Tipy a inspirace

A+ A A-
Síla mysli

Ještě v ne tak dávné minulosti bylo psychické utrpení a duševní nemoci vnímány jako přečiny proti Bohu, morálce a všeobecně uznávaným hodnotám a psychicky nemocní byli drženi v oko-vech, mučeni a klasickým léčebným prostředkem bylo vymítání ďábla, upalování na hranici či jiné likvidační metody včetně pobytu v žaláři spolu se skutečnými zločinci. Změnu přístupu k duševně nemocným prosadil až v r. 1793 po revoluci francouzský lékař Philippe Pinel, který je zároveň nazýván i otcem vědecké psychiatrie a zakladatelem psychoterapie, ergoterapie (léčba prací) a dalších metod používaných do současnosti.

Elementálové

Ryba žije a dýchá ve vodě, rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý, který naopak zvířatům a lidem přináší smrt. Některé bytosti jsou uzpůsobené řidšímu vzduchu, jiné zase žijí pouze v tom nejhustším. Život některých je závislý na slunečním světle, život jiných zase na temnotě. Tak moudrá ekonomie přírody přizpůsobuje každým existujícím podmínkám určitou životní formu.

According to various scholars in the realm of theosophy (esoteric philosophy), the Akashic Records are a kind of database which contain a record of the soul's journey.

Svět a společnost - týden 50 2015

TÝDEN 48 TÝDEN 49 TÝDEN 50

Svět a společnost - týden 50/2015

Nassim Haramein 2015 - The Connected Universe | Propojený Vesmír
Nejnovější přednáška Nassima Harameina "Propojený vesmír" v rámci Modern Knowledge Tour 2015. Záznam byl pořízen v Torontu 16. srpna 2015 a je nyní zveřejněn Facebookovou komunitou pro ČR a SR se souhlasem Christophera Russaka a asistenta Nassima Harameina (120 min., české titulky).
Soumrak filosofie a věčné náboženství
Ze současného stavu myšlení západní civilizace je zřejmé, že prožíváme soumrak filosofie, že zkoumání toho, co je moudré a dobré v životě jedince i celku, ztratilo na přitažlivosti. Je nutné si položit otázku: Koho dnes vlastně ještě zajímá filosofie? Moudrost lidského jednání lze určit v zásadě podle toho, nakolik toto jednání nemá ve svém účelu pouze sobecký prospěch jedince, ale usiluje jednat nemenší měrou ve prospěch celku. Jak ale můžeme rozeznat u jedince smysl pro jednání ve shodě se zájmem celé pospolitosti tam, kde žádná taková pospolitost, za níž by se mohl směňovat, neexistuje?
Od vášní ke střízlivé úvaze
Vše, co má ústa, pero, mikrofon, kameru, rozněcuje a neúnavně jitří vášně ve spojitosti s terorismem a uprchlickou krizí. Co se tak zastavit a začít přemýšlet?
Trocha biblického ponaučení
Vždyť ti Hospodin (JHVH), tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým národům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. 5. Mojžíšova 15:6. Příklady postupné, šikovné, jemné manipulace, v zájmu „vyvoleného“ národa. Člověka potěší, když něco takového odhalí. Uvědomí si, že k podobným úpravám a změnám smyslu mohlo docházet i dříve.
Privátní konta ve Švýcarsku
Velmi zajímavá podrobná informace o rozdílu mezi komerčním a privátním účtem ve švýcarských bankách.
Úvaha finanční
Tlaky na zrušení hotovosti sílí. Banksteři a podplacené národní“elity“ se snaží, seč mohou, ale zatím, jak vidno, nenastala ta pravá doba. Jaké jsou argumenty pro zrušení hotovosti a plný přechod na placení kartami? Posuďte sami.
Ukrajina: Pirátská převzetí
Pro podnikatele, kteří by chtěli na „evropské“ Ukrajině začít podnikat…
Českoslovenští vojáci v záloze už prohráli první bitvu
Kdo je to profesionální hacker? To je ten, který pracuje pro vládu nebo korporace. A ano, tím jsem. Být označován za hackera je pro mně vlastně urážka, protože hodně lidí má tento termín spojen s kriminálními aktivitami. Skutečný provládní hacker, nebo ten z korporací, se specializuje především na sběr dat, třeba pro průmyslovou špionáž.¨
Cameron Orders Attack on Syrian Army, Retaliation for Assad Statements
The full text of the interview by Syrian President Assad in the London Times.


RŮZNÉ

Jak a za co bojovat?
Spisovatel Antoine de Saint-Exupéry ve své knize „Citadela“ vyjadřuje myšlenky svrchovaného vládce říše, jehož služba Chrámu-státu má nutné rysy neosobního jednání odpoutaného od hmotných žádostí. Jen v takovém případě lze hovořit o spravedlivé vládě.
Nový zákon o těžbě ve vesmíru rozpoutá zlatou horečku
Americký prezident Barack Obama na konci listopadu letošního roku (2015) podepsal zákon, který umožňuje komerční dobývání minerálů i dalších materiálů, včetně vody, z asteroidů a měsíců. Odborníci očekávají, že se ve vesmíru rozpoutá zlatá horečka,
Vztah mezi vírou v nesmysly a sníženou inteligencí...
Ti, kdo „zbaští kdejakou volovinu“ sou na tom prý se svou verbální i všeobecnou inteligencí poněkud vlevo od průměru populace. Častěji propadají spikleneckým teoriím a tíhnou k užívání homeopatik...
Planetary Take-Over
Have we lost our planet Earth to a faction of greedy unevolved tyrannical extraterrestrials?
The Elite are Mutants
The brain of anyone who is surrounded by microwaves, RF radio frequencies, etc., confined in ‘control’ rooms, military, IT, financial, or whatever environment bombards them 24/7 with EMR electromagnetic radiation — is not going to function the same way as a brain in harmony with the planet & Nature. Imagine living in one of those ‘smart’ houses where you are submerged in an ocean of WiFi high-tech remote-control of pretty much everything, from lighting and heating to the security gate, baby monitors, CCTV cameras and audiovisual equipment.
The Black Knight Satellite
It's known as the "Black Knight satellite," and although it wasn't confirmed by scientists until 1932, Serbian inventor and genius Nikola Tesla discovered it in 1899 while in his Colorado Springs laboratory, hearing strange rhythmic sounds on his radio receiver.

There's No Such Thing As Ego

When I observe my own mind, I notice there is an ever-present sense of "I-ness". This has been there all my life, and has not changed. The feeling of being "me" is the same feeling I had when I was ten years old.

Strana 1 z 14
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar