Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

  

Vyzobáno z webů: leden 2018

Velice dobrý souhrn toho co objevilo jako prohlášení k různým tématům našeho veřejného života

*Jo, jo, v roce 1939 pouze tři měsíce před vpádem Německa do Polska a začátkem druhé světové války na Nobelovu cenu míru byl nominován sám Adolf Hitler! Nominoval ho poslanec švédského parlamentu, sociální demokrat Erik Gottfrid Christian Brandt. Ten Hitlera ve svém návrhu nazval „bojovníkem za mír, kterého poslal Bůh“ a vyjádřil své přesvědčení, že diktátor je schopen přinést mír Evropě a možná dokonce celé planetě. K nominaci se přidal i Bernard Shaw.

*Umanutý narativ – tak nazývám metodu vynechání prvního kroku. Lojza praští Tondu, avšak kamery jsou vypnuty. Tonda mu to vrátí, ale kamery již běží a přenosové systémy přenášejí, a celý svět vidí, jaký je Tonda – fakticky oběť – agresor. Stačí vyfiltrovat první krok.

*Vzdělání nesouvisí s charakterem. To by byl elitou německého národa i Mengele.

*Medotekoucí jeduplné džentlmenství…

*Ale co má ten Fendrych dělat? Živí ho Bakala, a kdyby Fendrych napsal pravdu, dostal by od Bakaly padáka.

*Technologie kráčí nezadržitelně vpřed. Na obzoru je doba, kdy voliče (stejně jako dnes úředníky) nahradí počítače. Výsledek voleb bude záležet už jen na dohodě kandidátů s dodavatelem volebního softwaru.

*My způsob, jak získal pan Topolánek důvěru, kdy hezky domluvil pánům Pohankovi a Melčákovi, tak my to takhle neděláme, zdůraznil předseda vlády Babiš.

*Triumf kultury idiotů.

atd….

 

Proroctví Hopi a budoucnost lidstva

Život je jednoduchý, ale složitým ho dělají lidé. Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana. Pahana byl nazýván Bílým Bratrem, který se má vrátí z východu.

Kámen z Měsíce a UFO

Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil, následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje. (Všechny tyto věci se dnes dějí, ač přirozeně ne nutně jen kvůli dovezené měsíční hornině.)

Sedmého srpna 1970 došlo ke spektakulárnímu pozorování UFO, dosvědčenému tucty lidí a doloženému fotografiemi, které pořídil Chuck Roberts z Prescott Courier. K události došlo poté, když několik indiánů Hopi „vyvolávalo UFO“. Příhoda byla některými Hopi vyložena jako částečné naplnění události Druhého Mesa, jako varování upozorňující na přicházející Den očištění, po němž budou věrní Hopi přeneseni na jiné planety v „lodích bez křídel.“

 

528" (18)

02.02.18   Leonard Horowitz

Chemický úkaz, ve kterém se uspořádání valenčních elektronů molekuly mění tam a zpátky mezi dvěma nebo více stavy. (při proklepávání pro diagnostický účel) zvuk vzniklý při přítomnosti vzduchu. Resonantia, Echo = Reson (are) rozléhat se + Antia-ance. (Re – předpona, vyskytující se původně u slov přejatých z latiny, užití k vytvoření sloves označujících činnost v obráceném směru, čin v odpovědi na nebo zamýšlený k napravení situace, nebo že provedení nového činu navrátí dřívější stav věcí). (fibris: vlákno, hlasivka.)

Jeviště je připravené pro revoluční technologická řešení pro tento „bláznivý svět“, zejména ve zdravotní péči. Lidé nyní volají po fyzické ochraně a duševním vzestupu od katastrofických událostí, které zahrnují změny na Zemi, změny klimatu a hrozící pandemie.

Definice Solfeggia odhalují klíče pro 144 000 pěvců naplňujících Zjevení 14:1

UT – quent laxis

1. slabika používaná pro první tón v diatonické stupnici v raném solmizačním systému a později nahrazená "do".

2. slabika zpívaná k tomuto tónu ve středověkém chvalozpěvu "Svatého Jana Křtitele".

3. celá škála nebo rozsah; gamut emocí od zármutku po radost.

4. celá série uznávaných hudebních tónů ; pozdní "ME"  – zkrácený tvar Gamma užívaný k reprezentaci prvního nejnižšího tónu (G) na středověké stupnici Ut, Re, Mi, Fa, So, La, Si. Gamma- 1. třetí písmeno řecké abecedy. 2. třetí v sérii položek.

5. hvězda, která je obvykle třetí nejjasnější v konstelaci. Čtvrtá jednotka hmotnosti rovna jednomu mikrogramu. Pátá jednotka síly magnetického pole rovna 105 gaussů.  (laxis: loose; axis – propojení dvou nebo více národů. Také Axis Powers.)

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar