Tipy a inspirace

A+ A A-
jak se bránit manipulaci

Ako jednať s negatívnymi ľuďmi

Určujúcim faktorom šťastia je ako sa ostatní ľudia, predovšetkým naši najbližší – teda priatelia, členovia rodiny, kolegovia – správajú k nám? Odpoveď na túto otázku, ako už iste mnohí viete, nie je bohatstvo, ani sláva, krása či moc. Náš pocit šťastia je podmienený tým.

„Lidská bytost je částí celku, námi nazývaného Universum (Vesmír), částí ome-zenou v prostoru a času. Zažívá sebe, svoje myšlenky a pocity, jako něco odděleného od „zbytku“ – je to jakýsi typ optického klamu v lidském vědomí. Tento přelud je určitým vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení rozšířením našeho okruhu soucítění tak, aby zahrnul všechna žijící stvoření a celou přírodu v její kráse.“ Albert Einstein

Účinky fluoridu na vědomí a vůli konat

Jaké další neznámé dosud účinky mohou mít tyto vedlejší průmyslové produkty přidávané do naší vody? Zkoumání nečisté historie fluorizace vody odhaluje její potenciálně zneklidňující následky na lid-ské vědomí. Nedávný výzkum opět obrátil pozornost na kontroverzní praxi fluorizace vody, když odhalil spojení mezi fluorizací vody a chorobami mozku, zejména pokud jde o účinky na děti.

Světlá stezka

Lze fungovat podle spravedlivého řádu, ve kterém neexistuje vykořisťování člověka člověkem? Pokud ano, jak zvítězit nad odporem zlodějských vykořisťovatelských elit proti jeho ustanovení? Byl by takový svět stabilní, nebyl by zničen samovolnou genezí vykořisťovatelů?

Kam kráčí civilizace bílého muže?

V březnu proběhla diskuse k celkem jednoduché otázce. Jak by měl vypadat systém, ve kterém byste chtěli žít, z těch které existují a fungují? Lidé si mohli vybrat ze všeho, co na zemi funguje, jako státně ekonomicko sociální model.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar