Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

  

Ruská revoluce roku 1917 I: válka, únorové povstání a dubnové teze

Před sto lety začala v Petrohradě ruská revoluce. Byl to v dějinách první vážný pokus svrhnout v celostátním, potažmo celosvětovém měřítku kapitalismus a nastolit místo něj dělnický stát.

Začátkem roku 1914 se ve většině Evropy máloco jevilo nereálněji, než představa, že by se v blízké době mohlo na obzoru objevit revoluční proletářské hnutí. Poslední takové vzplanutí bylo již více než čtyři desetiletí staré (Pařížská komuna z roku 1871), a i ono bylo ve své době spíše izolovaným projevem. Následoval dlouhý, ve srovnání s pozdějšími událostmi dvacátého století spíše poklidný vývoj ve znamení ústupků elit vůči chudším vrstvám, ať už v oblasti politické (všeobecné volební právo, nikoliv jako dosud jen pro bohaté) nebo hospodářské a sociální (právo na organizování v odborech, zavádění nemocenského a sociálního pojištění, mírné zkracování pracovní doby z původních dvanácti i více hodin denně …). Všude v Evropě sice posilovaly socialistické strany, které se k revoluci povětšinou otevřeně (pouze ovšem slovně) hlásily. I jejich vůdčí představitelé a členové však stále víc, třebas i nevědomky, přejímali všeobecně rozšířené mínění, že nezvratnost lidského pokroku povede k vyřešení společenských rozporů smírnou cestou.

Cesta k světlým zítřkům byla ovšem z velké části jen zdánlivá. Společnost se na první pohled demokratizovala, skutečný vliv běžného člověka však ani zdaleka neodpovídal velkolepým preambulím ústav a zákonů. Pro většinu lidí pak zůstával život navzdory mírným sociálním reformám velmi obtížný. Frustrace nenápadně narůstala nejen zdola, ale i v horních vrstvách, pro které byly i dosavadní kompromisy příliš. Přesto oba tábory nespěly k vzájemnému zúčtování: všechny třídy obyvatel začaly pomalu přijímat výklady, které vinu za jejich neuspokojivou situaci hledaly nikoliv v uspořádání společnosti, ale v působení vnějších nepřátel. V jejich vojenské porážce spatřovaly jediný způsob, jak uvolnit zablokovanou cestu vpřed. Výsledkem bylo krveprolití první světové války. Konflikt přinesl pravý opak toho, co si od něho lidé slibovali – o to dramatičtěji se revoluce vrátila na pořad dne jako nikdy předtím.

 

Listopad v českých dějinách

Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo z hlediska českých dějin k mnoha událostem zásadního politického i symbolického významu. Některé z nich jsou dodnes některými složkami společnosti hodnoceny kontroverzně, anebo nejsou naopak raději vůbec připomínány. V této souvislosti dodávám, že následující výběr a komentář jednotlivých událostí můžete chápat jako autorsky naprosto subjektivní.

 

Jak zesměšnit nepohodlnou kritiku? Konspirační teorie jako nástroj pro zakrytí pravdy

V našem informačním prostoru existuje jeden neobvyklý jev, jenž vyvolává mezi lidmi širokou škálu emocí – od slepé víry až po ironické posměšky. Tento jev se nazývá teorie spiknutí, nebo konspirační teorie. Konspirační teorie se v našich životech tak hluboce zakořenily, že se na ně svádí jakýkoli jev, který nezapadá do oficiální vědecké, politické nebo sociologické teorie. Mezi konspiračními teoriemi nalezneme vedle sebe teorii ploché Země, dosud neuznávané vědecké teorie, mimozemšťany z UFO i odhalení tajných operací zvláštních služeb.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar