Tipy a inspirace

Temná noc duše

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Fenomén známý jako „temná noc duše“ je něco, co mnozí duchovní hledači zažívají na své cestě k osvícení. Může to být bolestivý a děsivý proces, ale může být i osvobozující a posilující. Vše to závisí na vaší perspektivě a na vaší schopnosti zůstat co nejvíce „nad věcí“.

 

 

Loupání cibule

Slovo noc je zavádějící. Je to proces, a zaplaťpánbu za to.

Pochybuji, že byste si přáli zažít očišťující proces celý naráz. Moje vlastní cesta „temnou nocí“ začala v roce 1994 a kulminovala v roce 2013. Může se to zdát jako hodně dlouhá doba, ale dí-kybohu jsem tím procesem neprocházel nepřetržitě, ale v určitých etapách.
Délka a intenzita procesu je určena požadovaným stupněm pročištění.

Představte si to jako loupání cibule. Každá slupka (vrstva), kterou odstraníte, vám vžene slzy do očí. Na chvíli se zastavíte, abyste se vzpamatovali, a pak pokračujete další vrstvou. Když se do-stanete až k jádru, jste „v srdci“ vašeho strachu.

To je často ta nejtěžší část procesu a proto přichází nakonec. Předchozím postupem si vybudu-jete sílu a schopnost čelit vašim základním problémům. Vaše Vyšší Já vás nenechá dojít až k jádru, dokud na to nejste připravení. Nejhorší ale máte za sebou už na začátku. Nic, co vás potká během odkrývání jednotlivých vrstev, není tak bolestivé, jako ten první pocit (bolest) po odloupnutí první slupky. Postupně jste zesílili a nakonec budete schopní tomu „jádru“ nejen čelit, ale i ho uvolnit.

 

smrt ega

V podstatě je „temná noc duše“ smrtí (umíráním) zhoubného ega. Říkám zhoubného proto, že ego není z podstaty špatné a není nutné ho zcela zlikvidovat.

Ego poskytuje duši iluzi oddělení, takže můžeme zkoumat výtvory lišící se od jednotného pole Lásky, z kterého jsme vznikli.

Ego je ale ve své současné podobě příliš dominantní. Žijeme v egocentrické době. Kult osob-nosti je oslavován uctíváním celebrit, proslulosti, bohatství, výjimečné krásy a moci.

V tomto egem řízeném prostředí je často odměňováno narcistické chování. Vnější svět je vý-sledkem projekce zhoubného stavu našeho kolektivního ega.

Je nutnéříci,že ego nepřijímá procesprobouzení (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia-_consciousuniverse.htm) a osvícení(http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ascension.htm) přílišnad-šeně. Vidí procesduchovního probouzeníjako hrozbusvé základní existenci,a to v mnoha směrech oprávněně.Když si začnete uvědomovatvíce o svých duchovních kořenech,„půvab“ ega se zmen-šuje. Nakonec to přeruší nadvládu ega nad vámi a ego se začne odpoutávat.

Z perspektivy ega se to rovná smrti. Ego se proto nehodlá vzdát bez boje. Klíčem k úspěchu je egu neodporovat, nebojovat s ním. To ale není jednoduché.

Ve skutečnosti bude vaše ego dělat vše pro to, aby obnovilo svoji dřívější moc, ale vaše Vyšší Já má převahu.

 

existenciální krize

Když procitneme ze stínů našeho snového života na Zemi do neomezené, beztvaré a věčné při-rozenosti duše, forma a myšlenkové iluze o našem životě se začnou rozpouštět.
Samotný základ lidské existence se rozpadá a vede k existenciální krizi víry.

Mezi symptomy tohoto stavu patří:
• Hluboké sebepozorování a úzkost
• Zpochybňování smyslu a účelu života
• Pocit nesmyslnosti života
• Izolace, pocit samoty a oddělenosti od druhých
• Uvědomování si smrtelnosti
• Pocit prázdnoty, ztráta radosti

Vaše existenciální krize vás může oddělit od ostatních.

Bitva, kterou svádíte, je vnitřní. Je to podobné depresi, až na to, že je v podstatě spíše duchovní než mentální. Ego bojuje za svoji existenci, a proto se staví na odpor procesu očišťování.

Pamatujte ovšem, že tyto symptomy vycházejí z perspektivy života ega. Duše ví, že všechno má smysl, poskytuje uspokojení a krásu.
Když nahradíte své ego svojí duší, život se opět stane bohatým, smysluplným a krásným.

 

čištění ohněm

Je-li sféra působnosti vašeho ega zrušena, váš externí svět tento vnitřní proces reflektuje. Všechno to, co neslouží vašemu nejvyššímu dobru, odpadá. I když se tento stav může zdát de-

struktivní a bolestný, pomáhá vlastně přerušit nadvládu ega nad vámi tím, že ho nutí vzdát se všeho, co mu bylo drahé.

Je to jako ve starém rčení: „Dejte si pozor na člověka, který nemá co ztratit.“ Takový člověk je totiž zcela bez bázně.

Když přijdete o všechno, čeho si vaše ego vážilo, jeho na strachu postavená nadvláda nad vámi se zbortí.

Uvědomte si prosím, že neprosazuji, že musíte ztratit všechno. Pouze vysvětluji, co se někdy během procesu stane. Pokud někdy budete muset čelit ztrátě (např. vás potká rozvod, ztráta za-městnání, bankrot) vězte, že to pomáhá otřást nadvládou vašeho ega nad vámi.
Čím dramatičtější je ztráta, tím rychlejší je proces čištění.

Když se zbavíte ega/strachu, vytvoříte si tím více místa pro lásku, světlo, moudrost, krásu a ra-dost vaší duše.

 

Fénix vstává

V tomto bodě se může všechno zdát bezútěšné a beznadějné, ale – abych citoval jiné rčení – „Největší tma bývá před rozbřeskem.“

Přirovnám to k pádu do temných hlubin. Cítíte se, jako byste už nikdy neměli vidět denní světlo a jako by bylo všechno ztraceno. Potom, najednou, se vaše noha dotkne země a vy se můžete odrazit ode dna, což vám dá impuls k cestě zpět na světlo.

Už jste prošli skoro celým procesem, a když vyjdete na druhé straně „temné noci“, znovu ob-jevíte radost a krásu světa. Jste Fénixem, očištěným ohněm. Když jste se zbavili strachů ega, budete „znovuzrozeni“ (nebo transformováni) jako vaše svobodnější a šťastnější verze s vyššími vibracemi.

 

Jak si uchovat v tomto procesu „zdravý rozum“

Vyšší perspektiva:

Uvědomte si, že temnota, strach a ego jsou všechno iluze. Jste dítětem Lásky a Světla. Vaše stávající zážitky jsou jednoduše sen, který má vaše duše. Chce lépe porozumět Lásce a Světlu, ale nemůže to udělat bez kontrastů. Protože ego není skutečné, zkuste změnit jeho podstatu z narcistického diktátora na malé, ustrašené dítě. Potom, když se to stane, milujte a vyživujte ho, místo abyste proti němu bojovali nebo jím byli ovládáni.

Neodporovat:

Neodporujte procesu. Čím větší odpor, tím bolestivější jsou symptomy. Pamatujte, že to, čemu odporujete, přetrvává. Nedávejte vašemu egu nic, proti čemu by mohlo tlačit. Jen se nechte uná-šet proudem. A pamatujte, ego bojuje o svůj život. Než abyste hledali, jak ho zničit, milujte ho a učte ho věřit, že váš duch vás ochrání. Ego lze „přecvičit“.

Nepřipoutanost:

Uvolněte se od všeho, co nadále nepřispívá vašemu „vyššímu dobru“. Nezáleží na tom, jak bo-lestivé se to bude zdát – pokud ze svého života nevypustíte všechny na dřívějším egu postavené prvky, nic nového a duchovně povznášejícího nemůže přijít. Představte si to jako úklid domu. Zbavujete svoji „loď“ temnoty a nečistot, abyste udělali cestu světlu.

Duchovní vůdci:

Získejte podporu z duchovních sfér. Zavolejte si vaše duchovní vůdce – duchovní rodinu, du-chovní skupinu, odešlé milované, anděly, povznesené mistry, zvířecí totemy, Matku Zemi, Otce Slunce, Stvořitele/Boha/Bohyni a kohokoliv dalšího, s kým „rezonujete“. Buďte otevření pomoci v jakékoliv podobě.

Podpora spřízněných duší:

Najděte si podobně smýšlející duše, s kterými můžete sdílet vaše zkušenosti a pocity. Nejste sami. Je mnoho dalších, kteří právě teď také prožívají (nebo nedávno prožili) svoji „temnou noc duše“. Požádejte vaše duchovní vůdce o pomoc v hledání takových lidí nebo jejich nasměrování na vás. Pak pozorně sledujte znamení, která dostáváte od vaší intuice. Pokud potkáte někoho ci-zího, kdo se zastaví, aby s vámi hovořil, může to být právě taková spřízněná duše.

Něžná milující péče:

Právě nyní potřebujete hodně milující a jemné péče. Buďte svým vlastním nejlepším přítelem. Mluvte k sobě jemně a láskyplně. Zbavte se povinností a závazků, které vás vyčerpávají. S os-tatními si nastavte zdravé hranice. Zacházejte se sebou jako v rukavičkách. Jezte zdravě, pijte hodně čisté vody, spěte, když jste unavení, a cvičte užitečná cvičení jako např. jógu, Tai Chi a Qi-gong. Energetické léčitelství vám může pomoci zmírnit vážnost a trvání symptomů. A hlavně ne-zapomeňte, jste perfektním božím dítětem.

Redakční překlad ze zdrojového textu: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_consciousuniverse484.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar