Tipy a inspirace

A+ A A-
Síla podvědomí

Ještě v ne tak dávné minulosti bylo psychické utrpení a duševní nemoci vnímány jako přečiny proti Bohu, morálce a všeobecně uznávaným hodnotám a psychicky nemocní byli drženi v oko-vech, mučeni a klasickým léčebným prostředkem bylo vymítání ďábla, upalování na hranici či jiné likvidační metody včetně pobytu v žaláři spolu se skutečnými zločinci. Změnu přístupu k duševně nemocným prosadil až v r. 1793 po revoluci francouzský lékař Philippe Pinel, který je zároveň nazýván i otcem vědecké psychiatrie a zakladatelem psychoterapie, ergoterapie (léčba prací) a dalších metod používaných do současnosti.

Elementálové

Ryba žije a dýchá ve vodě, rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý, který naopak zvířatům a lidem přináší smrt. Některé bytosti jsou uzpůsobené řidšímu vzduchu, jiné zase žijí pouze v tom nejhustším. Život některých je závislý na slunečním světle, život jiných zase na temnotě. Tak moudrá ekonomie přírody přizpůsobuje každým existujícím podmínkám určitou životní formu.

According to various scholars in the realm of theosophy (esoteric philosophy), the Akashic Records are a kind of database which contain a record of the soul's journey.

There's No Such Thing As Ego

When I observe my own mind, I notice there is an ever-present sense of "I-ness". This has been there all my life, and has not changed. The feeling of being "me" is the same feeling I had when I was ten years old.

Beyond the Chakra System

There has been much buzz about the chakra system amongst New Age circles. There has been a lot written about them, and seem to be the focus for so many modern teachers. We read about balancing the chakras, cleansing the chakras, and even about Kundalini Yoga, which strives to move the Kundalini force up the spine.

Strana 1 z 11
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar