Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

  

Co se na nás hrne, aneb noční můra moderní Evropy

Irina Bergset, která se stala obětí Norské mafie, ve svém interview v novinách „Zítra“ hovoří o „světlé budoucnosti“ Evropanů, kteří do tohoto procesu chtějí zapojit i Rusko: „V Norsku jsou praktikovány národní tradice, postavené na intimních hrách s dětmi: s chlapci i dívkami, páchané vlastními příbuznými, s jejich následným propůjčováním svým sousedům“.

„ZÍTRA“: Irino, řekněte nám, jak jste se dostala do Norska a jak na vás tato země zapůsobila?

Irina BERGSET: V roce 2005 v Moskvě jsem se vdala za Nora. Mému synovi bylo tehdy 7 let. Odešli jsme žít do Norska, do komuny Aurskog-Hegland, obec Aurskog. Tehdy jsem ještě nevěděla, že před padesáti lety bylo Norsko zemí, kterou bylo možné srovnávat s civilizací v zemích ve střední Africe.

V roce 1905 se Norsko stalo nezávislým nejen od Dánska, ale i od Švédska. Tak jako tento stát byl státem nevolníků, tak jím i zůstal a navíc jeho velitele občané nikdy neviděli. Platili pouze příspěvky. Rozvoj kultury neexistoval. Obyvatelé hovořili někde Dánsky, jinde Švédsky, tedy jazyky vykořisťovatelů. Později se tyto jazyky smísily a vytvořily jeden umělý, jazyk nazývaný bokmál. Ale i dnes každá rodina v Norsku hovoří svým vlastním dialektem. Do dnešní doby neexistuje v Norsku žádný státní jazykový standard.

Bylo by možné říci, že se tento stát teprve teď formuje, kdyby nevznikl opačný proces. Norská společnost morálně rychle degraduje tím, že kopíruje americké zákony a pořádky.

Naftu tam našli už před 50 lety. Je jasné, že stát, který nevlastnil nauku o kultuře, nemohl mít ani technologie na dobývání nafty z moře – Norsko využilo zahraniční naučně-technologickou pomoc.

Tohle všechno jsem zjistila až potom. Když jsem opouštěla Rusko, věděla jsem jenom, že v Norsku je velmi vysoká životní úroveň na světě.

 

Voynichův rukopis

Ilustrovaná kniha psaná dosud neznámým jazykem se čtyřiceti znaky dostala svoje jméno podle amerického antikváře a sběratele knih polsko-litevského původu Wilfrida M. Voynicha, který ji odkoupil v roce 1912 v Itálii z knihovny jezuitského řádu. Dnes leží v trezoru americké univerzity v Yale. Odborníci univerzity v Arizoně knihu v roce 2009 podrobili radiouhlíkovému rozboru, který na 95 % sdělil, že rukopis vznikl mezi lety 1404 až 1438.

Podle způsobu provedení kreseb v rukopise se obecně předpokláda, že místem jeho původu je Evropa, nejspíše Itálie, anebo alespoň, že jeho autor byl Evropanem. Podle dalších indicií je pak autorství často připisováno některému z českých, respektíve v Čechách žijících učenců.

Uvádí se také, že se na základě rozboru ilustrací skládá z botanické části, astrologické, biologické, kosmologické, případně farmakologické. Kosmická tělesa, hvězdy, souhvězdí, nahé ženy, neznáme rostliny zakreslené však typickým „herbářovým způsobem, alchymie, lékařství, cosi jako recepty nebo horoskopy? Některé obrázky jsou opatřeny popiskem v jazyce, kterí se potom objevuje i v textu kolem obrázku.

Použité písmo je zcela unikátní, dosud se nikde na světe nepodařilo objevit jiný zápis psaný stejným druhem písma. Předpokládá se, že abeceda rukopisu je hlásková, přičemž je možné rozeznat 19 – 28 písmen. Je také možné, jak prokázala počítačová analýza, že rukopis je sepsán dvěma různými jazyky a používá více než jedno písmo, což by naznačovalo možnost existence podvojné šifry.

Mohla by být právě čeština jazykem Voynichova rukopisu? Vzhledem k historii rukopisu by to nebylo zas až tak nelogické. Právě na češtinu by ukazovali i pro Voynichův rukopis typické zdvojené hlásky, podobne jak tomu je ve staročeštine. V roku 1978 přišel John Stojko s teorií, že Voynichův rikopis je psán starou ukrajinštinou bez samohlásek, za použití umělé abecedy. Další badatel Evgen V. Čornij z Kyjeva je přesvědčen, že se jedná o náboženský spis pocházejíci z předkřesťanského období. Někteří východoevropští autoři zase tvrdí, že Voynichův rukopis je obdobou takzvané Velesově knihy.

 

Přehled o každém poslanci

Přehled o každém poslanci a zasedací pořádek poslanecké sněmovny najdete zde :

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar