Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Jak se stal pro bandu zločinců sen o migraci skutečností Je masová migrační vlna objektivní skutečností nebo je uměle vyvolaná skupinou zločinců, kteří usilují o světovládu a zničení národních států? Jde o spiknutí? Je nutné schválit v roce 2018 celosvětový zákon „Globální kompakt o migraci“ (Global Compact for Migration), který tuto migraci zlegalizuje a bude ji celosvětově povzbuzovat nebo je třeba odhalit nadnárodní spiknutí, které za celou záležitostí stojí, a přísně odsoudit všechny, kdo se na něm podílejí včetně národních politických loutek, které se zločinci kolaborují? Protože schválení „Globálního kompaktu o migraci“ by znamenalo spuštění globální genocidy národních států. Neboť genocidy se podle definice OSN dopouští i ten, kdo připraví národu takové podmínky, ve kterých zahyne. A takové podmínky „Globální kompakt pro migraci“ skutečně nastaví, protože je určen k organizování trvalé řádné a pravidelné migrace a zaručuje všem migrantům bez ohledu na jejich status (tedy i ekonomickým) jejich lidská práva.

To znamená, že jim přijímající státy musí poskytnout bydlení, zdravotní péči včetně reprodukční a psychologické péče a léčby AIDS, vzdělání a příležitosti k zaměstnání. Zároveň zavazuje členské země např.

Hle, člověk! Svět podle Vladimíra Putina, aneb hlubší vzkazy tohoto dokumentu. Česká, dokonce celosvětová populace je v dnešních dnech zasažena v informačním poli pozoruhodným televizním dokumentem Olivera Kamene (Stone) o Vladimíru Putinovi. Pokud bych byl neznalým pozorovatelem řídících procesů tohoto světa, musel bych po zhlédnutí tohoto čtyřdílného dokumentu prohlásit stejnou větu, kterou vyřkl v den soudu nad Ježíšem Kristem, Ponský Pilát, místodržitel Judee: “ Hle, člověk !“

Prosím váženého čtenáře, aby věnoval svůj drahocenný čas těm to řádkům. Nečiním to proto, abych vyzdvihl své jméno, svou osobnost. Jsem stejný prach na misce Božích vah, jako jsme my všichni na této planetě. Mým cílem je vám předložit slávu Boha Otce, jenž je zjevovatelem nejhlubších tajemství. Má analýza vychází z 25 letého zkoumání a ze zkušenosti, jak je lidstvo vedeno, aby se naplnila slova Pánovy modlitby, Buď posvěceno jméno tvé. Posvětit, znamená očistit, neboli dostat do stavu nejvyšší možné čistoty.

Pokusím se tedy svým nedokonalým slovem vyjádřit a popsat to, co se děje dokonale za duchovní oponou a proč se to děje. Abychom porozuměli tomuto výkladu, musíme vědět, že v celé lidské historii, lidé, kteří ovlivňují dějiny určitým směrem, dostávají při svém narození jména, která určují jejich budoucí úlohu. Proto bylo Josefovi a Marii řečeno, aby svého syna pojmenovali Ježíš, jenž v překladu znamená JHVH je záchrana. 

Extremista Jan Hus? (Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana Husa) „Pravda nevítězí,“ napsal Ludvík Vaculík v textu Dva tisíce slov. „Pravda nevítězí. Pravda je to, co zbývá, když všechno ostatní bylo prošustrováno.“  Tímto výrokem hodnotil situaci naší země před půl stoletím. K dnešku je toho prošustrováno mnohem víc než tenkrát. Zdá se tedy, že už nám zbyla jen ta pravda. Ale kde je? Kde přebývá? V České televizi? V novinách oligarchů? Na Ministerstvu vnitra? V Parlamentu? Nebudu navrhovat další možnosti. Protože pravda nemá adresu, má jenom adresáty.Podle čeho si pravda své lidi vybírá? Ani na to odpověď není, neboť ona si je nevybírá. O pravdu se ucházíme sami, každý den znovu. Hledání pravdy je štreka na celý život. Je to složitá cesta, protože na každé křižovatce na nás číhá lež. A svádí nás falešnými směrovkami do ráje. Lež na rozdíl od pravdy má štědré sponzory, ale i chamtivé sluhy a zadlužené podruhy. Pravda, zdá se, garantuje jen tu cestu úzkou mezi trním a bodláčím, jak věděl už Ježíš. Tak si teď vyber, člověče, kudy chceš jít. 

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar