Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

"UČENÍ MOUDROSTI S DAVIDEM WILCOCKEM": ŚACHMAT ODHALENÍ - ČÁST 1. Dočasně se odpoutáváme od diskuze o síle pyramid. David Wilcock odhaluje poslední události, které souvisí s pomalým odhalováním. Je důležité si být vědom těchto událostí k přivedení plného odhalení. Finanční válka, velká část časové linie odhalení, začala, když se spousta zemí zbavila zlatého standardu. Manipulace cen ropy má za cíl vytvořit předvídaný globální finanční kolaps, který předznamená počátek konce pro Cabal.

ODHALENÝ VESMÍR: NAVÁDĚNÍ LIDSTVA KE VZESTUPU Předtím jsme slyšeli, že pouze 300 000 lidí je připravených na vzestup. Zprávy o tomto počtu mnohé lidi zanechali ve zmatku a obav z budoucnosti lidstva. Aby tuto obavu vyřešil, Corey Goode byl poslaný na schůzku s Raw-Tear-Eirem a modrými koulemi, aby vyjasnil důsledky tohoto vzkazu. Corey z této schůzky předává více informací o skryté síle našeho tvůrčího vědomí a jak se všichni můžeme napojit na tuto sílu a pomoct těm, kteří ještě nejsou připraveni na vzestup.

Přetržená historie národů Super výbuch sopky proto - Krakatau v 6. století zásadním způsobem ovlivnil vývoj událostí na evropském kontinentě.

eruvce historie

Přetržená historie národů v 6. století Moderní historie má svůj původ v bouřlivém 6. a 7. století. Tehdy z jakéhosi důvodu selhalo zemědělství a vznik epidemií přispěl k zániku městských států. Zanikla stará Persie, Indonéské civilizace, kultura Nazca v Jižní Americe, jižní a arabské civilizace, došlo k rozkolu římské Říše s koncepcí mnohonárodních států a znovuzrození sjednocené Číny. Došlo k šíření islámu, zatímco původní „pravé“ křesťanství vymizelo. Příčinou společenských otřesů byla destabilizace globálního klimatu, počínající rokem 535 našeho letopočtu.

Autor unikátní studie, David Keys, (Los Alamos National Security) našel nezpochybnitelné důkazy o globální katastrofě v 6. století n. l. v letokruzích starých stromů a vzorcích z ledovců. Podle jeho závěrů, byla jedinou možnou příčinou celosvětové pohromy v uvedeném období erupce supervulkánu. Taková, která mohla ovlivnit podnebí na obou hemisférách a způsobi narušení klimatických procesů na celá desetiletí. Nejpozoruhodnější je náhlý výskyt chladnějšího a suššího počasí zaznamenaný v Evropě i Asii. Staré texty popisují klimatické anomálie, jako úbytek slunečního záření, trvalou zimu a sníh v létě. Čínské a indonéské spisy popisují vzácné atmosférické jevy, jejichž příčinou mohla být některá ze sopek v indonéském oblouku.

„Tehdy se objevilo mnoho zlých znamení,“ píše o roce 536 byzantský historik Procupius. „Slunce zahalil podivný závoj a jeho paprsky ztratily jas.“ Jiní kronikáři z té doby hlásí ještě zlověstnější jevy objevující se po celém tehdy známém světě: prach padající z nebe, neobvykle husté suché „mlhy“, sněžení uprostřed léta, dlouhodobá sucha. Následovaly katastrofální neúrody, hladomory, epidemie a války. Známky podvýživy jsou patrné i na kostrách z hrobů amerických předkolumbovských kultur.

Obdobný scénář se odehrával v Evropě. Podle historiků docházelo v tomto období k tzv. velkému stěhování národů. Evropský kontinent se stal z hlediska národnostního rozložení nepřehledným. Vylidněné osady a města obsazovaly nové neznámé kmeny a kultury, decimovaly zbytky původních obyvatel a přivlastňovaly si právo na území, které jim historicky nenáleželo. Věrozvěsti šířili nové písmo, původní náboženství bylo zatraceno a nahrazeno novým pořádkem.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar