Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Sodomské hříchy: Změnil snad Bůh nedávno názor? Otevřený dopis papeži. Umlčí Petr Pavla? Soustavné odmítání říkat pravdu. Budou všichni křesťané spolupracovat na podvodu?

REDAKCE PROTIPROUD přináší další z bezpočtu pokusů probudit křesťanskou veřejnost, aby si uvědomila, že současný papežův směr Katolické církve není tím, co hlásal Kristus a jeho následovníci po tisíciletí

V USA vznikla nová koalice, ve které se sdružila tradiční katolická média. Tato koalice vypracovala požadavek jasné formulace církevní nauky o praktikované homosexualitě. Její delegace představí svůj dopis adresovaný Bergogliovi v době sumitu k řešení sexuálního zneužívání v Římě ve dnech 21. -24. února.

Otevřený dopis papeži Františkovi

Svatosti,

o svátku Obrácení sv. Pavla apoštola a připomínce sv. Petra v tomto roce Páně 2019 se podepsaní obracejí na Vaši důstojnou osobu v oděvu představitele Nové smlouvy věrných katolíků, kteří touží přinést otci k nohám naléhavé starosti synů a dcer.

Věříme v Krista upřímným způsobem, a proto hledáme od jeho pozemského Zástupce pastorační vysvětlení otázky, která nezodpovězena může mít strašlivé následky v životě praktikujících katolíků. Skutečnost, že jsme se rozhodli učinit tak veřejně, dokazuje naléhavost naší žádosti a nemá v úmyslu činit tak z nedostatku úcty k osobě Svatého otce. Pokládáme se za ovce v naléhavé potřebě slova Pastýře.

Včera a dnes

Bylo období, a to v nedávné minulosti, kdy katolíci dobře znali neomylné nauky Víry a Mravů, které jediné mohou být předmětem diskusí v případě nebezpečí pro duši, neřestí, které je třeba odvrhnout a vytrvale se varovat pokušení ze strany těch, kteří netouží patřit na Tvář Boží na věčnosti.

Dnes bohužel se nacházíme v situaci, která prý už nenese důsledky ani pro naše pastýře, kteří jako naši zpovědníci k vyznání hříchů říkají, že to už nyní nejsou hříchy zakázané mravním zákonem; i naši souvěrci nám namlouvají, že milosrdný Bůh prý už je za hříchy nepokládá.

Po celý život jsme usilovali zachovávat přikázání Boží a církevní, až najednou nyní slyšíme, že všechna náboženství jsou stejně platná a všichni lidé spaseni, že všichni jsou si před naším Bohem rovni.

Od dětství v katolické škole jsme se učili, že máme být ochotní raději zemřít, než abychom se dopustili „smrtelných hříchů“, které maří Boží život v naší duši – učili nás o hlavních hříších, o kterých se málo mluví z kazatelny a na něž pak zapomínají i věřící v kostelních lavicích.

Některé z těchto urážek proti Bohu a proti přirozenosti, klasifikované jako hřích do nebe volající byly pokládány za hříchy tak strašné v Božích očích, že volají o pomstu do nebe. Kněží, řeholnice a naši rodiče, papežové a katecheté nás učili, že „sodomské hříchy“ jsou jedny z nich.

 

Jaký svět tu bude?

Světa analytiky – jak ruské, tak i zahraniční – se zmocnila idea neurčitosti budoucnosti. Svět je přitom, bez ohledu na svou chaotičnost, naprosto předvídatelný. Představa o jeho totální nepředvídatelnosti je nebezpečná nejen kvůli chybám v politice, ale i vzdání se aktivního vlivu na jeho rozvoj. Kvůli zmatení elit je, jako nikdy, poddajný k jeho ovlivnění.

K lomení rukama nad nejistotou existují dvě skupiny příčin. V akademičtějším článku je popíši podrobněji. Teď je prostě definuji.

Za prvé: Západní intelektuální elity, dosud dominující v mezinárodní diskusi, nechtějí vidět pro ně nepříjemnou budoucnost, zánik jejich dominantních pozic. Je to intelektuální a politický eskapismus, únik do iluzorního světa.

Za druhé: Západní mysl zplodila mnoho vývojových teorií, které si získaly mezinárodní společenství, zvláště po zdánlivě definitivním „vítězství“ Západu v letech 1991-1997. Tyto teorie jsou přednášeny na univerzitách, jejich autory propagují v masmédiích, kde opět vede Západ. Teorie se staly součástí nové politické korektnosti, „správnosti, protože jsou správné“…

A zatím většina (třebaže ne všechny) západní teorie buď zastarala, anebo byla od počátku chybná kvůli vědomé, či nevědomé snaze jejich autorů sloužit zájmům svých zemí nebo jejich elit. Ti, kteří za hranicemi tohoto Západu prosazují tyto teorie, buď hrají na cizím hřišti podle cizích pravidel, nebo fakticky nahrávají zájmům nikoli své vlasti.

Kvůli spravedlnosti dodám, že i v Rusku, a třebaže i v menší míře i na Západě, se začaly objevovat práce, odmítající presumpci „nepředvídatelnosti“. Dobrý je článek E. Entinové a M. Entina, zveřejněný na webu Ruské rady pro mezinárodní věci, který nedávno publikoval prognózu vývoje světa. Vynasnažím se podpořit tyto, zatím lokální, ruské výsledky.

Popíši, z mého pohledu základní, tendence, které budou určovat jeho vývoj. Pokud, samozřejmě, nedojde k velké válce, která vývoj přeruší.

 

Bývalý frontman Pink Floyd: Vo Venezuele nie je diktatúra a “humanitárny koncert” je fraška

Legendárny hudobník Roger Waters označil dobročinnýkoncert na podporu Venezuely, ktorý organizuje miliardárRichard Branson, za podvod. Hudobníkov, ktorí sa ho chcúzúčastniť, varoval pred katastrofálnymi následkami zmienrežimov

Americký miliardár a majiteľ korporácie Virgin, Richard Branson,plánuje v piatok usporiadať dobročinný koncert Venezuela Aid Live vkolumbijskom meste Cúcuta na hraniciach s Venezuelou. Dúfa, že samu podarí vybrať 100 miliónov dolárov na nákup potravín a liekov prevenezuelských obyvateľov.

“Koncert nemá nič spoločného s potrebami venezuelskéhoľudu, nemá nič spoločné s demokraciou, nemá nič spoločné soslobodou a nemá nič spoločné s humanitárnou pomocou,“vyhlásil Waters na videu, ktoré zverejnil v utorok.

Waters spochybnil prevládajúci narativ západných médií o tom, že savenezuelskí občania stali obeťami krízy, ktorú spôsobil socializmus.

“V krajine nie je občianska vojna, chaos, vraždenie, zjavná diktatúra,masové zatýkanie opozície alebo potláčanie slobody tlače,“ povedalhudobník s odvolaním sa na svojich priateľov, ktorí tam žijú.

Podľa neho sa Branson podieľa na americkej propagande. Na toto vyhlásenie už reagoval miliardárov tlačový hovorca, podľa ktoréhoamerická vláda nemá s akciou nič spoločné a koncert nepredstavujepolitické stanovisko.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar