Tipy a inspirace

A+ A A-

ZDRAVÍ A EMOCE - SDĚLENÍ NA 5-15 MINUT

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Možná jste už slyšeli úsloví: „Emoce-nemoce“. Má původ v tradiční čínské medicíně TCM. Podle zdroje www.tcmbohemie.cz - M.Bernardová ve zpracování ing. T. Flanderkové v čl. „Zdraví závisí na harmonii v našich duších“ z  https://sites.google.com/a/aztip.cz/terapie/alternativni-mediciny/cinska-medicina/emoce-nemoce - brali staří Číňané svobodu vyjadřování emocí za základ lidské existence.

 

images

 

Tradiční čínská medicína je spolu s Ajurvédou a naukou integrální jógy vnímána jako prazáklad celostního vnímání zdraví Člověka.
To, že se současná, vyspěle se tvářící moderní medicína nachází na osudové křižovatce, je zapříčiněno právě pyšným opovrhováním svým vlastním osudem, resp. svými kořeny a bytostným principem, kterým je rovnováha životních energií. Tuto rovnováhu protikladů Jin a Jang vyjadřuje známý symbol taoistické monády.
    
Moderní a do sebe zahleděná technokratická medicína zkorumpovaná farmaceutickým byznysem už pro svou zkostnatělost nestačí doskákat za nově objeveným, praktičtějším, vlídnějším a úspěšnějším, na pohybu a rovnováze energií založeném konceptu pojetí zdraví a nemoci.
Je to právě tento trestuhodně zanedbávaný energetický princip, který zavádí současnou vědu o lidském zdraví na scestí a do slepé uličky, odkud už další cesta dál nevede.
Pojem životní energie, se kterým původní civilizace běžně pracovaly, je pro tzv. osvícenou a pokrokovou vědu založené na tzv. důkazech stále obtížně zkousnutelným (stravitelným) soustem, protože by uznání tak samozřejmého faktu, že vše je energií, narušilo její materialisticky-dogmatický světonázor a ohrozilo její totalitně-mocenskou pozici.

Při pozornějším pohledu totiž zjistíme, že „král, resp. královna, je nahá - prosta vznešeného kostýmu“ a že se této vědě-nevědě (či spíše pavědě) „podařilo“ to, co snad „zvládla“ jen od státní moci neoddělená církev svatá se svou papežskou neomylností (a neposkvrněným početím) vládnoucí staletí strachem a trestem.   
Slovo emoce se odvozuje od latinského „motio“, což  znamená  pohyb, duševní vzruch a nebo hnutí. Jde tedy jednoznačně o pojem vyjadřující dynamický princip, kterým nemůže být nic jiného než energie.  Pohyb, změny a kvalita energie není ale náhodným procesem, nýbrž tak jako vše ve vesmíru, jehož podstatou energie vlastně je, podléhají vlastnosti energie jistým objektivním zákonům.
Tzv. moderní medicína ale tyto zákony nechce akceptovat a všemožně se snaží je obcházet, ignorovat a zpochybňovat.

Důsledkem tohoto nebezpečně ješitného postoje je pouze zvyšování míry utrpení lidských bytostí a prodlužování života tak není kvalitou ale kvantitativním (vypočítavým) účelem sloužící zvyšování zisků a prohlubování již tak dost velké nerovnováhy i v oblasti socio-ekonomické. 
Moderní medicína nemá ve svém záměru a logu zdraví ale nemoc, protože ta je pro ní zdrojem zisků, obohacování se na úkor trpících. Jak to vše souvisí s tématem emoce a zdraví?
Emoce, jako hnutí mysli, způsobuje změny v pohybu životní energie a jsou-li emoce nevyvážené, disharmonické a extrémní, vyvádí to systém lidského organizmu do nebezpečných výkyvů, které pro zdravý život nutnou rovnováhu neposilují.
Celostní medicína založená na moudrých základech poznání pohybu energie vnímá proto stav zdraví jako stav rovnováhy a stav nemoci jako stav narušení této rovnováhy, jehož důsledkem je nemoc.
Opravdovou moc, moc nad sebou samým, představuje rovnováha energie. Opak, nemoc, je stavem nerovnováhy, chaosu a destrukce.
Jelikož je naše mysl a vědomí energetickým procesem a o tom snad není potřeba diskutovat, protože bez energie nic není a perpetuum mobile je jen fikcí, pak je jistě záslužné věnovat  více pozornosti stavu svých emocí, myšlenek a mentálních pochodů více než jen teoreticky, abychom žádoucí stav zdraví, nebo-li rovnováhy pokud možno udrželi alespoň relativně stabilní a zůstali funkčními a fungujícími.

S přáním dobrých a kvalitních emocí nám všem T. Kilian.  

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar