Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Duše K: Alchymie ženy a její předávání dcerám s Lucií Harnošovou

Tentokrát si Jarda Dušek pozval Lucii Harnošovou, která dokáže úžasně mluvit o ženských věcech otevřeně, aniž by z nich dělala tabu. O věcech, jako je menstruace, nálady, výkyvy emocí, apod. O čem všem se budou bavit?

Trápí vás bolestivá menstruace nebo výkyvy emocí a pnutí před ní?

Chcete se ponořit do tajů ženskosti?

Přejete si vnímat menstruaci jako dar a ne jako něco, co nám otravuje a kazí život?

Budou si povídat o využití ženské bylinné napářky, svobodné menstruaci, ženské cykličnosti, léčení ženského těla i duše. O sebelásce a potěšení, díky kterému můžete zářit do světa. A tímto vším pak můžete být inspirací dcerám a dalším ženám. Dovolíte si rozkvést a šířit vůni, mír a krásu do světa.

 

Napoleon Bonaparte unesen mimozemšťany

Paříž: Vědci zkoumali ostatky Napoleona Bonaparte a připustili, že jsou hluboce zmatení tím, že našli 1,27 cm dlouhý mikročip vložený do jeho lebky. Říkají, že tento záhadný objekt by mohl být mimozemského původu – předpokládají, že francouzský císař byl minimálně jednou unesen mimozemšťany!

Dr. Adre Dobois, který učinil ono udivující odhalení ve francouzském lékařském časopise, prohlásil:

„Možné důsledky tohoto objevu je velmi těžké chápat. Doposud to bylo většinou tak, že oběťmi E.T. únosů byli většinou obyčejní lidé, kteří neměli valný vliv na světové dění. Nyní tu máme přesvědčivý důkaz, že mimozemšťané v minulosti ovlivňovali historii lidstva – a mohou tak činit i na dále!“

Objev mikročipu

Dr. Dubios učinil tento úžasný objev během studie Napoleonova exhumovaného těla (kosterních pozůstatků) v rámci grantového projektu dotovaného francouzskou vládou s rozpočtem 140.000 USD.

Dále vysvětlil:

„Původně jsem doufal, že zjistím, zda trpěl poruchou hypofýzy, což by přispělo k jeho malému vzrůstu.“

Místo toho ale výzkumník našel něco mnohem více pozoruhodného:

„Jak jsem zkoumal vnitřek lebky, přejel jsem rukou přes malý výstupek. Při bližším zkoumání pomocí zvětšovacího skla – byl jsem ohromen, když jsem zjistil, že jde o nějakou formu super moderního mikročipu.“

Podle míry srůstu kostí kolem čipu, byl odborník přesvědčen, že implantát byl Bonapartovi zaveden v mládí.

„Je pravdou, že Napoleon se skutečně ztratil na několik dnů červenci 1794, když mu bylo 25 let. On sám to pak vysvětloval tak, že byl vězněn v Themiodrian coup. Bohužel ale o jeho držení zde neexistují žádné záznamy. Proto věřím, že to je ten okamžik, kdy byl unesen.“

 

Strach jako motivace

Téma strachu provází člověka celý život. Často dokáže náš život ovládat. Je však možné mít na tentýž strach zcela opačný názor? Je možné čerpat z jeho potenciálu v náš prospěch? Může nám být strach prospěšným?

Veškerá evoluce říše živočišné i rostlinné byla umožněna díky přítomnosti strachu ze smrti. Potřeba přežití vždy v organismu iniciuje aktivní procesy, které jej rozvíjejí a posilují. Příroda si sama procesem různých klimatických změn a přírodních katastrof řídí četnost organismů na Zemi. Přežívají jen ty nejodolnější a záznam přežití je zaznamenán v následném genomu.

Lidé jsou neodmyslitelně spojeni s těmito přírodními zákonitostmi a tudíž procházejí stejnými změnami a vývojem. Setkává-li se člověk v jeho životě s různými situacemi, které musí překonávat, celkově jej to kultivuje, posiluje a posunuje ke zralosti a životní moudrosti.

Jednou z nejobtížnějších překážek v životě lidském je zdolávání různých podob a forem strachů. Čím lépe je dokáže zvládnout, tím se stává svobodnějším, silnějším a moudřejším.

Strach slouží k osobnímu vývoji

Pokud tedy připustíme, že jsme součástí života a nepsaných přírodních zákonitostí, slouží nám vlastně strach k osobnímu vývoji a rozvoji. V takovém případě se budeme těšit celkovému zdraví a štěstí a staneme se příkladem a motivací i pro ostatní.

Pokud však si budeme i nadále hrát na pány tvorstva a nepodvolíme se vyšší moudrosti Země a zákonitostem Vesmíru, bude mít na nás vliv strachu drtivý dopad. V tomto případě se bude stávat, že budou naše fyzická těla eliminována v zájmu vývoje celého lidstva.

Většinu života jsem považoval strachy za negativní projev, který se spokojeným životem nesouvisí. Díky tomu jsem s nimi buď bojoval nebo se před nimi schovával.  To čemu dávám pozornost to zesiluji. Pokud jsem bojoval se strachem, nestal jsem se nikdy vítězem, ale naopak jsem sílu strachu zvětšoval. Schovával-li jsem se před ním, tak jsem jej však nevědomě vytěsňoval do podvědomí a ani v tomto případě jsem se jeho paralyzujícího vlivu nezbavil.  Teprve až ve chvíli, kdy jsem v něm začal spatřovat přítele, který mi pomáhá se uvolňovat od různých naučených dogmat a předsudků, od mnohých výchovných vzorců a od neosobní školské výuky, začalo se mi v životě dařit.

Pojal jsem strachy jako výzvy, které když přijmu a následně překonám, přinášejí mi nepopsatelný pocit štěstí a osobní nezávislosti a svobody.  Začal jsem tak být více svým pánem, který sám rozhoduje nikoliv o tvorstvu a o osudech druhých, ale o osudu a životě svém vlastním. Vzrostlo mi výrazně sebevědomí a začal se věnovat činnostem, které mě vnitřně naplňují a zároveň přinášejí užitek i druhým.

Podělím se o svůj rozbor strachu, který mi umožnil vidět v něm přítele a moudrého rádce na mé cestě životem.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar