Tipy a inspirace

A+ A A-
Síla mysli

Když Shakespeare použil tuto jednoduchou frázi „The worm has turned“ (doslovný překlad „červ se obrátil“), věděl, že jeho publikum bude rozumět jejímu významu i znát její původ. Je to hojně užívaná fráze i dnes, znamená změnu stran, na které se „usídlilo“ štěstí, ale málokdo z těch, kdo jí užívají, vědí proč. „Worm“ je běžný termín pro „Dragon“ (drak). V pohádkách létající drak chrlící oheň mohl zpus-tošit pole a vesnice. Být drakovi v cestě znamenalo nevyhnutelnou destrukci. Jaká úleva, když změnil směr (obrátil se).

Temná noc duše

Fenomén známý jako „temná noc duše“ je něco, co mnozí duchovní hledači zažívají na své cestě k osvícení. Může to být bolestivý a děsivý proces, ale může být i osvobozující a posilující. Vše to závisí na vaší perspektivě a na vaší schopnosti zůstat co nejvíce „nad věcí“.

Asymetrická informovanost tvoří klíčovou roli v nepochopení mezi masou a elitou. Ideální vědění by mělo záviset pouze na schopnostech a rozhodní jedince, kam až je ochoten v osvojování zajít. Pod informační bezpečnost lze shrnout adekvátní obraz v psychice, oprostění se od stereotypů myšlení a samostatně zařazovat v mysli do kategorií.

Neléčíme tím, že potlačujeme příznaky a „zametáme je pod koberec“ jen pomocí např. průmyslově vyráběných chemických léků, ale zejména lidským přístupem s plným respektem k vyššímu rozměru člověka, který je kromě fyzického těla nosi telem i zatím ne zcela poznaného a definicemi postižitelného vědomí. Na tuto vyšší složku, která nás přesahuje, je tu nutno se více zaměřit a přistupovat nejen k pacientovi, ale i k sobě sama s úctou, respek tem a s plným uvědoměním si hodnoty lidské existence vůbec.

Proč již nejsem "pracovníkem světla"

light 24.1.2015Planeta Země a většina našeho koutku vesmíru byla velmi dlouho pod klamem, klamem, který přináší do našich myslí pochybnosti, jestli jsme nebo nejsme propojeni s Nekonečným Zdrojem všeho Stvoření. Klam způsobuje, že se cítíme osamoceni, zranitelní a izolovaní – vyčlenění z nebeského království do krutého světa, kde se všichni požírají navzájem. Tento klam je čistou fikcí, podvodem nejvyššího řádu, ale byl hluboce zakořeněn v tomto i v jiných světech.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar