Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

ZAKÁZANÁ EGYPTOLÓGIA

Egyptské tradície zrejme detailne poznali významní predstavitelia americkej revolúcie. Vtedajší prezident George Washington a jeho minister obrany Peyton Randolph totiž nechali v novembri 1777 na zadnej strane veľkého pečatidla USA zobraziť slobodomurársky symbol – „pyramídu“. Pokladali ju, rovnako ako Gréci, za článok, ktorý ich spája s dávnymi predchodcami.

Bol v tom snáď úmysel?

Keď sa Francúzi roku 1789 chystali prebudovať svoj štát podľa revolučných myšlienok, ktoré boli okrem iného ovplyvnené slobodomurárstvom, zrušili sedemdenný biblický týždeň a nahradili ho desaťdenným rytmom starých Egypťanov. Napoleon Bonaparte sa pri ťažení do Egypta riadil historickým vzorom Alexandra Veľkého a Júlia Cézara. Korzičan sa snažil nielen o vojenské a politické podrobenie zeme na Níle, ale tiež o oživenie pradávnych znalostí.

Spoločne s Imámom Muhammadom a dvanástimi sprievodcami navštívil Napoleón 12. augusta 1799 kráľovskú komoru vo Veľkej pyramíde. Rovnako ako Alexander Veľký požiadal, aby ho tam nechali samého. Keď sa Napoleóna na druhý deň pýtali, či v komore zažil niečo tajomné, odpovedal svojmu adjutantovi Lasu Casesovi: „Nemá zmysel čokoľvek vykladať, aj tak by ste mi neveril!“

Francúzski sansculoti okrem iného zrušili i doterajšie cirkevné sviatky a miesto nich poriadali oslavy k pocte prírody a najvyššej podstaty ľudstva.

Nahradiť bolo treba i starú mernú jednotku „siahu“. Preto nechala Francúzska akadémia vied zmerať oblúk poludníka z Dunkerque do Perpignanu a na základe antickej desatinnej sústavy stanovila ako základ novej dĺžkovej miery meter, ktorý je podľa výpočtov presne štyridsaťmilióntinou zemského obvodu na rovníku.

Francúzi vyrazili koncom 18. storočia s 328 loďami do Egypta tiež preto, aby sa skôr než Angličania dostali k zdroju prastarých znalostí. Dňa 19. mája 1798 sa na egyptskej pôde vylodilo nielen 35000 vojakov, ale tiež skupina 500 civilistov, medzi ktorými boli členovia Francúzskej akadémie vied. Ku gízskym pyramídam sa Francúzi dostali 21. júla 1798, ale ich situácia nebola nijako skvelá. Boli napadnutí 10000 mameluckými jazdcami kalifa Murada Beja. Podľa rozkazu sa francúzski vojaci zošíkovali do osvedčených štvorcových formácií a rešpektovali pritom zásadu „učenci a osli do stredu!“

 

Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (5.díl)

Metafyzika (ze starořeč. – „to, co je po fyzice“) – je oblast filozofie, zabývající se výzkumem prapůvodní podstaty reality, světa a bytí jako takového.

Z mého hlediska je všechno, co se vztahuje k metafyzice, popisováno v mytologii. Ta je svérázným jazykem interpretace metafyzické reality pomocí obrazů a legend. Mentální obrazy, které naši předci získali, jimi byly svérázným způsobem reprodukovány, tedy přesněji řečeno použili pojmy, které jim byly dostupné a které odpovídaly té době. Zajímavý je i ten fakt, že dokonce samotné mytologické prameny si vzájemně odporují a popisují válku bohů a Titánů tak, jako by doslova byly protistranami informační války, kde jedni obviňují druhé. Ve většině případů byli Titáni znevažováni a vykreslováni v temných barvách.

Jak již bylo napsáno dříve, společnost se rozštěpila na dva nepřátelské tábory. Atlanťané byli ovládáni vysoce rozvinutou temnou civilizací 4. dimenze. Vlastně dokonce nejenom ovládáni, ale byli jí přímo zotročeni (což se děje i nyní) pomocí svých agentů (iluminátů). O této události podrobně vypráví kniha Enocha. Mluví se v ní o dvou stovkách padlých andělech, kteří přišli se speciální misi na Zemi. Ale rozhodně se zde neříká, že se sem dostali na nějakých kosmických lodích. Ne, jde o příchod jiného typu. Z hlediska vesmíru jsme my všichni duše, a proto, abychom se dostali do tohoto světa, se jednoduše stačí narodit. Ti, kteří sem přišli, se v průběhu tisíců let a mnoha inkarnací snažili získat moc nad lidstvem. Bytosti z jiných světů byly velmi lstivé a obratné. V tomto byli a jsou nepřekonatelnými mistry a zrada a lež byly vždy jejich koníčkem.

Pro zotročení byly dobré všechny prostředky, a proto byly použity i psychotronické zbraně. Horní čakra Ádžná (leží uprostřed čela mezi obočím, pozn. překl.), odpovídající za osvícení a spojení s Kosmickým rozumem, byla lidem za pomoci starodávných technologií uzavřena. V mytologii se vypráví, jak bohové kvůli lidské bezbožnosti a hněvu nejdříve působili na jejich mysl, ale v závěru se je rozhodli zcela vyhladit. Pomocí psychotronických zbraní nastolili kontrolu nad obsazenými územími, postavili věže, retranslátory a chrámy určené k odčerpávání lidské energie. A dokonce i díky již zmiňovaným pyramidám mohli manipulovat s vědomím společnosti. Tyto starodávné technologie generovaly zvláštní frekvence a tím ho nutily soustředit se na pocity neustále hrozícího nebezpečí a konfliktů. Některé frekvence byly schopné vyvolat nepokoje.

Kromě toho mohou být určité frekvence použity pro stimulaci válek a násilí, paranoie a konfliktů. Ve výsledku se díky dlouhému vlivu záření normou života stávají chamtivost, hádky, úzkost a stres. Hodně lidí je na ně vnímavých, a proto jsou ovladatelní od časů Atlantidy až do dnešních dnů. Porobené národy byly klamány a otupovány. Šlo o to, že tyto bytosti se na Zemi dostaly proto, aby zbrzdily rozvoj civilizace. To je jejich mise. V daném kontextu Atlantidy byly nástrojem vysoce rozvinuté civilizace, nacházející se na Olympu, jenž sama sebe nazývala bohy. Olymp je místo v nebeských výšinách a bylo domovem bohů. V současném pojetí je to vyšší dimenze nebo úroveň, kde žijí bytosti vyššího řádu. Děti Nebe a Země, tedy Hyperborejci, jež se povstali proti bohům, vešli do mytologie jako Titáni, kteří disponovali a ovládali kosmickou sílu.

 

Protáhlé lebky z Krymu

Čas od času naráží archeologové v různých koutech světa na neobvyklé tvary lebek, které nejsou lidským až tak podobné . Protáhlé lebky jsou jedním z těchto tvarů a Krym je oblastí, kde se s takovými nálezy můžeme setkat. Neobvyklé lebky se stávají předmětem sporů, objektem zkoumání a zároveň také různých fantastických spekulací – odkud se tito lidé vzali, kým byli a jednalo se opravdu o lidi…?

„Považováni za mimořádné jedince“

O lidech s neobvykle prodlouženým tvarem lebky se vědělo již v dobách starověku. Tato „odchylka“ je dnes známá jako makrocefalie a její nositelé byli tehdy považováni za barbary. O protáhlých lebkách se zmiňuje starořecký filosof Aristoteles i historik Strabon, kteří tvrdí, že tento záhadný národ žije v oblasti Meotijského jezera, dnešního Azovského moře.

Úplně první zmínky a popis máme od známého lékaře ze 4. století př.n.l., Hippokrata: „Neexistuje národ s podobným tvarem hlavy, a mezi nimi jsou ti s nejvíce prodlouženými lebkami považováni za mimořádné jedince“.

Jestliže se ale lidé v minulosti s tímto národem setkávali, byť i v omezené míře, jejich zážitky a poznatky se staly následně součástí legend. Zhruba před 200 lety začali archeologové v různých částech světa nacházet právě tyto lebky a tím se dané téma stalo znovu aktuálním. Samotné neobvyklé nálezy byly vědci vysvětlené jako důsledky umělé deformace.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar