud by vás zajímalo, kdo je autorem citátu,
můžete kvůli své zvědavosti patřit do první skupiny.
Pokud se tím budete řídit, aniž jste zvědaví, kdo to řekl,
máte šanci se navždycky osvobodit od svého utrpení.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar