Tipy a inspirace

A+ A A-
Manipulace mysli

Vědci v USA vyvíjejí očkovací látky, kterými chtějí manipulovat s myslí občanů k obrazu svému. Záměrem je "normalizovat" občany, to znamená člověka s vlatním názorem přeměnit v tupou ovci. Kam až je naše společnost ochotná zajít a mnoho dalších zajímavostí, ze kterých budete jen nevěřícně kroutit hlavou v tomto článku.

„Lidská bytost je částí celku, námi nazývaného Universum (Vesmír), částí ome-zenou v prostoru a času. Zažívá sebe, svoje myšlenky a pocity, jako něco odděleného od „zbytku“ – je to jakýsi typ optického klamu v lidském vědomí. Tento přelud je určitým vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení rozšířením našeho okruhu soucítění tak, aby zahrnul všechna žijící stvoření a celou přírodu v její kráse.“ Albert Einstein

Účinky fluoridu na vědomí a vůli konat

Jaké další neznámé dosud účinky mohou mít tyto vedlejší průmyslové produkty přidávané do naší vody? Zkoumání nečisté historie fluorizace vody odhaluje její potenciálně zneklidňující následky na lid-ské vědomí. Nedávný výzkum opět obrátil pozornost na kontroverzní praxi fluorizace vody, když odhalil spojení mezi fluorizací vody a chorobami mozku, zejména pokud jde o účinky na děti.

The universe is indeed a temporal illusory holographic matrix made up of varying frequencies, waveforms pulsating at specific vibratory rates. Beneath the Veil, the 'curtain of each atom', there really is nothing out there but a vast ocean of etheric energy, the Akasha, the silent unheard sound.

Odejděte z facebooku, dokud není pozdě

Nikdy jsem nečetl uživatelské podmínky, i když jsem věděl, že "fb" může všechno. Prostě jsem byl rád, že ho mám zdarma. Nepoznám nové podmínky, protože neznám ty minulé, ale v jeho užívání jsem byl vždy obezřetný. Následující body ovšem rozhodly o tom, že z toho serveru mizím jak pára nad hrznce.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar