Tipy a inspirace

A+ A A-

Účinky fluoridu na vědomí a vůli konat

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Jaké další neznámé dosud účinky mohou mít tyto vedlejší průmyslové produkty přidávané do naší vody? Zkoumání nečisté historie fluorizace vody odhaluje její potenciálně zneklidňující následky na lid-ské vědomí. Nedávný výzkum opět obrátil pozornost na kontroverzní praxi fluorizace vody, když odhalil spojení mezi fluorizací vody a chorobami mozku, zejména pokud jde o účinky na děti.

 

Výzkumná zpráva navíc zjistila, že vedlejší účinky způsobuje nejen přímé pití vody dětmi, ale i vyšší rovněú chemických látek jako je fluorid (http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_fluor.htm) v krvi a moči těhot-ných žen, což bylo dáno do souvislosti s poruchami mozkové činnosti a nižším IQ u jejich dětí. V mnoha případech mohou být způsobené změny již trvalé. Tyto důkazy stojí proti falešným pro-hlášením skeptiků (http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/19/anti-fluoride-science-australia), že požívání fluoridů v malých koncentra cích nemá škodlivé účinky na naše zdraví.

 

Nelze setak divit, že jenom sedm zemí světa současnévdobě fluorizuje více než 50 % dodávek vody. Takže pokud je ot v Americe prezentováno tak, že se to dělá všude, je to velmi daleko od pravdy.

 

Ve skutečnosti je vUSA více než50 % všech „pijáků“ fluorizované vody celého světa,atímcoz např. naprostá většinaevropských zemí už fluorizaci vůbec epoužíván (http://topinfopostcom/2014/02/13/98.-per-cent-of-europe-banned-water-fluoridation).

 

Takže
• co je fluorid a proč stále ještě několik zemí přidává tuto kontroverzní chemikálii do pitné vody,

• jaké následky mohou mít jeho vedlejší účinky na vývoj člověka?

 

Jak vůbec k myšlence fluorizace vody došlo?

Ačkoliv se obecně uznává, že fluorid je ve velkýchávkáchd toxický (https://en.wikipedia.org/wiki/Fluo-ride_toxicity#cite_note-1), vznikl ve dvacátém století trend přidávat tuto chemikálii do pitné vody v množství považovaném za „bezpečné“.

 

Kde se tento trend zrodil?

Možná vás překvapí, že zřejmě poprvé se fluorid sodný začal přidávat dopitné vody v německých ghettech ve 30. a 40. letech minulého století, a krátce nato i v nacistických koncentračních tábo-rech (http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_fluor10.htm#WHEN_DID_THIS_FLUORIDAT-ION_MADNESS_BEGIN).

 

Je jasné, že nacistům asi nešlo o sílu a zdraví chrupu jejich vězňů. Co by tedy mohlo být pravým důvodem pro fluorizaci vody? Jaké účinky to na nás ve skutečnosti má?

 

A proč země jako USA s tím dodnes nepřestaly? Podívejme se nyní na to, jako začala fluorizace vody v USA.

 

Průmyslový výzkumník z Mellon Institutu, financov aného společností Alcoa (http://en.wikipe-dia.org/wiki/Alcoa), poprvé doporučil fluorizaci vody v USA v roce 1939.

 

Zjistíme-li, že společnost Alcoa produkovala toxický odpad (jako vedlejší produkt z hliníku), jinak známý jako fluorid, a snažila se najít způsob, jak se ho zbavit a ještě na tom vydělat, nebude to asi náhodná souvislost.

 

Publikované informace přesvědčily dentisty a širokou veřejnost, že fluorizace vody je prospěšná pro naše zuby. Tímto, ať již záměrně nebo ne, získal průmyslmožnost, jak se zbavit toxického od-padu, a navíc na tom ještě vydělat nějaké peníze – jeho prodejem za účelem přidávat ho do do-dávek pitné vody.

 

V roce 1946 byl advokát a dřívější poradce společnosti Alcoa jmenován do čela americké ve-řejné zdravotní služby.

 

Krátce potom zajistil, že „experiment“ s fluorizací vody proběhl v podstatě bez protestů a nebyl napaden žád nou veřejno u studií neb o výzkumem, a dostal brzy mimořádnou pr émii ve výši 750 000 USD od firmy Alcoa. V dnešních dolarech je to něco mezi 6,89 a 55,3 miliónů, podle toho jak započítáváme inflaci (http://www.measuringworth.com/uscompare/result.php?year_source=1-946&amount=750000&year_result=2013).

 

Ale někteří lidé zjistili za fluorizací vody mnohem hrozivější agendu, která jde za pouhou cham-tivost a výhodnost. Na konci druhé světové války byl Charles Elliot Perkins, výzkumník v oborech chemie, biochemie, fyziolo gie a patologie, poslán do Německa, aby převzal vedení jejich che-mických továren.

 

Později v reakci na to, co tam viděl a slyšel, napsal (http://2012yayas.com/Fluoride.html): „Skutečný účel fluorizace vody je snížit odpor mas k nadvládě a manipulaci a ztrátě svobody.

 

Opakované dávky nesmírně malých množství fluoridu během času postupně sníží sílu individua odporovat nadvládě pomalou otravou a narkotizací příslušné oblasti mozkové hmoty, a učiní ho submisivním vůli těch, kdo ho chtějí ovládat.“

 

Jak fluorid potlačuje vědomí

Jaké účinky má postupem času tento vedlejší průmyslový produkt, přidávaný do pitné vody, na ty, kdo ho s vodou přijímají?

 

Je mnoho různých účinků, kterými fluorid sodný napadá náš organismus, ale v tomto článku se zaměříme na to, jak fluorid sodný kalcifikuje n áš př ívěsek mozkový (šišinka, pineal gland)

(http://www.icnr.com/articles/fluoride-deposition.html).

 

Britská vědkyně Jennifer Luke publikovala studii (http://www.icnr.com/articles/fluoride-deposition.tml)h ve které dokládá, že zásobyfluoridu mají tendenci seshromažďovat všišince akalcifikovat ji.

 

Kromě toho 450 stránkové pojednání otoxicitě fluoridu (http://fluoridealert.org/researchers/nrc/), publikované National Research Council v roce 2006, uvádí, že fluorid způsobuje řadu negativních vedlejších účinků (http://fluoridealert.org/researchers/nrc/findings/), včetně „snížené produkce melatoninu“ a „dalších účinků na normální funkci šišinky, což může ve svých důsledcích přispět k dalším negativním vlivům na lidský organismus“.

 

Nejen vědci, ale i mystici zkoumali funkce, které v našem organismu šišinka (pineal gland) má (z různých pohledů):
• na fyzické úrovni hraje důle žitou rol i v regulaci spán kových vzorců a v sexuálním vý voji

(http://consciouslifenews.com/five-health-tips-decalcify-pineal-gland/),

• na duchovní úrovni má být propojením mezi tělem aduší, aje často označována akoj tzv. „třetí oko“. Každopádně pokud je šišinka fluoridem sodným kalcifik ována, samozřejmě nemůže správně fungovat. To může mít na lidstvo po fyzické i duchovní stránce závažné důsledky. Lidské tělo je víc než jenom „fyzický aparát“. Je to zřetelně patrné např. ve fenoménu označovaném jako NDE (near death experience, zážitek blízký smrti), kdy lidé opakovaně zažívají svoji existenci, i když je-jich mozek i tělo jsou klinicky mrtvé.

 

Pokud ale existujeme ve fyzickém světě, duchovní komponenty potřebují fungujícífyzické tělo, aby mohly správně fungovat a abychom mohli komunikovat aaktivně se dění vefyzickém světě účastnit. Pokud tak důležité sídlo jako je šišinka (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_pinealg-land.htm) nemůže správně fungovat, nemůže logicky správně „fungovat“ ani naše vědomí, protože fyzický „nástroj“, jehož prostřednictvím se ve světě projevuje, byl poškozen.

 

Takže nejde jen o to, že požívání fluoridu má negativní účinky na naše zdraví a údajně činí lidi snáze ovladatelnými (čemuž věřili nacisté), ale ta základní duchovní esence toho, kdo jsme, naše vědomí, může být zadržována od své manifestace v našich životech.

 

V rámci našeho vědomí (http://www.bibliotecapleyades.et/ciencia/ciencian_consciousuniverse.htm) jsou všechny duchovní pocity jako je láska, mír, štěstí a svoboda, stejně jako mystické zkušenosti a psychické vlohy. Vědomí nám dává schopnost být „zde“, „bdělí“, a psychologicky přítomní. Ve světě a „za ním“ jsou zlověstné síly, které si přejí naše vědomí potlačit.

 

Zdá se, že za fluorizací vody jsou síly zla, které působí z větší hloubky než je jen praktické vy-užití příležitosti, a důsledky jsou mnohem větší, než domnělý vliv na lidi, aby snáze souhlasili a ne-reptali a nezpochybňovali co se děje.

Na nejhlubší úrovniej to oosobní individuální schopnostiprobudit vědomí azažít svůj plný potenciál.

 

Poznámky závěrem

Již před jedenácti lety, v roce 2003, Spojené státy schválily tzv. Water Act, zákon, který znemo-žňuje podávání žalob (občanských i trestních) na společnosti za přidávání fluoridu do veřejných rozvodů pitné vody (http://alternativehm.blogspot.ca/2008/08/fluoride-destruction-of-our.html).

 

Stává se stále obtížnější změnit v masovém měřítku praktiky jako je fluorizace vody, když ti, kdo mají politickou, vojenskou a výkonnou moc, uvádějí do praxe takováto opatření.

 

Naštěstí je však stále v možnostech lidí učinit vlastní opatření k vyloučení fluoridu (http://che-mistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/removefluoride.htm) a mluvit o tom, a osobně dělat to, co mohou, aby chránili, cvičili a probouzeli svoje vlastní vědomí.

 

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_fluor45.htm

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar