Tipy a inspirace

A+ A A-

TIPY PRO VAŠI DUŠI - OSOBNÍ RŮST POMOCÍ ROZVÍJENÍ INTUICE

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Je tomu už několik let, co jsem před koncem roku - v obchodně nejaktivnějším období - přemýšlel o tom, jak posílit jednu nepříliš vzkvétající obchodní aktivitu. Součástí mého rozhodování bylo i to, zda uzavřít smlouvu s jedním obchodním partnerem, který odebíral mé služby a platil mi formou určitého kreditu, za který jsem mohl nakupovat produkty pro svoji firmu. Neměl jsem z té smlouvy ani z toho člověka dobrý pocit, byl sice velmi přátelský, ale z několika drobností jsem za dobu naší spolupráce vyciťoval, že není vždy schopen plnit to, co slibil.

 

images

Shagti Gawain - Rozvíjení intuice

Byly to ale vždy nějaké drobnosti a tak jsem nakonec podlehl jeho slibu na získání firemního auta za velmi výhodnou cenu a (protože jsem auto potřeboval) smlouvu jsem podepsal. Dopadlo to tak, že nejen že auto nebylo, ale nabídka produktů, které jsem mohl nakupovat za svůj kredit, se zúžila a byla postupně stále nevýhodnější, až jsem smlouvu ukončil. Ten niterný nedobrý pocit z toho člověka si ale pamatuji doteď. Kombinace nechuti měnit dohodu a vidina výhodného nákupu a zvýšení obratu ale zvítězily nad mou intuicí. Byl to pro mě tehdy docela silný impuls, abych se intuicí a vším s ní souvisejícím zabýval.

V minulosti se již mnoho autorů zabývalo existencí intuice, popisem konkrétních událostí a zážitků jako intuice vnímaných. O čem se ale nikdo příliš nezmiňoval je rozvoj a využití této přirozené schopnosti v každodenním životě. Jednou z výjimek je Shakti Gawain, průkopnice v oblasti personálního růstu a vědomí, autorka mnoha bestsellerů. Právě na základě její knihy jsem se začal touto oblastí intenzivněji zabývat a rád bych se s vámi o některé zkušenosti z mého několikaletého úsilí v této oblasti podělil.

Intuicí se rozumí schopnost dojít poznání či pochopení bez využití rozumu. Intuice je tedy rychlé a pohotové pochopení, které přichází samo, zkrátka jako myšlenka. Většinou si intuici uvědomíme až potom, co jsme na jejím základě jednali (buď dobře, nebo špatně). Skoro pokaždé, když se dostanu do pro mne nevýhodné situace (viz třeba můj příklad v úvodu článku), je to výsledkem neuposlechnutí mé intuice. Jiná situace nastane tehdy, kdy zkrátka intuice chybí. Abychom se nedostávali do takových situací, kdy se rozhodujeme špatně se špatným pocitem, nebo kdy zoufale potřebujeme nějaké vnuknutí jak pokračovat a ono nepřichází, musíme intuici rozvíjet, vědět co jejímu projevu brání a co naopak pomáhá.

Intuice je domnívám se klíčovou schopností pro to, abychom nalezli v životě naplnění, protože je přirozeným spojením s naší duší. Duše, která dává život našemu tělu, je ve své jemnohmotné podobě naší spojnicí s vesmírem, bohem, je přímo napojena do vyšších jemnohmotných úrovní, které nemůžeme vnímat našimi pěti smysly. (Záměrně používám obecné pojmy, podrobněji se budeme zabývat jemnohmotnými světy, akašickými záznamy ad. v některém z příštích čísel). Mozek, symbolizující rozumové poznání, je v oblasti myšlení v podstatě velmi složitý počítačový systém, který umožňuje nashromážděná data vyhodnotit, třídit a na základě informací, dostupných fyzickými smyslovými vjemy, pocity a zkušenostmi, stanovit optimální řešení. Nemůže nám ale poskytnout dobré řešení tam, kde pro to nemá data. Jeho řešení bude vycházet ze zkušenosti a dostupných informací a to může být pro danou situaci někdy zavádějící. Pro správné rozhodnutí nám budou tedy chybět především informace, které jsme nezískali osobním prožitkem. Právě ty přicházejí prostřednictvím intuice. Správně bychom tedy měli postupovat tak, že budeme využívat intuice a na jejím základě potom také myslet, tedy používat mozek. To může být samozřejmě těžké, protože intuitivní podněty zpravidla nepřicházejí přesně ve chvíli, kdy bychom je potřebovali, ale tehdy, kdy jsme na jejich příjem vyladěni - nejlépe obvykle ráno ve stavu, kdy jsme ještě zklidnění spánkem a ne zcela probuzení, zpravidla při první činnosti kterou děláme (u mne to bývá čištění zubů), nebo tehdy, kdy zkrátka přijít mají v případě, že v situaci, kterou řešíme, máme ještě nějaký čas setrvat. Proto abychom je mohli využívat co nejčastěji, musíme se na intuitivní podněty správně vnitřně nastavit a tomu mohou pomoci různá cvičení.

Především potřebujeme mít představu o tom, co se odehrává v našem nitru. Zaměřit se na vnitřní dialog a pokusit se zachytit, oč v něm běží. Když budeme vyladěni na to, co se odehrává v našem nitru, o čem naše nitro přemýšlí, co se nám vlastně honí hlavou, budeme také schopni být mnohem citlivější k intuitivním podnětům. Zkrátka je třeba nenechat běhat své myšlenky jen na pozadí, ale vyhradit si chvíli na to nenechat se vtáhnout ruchem okolního života, odstranit myšlenkový balast a přemýšlet o tom, co přichází do mysli zevnitř, z nitra. V zenu je tato technika nazývána zklidněním hladiny, kde vlnky na pomyslné hladině naší mysli představují neuspořádané a chaotické myšlenky, které musíme zastavit. Není to lehké a vyžaduje to trénink, ale pro začátek je možné použít jedno úžasné a velmi účinné cvičení. Stačí, když si každý den vyhradíte několik minut (10 až 15) na přemýšlení o tom co jste za celý den od okamžiku, kdy jste vstali, dělali. Mnohem lepšího účinku dosáhnete, pokud se před tím uvolníte tak, jak to popisuji v dalším odstavci. Budete přitom hledat okamžiky při kterých jste měli dojem, že vám napověděla intuice. Pokud takový okamžik nastal budete dále přemýšlet o tom co jste s intuitivním podnětem následně dělali - jestli jste jej přijali, nebo zavrhli a jak jste se potom cítili. Pokud se řídíme intuicí, máme pocit, že se všechno daří, nejsme zpravidla unavení, bez energie, bez východiska. Mimo podnětů, které sami chápete jako intuitivní, věnujte pozornost také tomu, co ve vás vyvolalo odpor nebo naopak radost, obdiv. Ideálním místem pro takovou chvilku je třeba horká koupel, ve které se velmi dobře provádí i uvolňovací cvičení.

Existuje mnoho cvičení, kterými lze uvolnění dosáhnout - například tak, že se posadíte na klidné místo a budete při zklidněné mysli zhluboka a pomalu dýchat a uvědomovat si, jak vámi proudí vzduch dovnitř při nádechu a opět ven při výdechu. Proud vzduchu si můžete představit i jako světelný či světélkující proud energie.

Jakmile dosáhnete stavu při kterém cítíte, že byste mohli začít usínat, zaměřte se postupně na všechny partie těla od chodidel až po hlavu a postupně je zleva doprava uvolňujte. Chodidlo (levé a potom pravé), dále kotníky, lýtka, kolena, stehna, hýždě, břicho, paže a dlaně, záda, hrudník, ramena a krk, hlavu. Pokud se vám některé místo v těle nedaří uvolnit, nadechněte se a mentálně směřujte při pozvolném výdechu nadechnutý vzduch tam, kde přetrvává blok (představte si to tak, že nadechnutý vzduch tělem proniká k danému místu). To opakujte tak dlouho, než blok odstraníte, teprve potom pokračujte dále. Dříve uvolněné partie přitom ponechte v uvolněném stavu, dávejte pozor, abyste při soustředění na uvolnění jedné partie nezablokovali jinou. Tato technika, když se jí naučíte, nezabere více než pět minut.

Další možností, jak se uvolnit i v průběhu namáhavého dne, je uvolňování při chůzi. Jednoduše si určete, kolik kroků vám vystačí pro nádech (zpravidla 2 až 3) a kolik pro výdech. Potom při hlubokém dýchání dodržujte pokud možno stále tuto frekvenci a plně se soustřeďte na dech. Právě tato koncentrace, kterou udržujete rytmem chůze, vás dokonale uvolní a hluboký dech vám dodá novou energii pro vaši další práci.

Teď, když se již umíte uvolnit a získáváte první zkušenosti s vědomým využíváním intuitivních podnětů, je potřeba pracovat na tom, abyste dokázali rozlišit co je a co není intuitivní podnět a dále na tom, jak tento podnět obhájit a najít cestu k jeho realizaci v praxi. Při tom všem doporučuji držet se několika následujících zásad:

  • Aby intuice nebyla s ohledem na ostatní, na slušnost, ohleduplnost atd. zavržena, je třeba pěstovat také zdravou sebedůvěru. Pokud nevěříte vlastním myšlenkám, nemůžete v této oblasti mnoho dosáhnout. Platí, že čím více jsme sami sebou, čím lépe chápeme svou vnitřní podstatu, tím zřetelnější je hlas intuice a proto se jí nakonec můžeme také řídit. Zkuste si tedy představit časový úsek, ve kterém se budete pouze řídit intuicí, a bude to na sto procent správně. Tato pozitivní představa funguje. Nesebevědomí lidé trpí velkým množstvím negativních představ a protože si neuvědomují, že myšlenka tvoří, tak si tvoří svůj negativní svět. Já mám osobní zkušenost s tím, že pokud si tvořím strach, obavy a negativitu, tak také přijdou, zatímco pokud si tvořím radost a štěstí - tedy spokojenost, tak mi vše, co si ve svých snech a přáních tvořím, vesmír skutečně dá. To neznamená, že jsem automaticky šťastný a nemám problémy, to znamená, že jim umím čelit a umím si udržet svůj pozitivní náhled na život, ve kterém jsem šťastný.
  • Důležité je také nemít přehnaný obdiv k autoritám. Mnoho z nás má také - zpravidla vlivem pečlivé výchovy v dětství - přehnaný obdiv k různým specialistům, který se může projevovat třeba tak, že místo abyste věřili svému vnitřnímu pocitu, že například prodej svého pozemku máte ještě odložit, uvěříte známému, který se vyzná v realitách - abyste pak za dva měsíce zjistili, že prodejní cena mohla být dvojnásobná.
  • Neznečišťujte se obavami. Je jasné že zcela bez obav jsou pouze ty nejvyspělejší duše,většinou se každý z nás občas něčeho bojí. Abychom toto svázání strachem, které působí jako škrtidlo našeho přístupu k intuitivním vjemům, minimalizovali, je potřeba provádět očistná cvičení. Tím nejjednodušším je si všechny obavy a důsledky z nich plynoucí, především obavy z následků nesprávného použití intuice v konkrétních příkladech, vypsat na papír. Ujasníte si tím mnoho věcí a uděláte první zásadní krok k odbourání vašich obav protože si je detailně popíšete.

Pravda je tedy taková, že vždy správnou odpověď vám může dát jen vaše intuice, tedy jen vy sami. Problém nastává tehdy, kdy nejste schopni intuici přesně vycítit a odlišit od ostatních pocitů. Mám vlastní zkušenost s tím, že nejprve musí člověk používat intuici k méně důležitým otázkám či problémům, aby pochopil jak intuitivní podnět přichází a jak ho mohu odlišit od strachu, nedostatku sebevědomí, nebo naopak určitého typu touhy nebo přání. Rozhodující je vždy pocit - pokud máte dojem že intuitivně něco cítíte - například, že máte zůstat chvíli na místě kde jste, protože se už delší dobu hledáte se svým partnerem v obchodním domě, kde jste se ztratili a nemůžete se najít a telefon jste nechali doma - tak pokud při tomto pocitu cítíte pozitivní vjem (u mě je to obvykle blažený pocit v nohách - necítím žádný blok a jako bych byl pevně spojen se zemí a čerpal z ní blahodárnou energii), zůstaňte na místě. Pokud máte pocity nepříjemné, není to hlas intuice, ale je způsobený spíše nějakým vnitřním přáním či puzením. Je to práce na celý život a stále se lze zdokonalovat, ale stojí to za to. Až po získání určité zkušenosti je dobré cíleně pracovat s intuicí i u zásadních otázek či problémů. Zatím to zkoušejte - já jsem to zkoušel třeba při hledání hub. Když jsem požádal o informaci a měl jsem pocit, že jsem ji dostal, šel jsem tím směrem. Analyzoval jsem pocity a po několika takových testovacích dnech jsem měl 80% úspěšnost. Při zpětné analýze jsem zpravidla vždy zjistil, že když jsem nenašel, otázka byla položena na místě, kde jsem natolik nepohodlně stál, že jsem nebyl schopen vzhledem k neuvolněnému tělu informaci správně přijmout. Kontroloval jsem to následně i v okolních směrech a pokud tam také houby byly, tak vždy výrazně méně než v tom, který jsem dostal jako intuici. To mě utvrdilo v tom jak porozumět základní odpovědi ano-ne a jak cítit ten správný pocit. Mimochodem nemyslete si že jsem odcházel jen s hřiby - v místě se vždy nacházely houby, někdy jsem dostal přímo příkaz jít směrem kterým jsem nešel - úplně mimo můj záměr kudy les projdu - a po asi 50 metrech, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem narazil na místo, kde jsem našel skoro dvacet hříbků. Někdy v místě houby byly, ale shnilé… To je asi ta nejjednodušší forma sdělení. Intuice ale často promlouvá i složitějšími pocity a myšlenkami, které nás nutí dělat něco, co v okamžiku, kdy to pociťujeme, nechápeme - např. ukončit prosperující spolupráci, protože se (aniž to víte) blíží konec prosperity vašeho partnera a byly by s tím spojeny problémy s placením atd. Zde je už kladen větší nárok na důvěru v intuici a na to, abyste dokázali rozpoznat, že hlas, který vám takový krok doporučuje, je opravdu intuice.

Pro vnímání intuice je nejlépe využít spontánně takové techniky, které cítíte, že vás k ní dovedou. U někoho postačí zklidnění a hluboké dýchání. Někdo dokáže odblokovat okolí a stačí mu zavřít oči a prostě se připojit - je to zcela individuální.

Pro ty, kteří nemají niterný pocit kterou cestou se vydat, je určené následující velmi dobré cvičení k nalezení spojení se svým vnitřním já.

Dosáhnete toho po náležitém výše popsaném uvolnění prostřednictvím meditace (nebo jinou vám lépe vyhovující technikou), kdy po hlubokém nádechu mentálně přesunete své vědomí do oblasti pupku (hara) a odtud se pokusíte jít stále hlouběji jakoby do sebe, do svého nitra. Mně velmi pomáhá při podobných cvičeních jednoduchá vizualizace, kdy si proud svého vědomí představím jako zářící proud, který směruji v tomto případě do svého nitra). Toto cvičení vyžaduje skutečně klidné místo, na kterém dokážete zcela ignorovat vnější svět. V okamžiku, kdy takto pronikáte hlouběji do sebe, si položte otázku: "Co je teď právě naléhavé, co bych měl vědět nebo řešit?" Pečlivě analyzujte myšlenky a pocity a chvíli je vnímejte - nemusíte je hned chápat, stačí je vnímat. Někdy je vhodné si zkušenosti zapisovat, později můžete mezi zkušenostmi objevit i určité souvislosti.

Pokud vás nic nenapadne, přijměte to tak a zkuste jindy - to se vám stane na začátku mnohokrát. Může to být způsobeno tím, že se nedokážete zcela zklidnit, nebo tím že nedokážete v množství myšlenek nalézt tu správnou. Také se stává, že se snažíte své intuici uvěřit, ale vnitřně jste tento stav nepřijali.

Někdy odpověď přijde později o několik hodin, nebo několik dní. Odpověď navíc může přijít i prostřednictvím vnějšího ukazatele - může to být heslo na billboardu, které vám otevře oči a vy pochopíte souvislosti, nebo pořad v televizi, člověk se kterým se setkáte … Přesto ale někdy odpověď nepřijde. Věřte, že to je potom proto, že to tak prostě má být. Důvodem může být prostě to, že máte v situaci, kterou řešíte, ještě nějaký čas setrvat, zpravidla proto, abyste ji více pochopili. S odstupem času to pravděpodobně všechno lépe pochopíte.

Prostřednictvím intuice můžeme ovlivňovat sebe, své tělo, svůj život duchovní,milostný i materiální. Ve všech těchto oblastech lze využívat různých speciálních cvičení a meditací.

Všechny zájemce o tyto věci a cvičení bych odkázal na velmi čtivě napsané knihy Shakti Gawain - například Rozvíjení intuice I. a II.

S rozvojem intuice souvisí také umění žádat duchovní síly o radu a pomoc, zkrátka umět komunikovat i v této oblasti, naučit se porozumět znamením, symbolům a umět tuto komunikaci využívat ke svému především duchovnímu a osobnímu růstu (nikoliv však k účelům obohacení nebo dosažení nízkých cílů). Zkrátka využívat těchto prostředků a ne je zneužívat. Tomuto tématu se budeme věnovat v dalším čísle našeho časopisu.

Robert Olschbaur, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy83695 + '\'>'+addy_text83695+'<\/a>'; //-->

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar