Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a pre moderných vedcov je na neuverenie. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36 000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský kňaz-kráľ, ktorý po potopení materskej krajiny založil v starovekom Egypte kolóniu. Bol staviteľom Veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. (viď. Veľká pyramída od Doreala.) Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Predhovor k originálu smaragdových dosiek Thotha-Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a pre moderných vedcov je na neuverenie. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36 000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský kňaz-kráľ, ktorý po potopení materskej krajiny založil kolóniu v starovekom Egypte. Bol staviteľom Veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi (viď. Veľká pyramída od Doreala). Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Úvod k originálu Výkladu smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.

 

Přírodní jaderný reaktor starý skoro 2 miliardy let

Před dvěma miliardami let části ložiska afrického uranu spontánně prošly jaderným štěpením. Vědci odhadují, že tento jaderný reaktor, který se skládá ze 16 stanovišť, pracuje nejméně 500 tisíc let. Neuvěřitelné je, že ve srovnání s tímto masivním jaderným reaktorem nejsou naše moderní jaderné reaktory srovnatelné jak v designu, tak ve funkčnosti. Jak je uvedeno ve Scientific American: „Je skutečně úžasné, že více než tucet přírodních reaktorů se najednou spontánně oživilo a že se jim podařilo udržet mírný výkon snad počas několik set tisíciletí.“

Objev je tak fascinující, že vědci řekli, že „objev přírodního jaderného reaktoru v regionu Oklo ve státě Gabon (západní Afrika) v roce 1972 byl pravděpodobně jedním z nejdůležitějších událostí v oblasti fyziky reaktorů od roku 1942, kdy Enrico Fermi a jeho tým dosáhli umělé a trvalé samočinné štěpné řetězové reakce„.

Kdykoli slyšíme termín „jaderný reaktor“, myslíme na uměle vytvořenou strukturu. Avšak zdejší případ je něco jiného. Tento jaderný reaktor je ve skutečnosti umístěn v oblasti přírodního uranu uvnitř kůri naší planety, nacházející se v Okla, v Gabonu. Jak se ukázalo, uran je přirozeně radioaktivní a podmínky, které nastaly v Okla, se ukázaly DOKONALÉ, což umožnilo jadernou reakci.

Ve skutečnosti je Oklo jediným známým místem pro něco takové na planetě a skládá se ze 16 stanovišť, ke kterým vědci říkají, že „k samoudržitelnému jadernému štěpení“ došlo zhruba před 1,7 miliardami let, tehdy o výkonu průměrně kolem 100 kW tepelné energie. Uranová ložiska rudy v Oklo jsou jediné známé lokality, ve kterých přírodní jaderné reaktory existovaly, ale jak? Proč jiné místo na Zemi nemá přírodní jaderný reaktor?

 

Hypotézy o Lemurii

Lemurií je nazývána civilizace, která se rozprostírala po celém kontinentu a jejíž zničení bylo pravděpodobně zapříčiněno přírodní katastrofou.

Jiné pojmenovávání této civilizace je Mu (někteří badatelé se však domnívají, že se Mu rozkládala v Tichém oceánu, ačkoliv Lemurie je situována do oceánu Indického).

Zdaleka ne všichni vědci jsou ochotni akceptovat její existenci, přesto je však množství různých a podrobně vypracovaných hypotéz o tom, jak Lemuřané žili, jakým způsobem zahynuli a zda skutečně nikdo z nich nepřežil.

Lemurie

Zájem o legendární civilizaci vyvrcholil v XIX. století, kdy si vědci povšimli podobnosti flóry a fauny jihovýchodní Asie a jihovýchodní Afriky (včetně Madagaskaru). Mimochodem, hypotetická civilizace vděčí za svůj název lemurům, zástupcům řádu poloopic.

Přibližně v téže době začali ve státu Kalifornie, v okolí hory Shasta, očití svědkové vyprávět o zvláštních bytostech, které žijí na hoře a objevují se ve městech, aby si opatřili potravu.

Byli podobní lidem a tvrdili, že jsou příslušníky zbytku civilizace, která zahynula pod mořskou hladinou. Podle svědectví se podivní hosté brali odnikud a stejně tak i ukončovali své návštěvy, jako by se rozplynuli ve vzduchu.

Lidé si to začali vysvětlovat schopnostmi těchto bytostí přecházet mezi dimenzemi a ovládat přírodní zákony. Jeden ze svědků tvrdil, že při pozorování hory dalekohledem tam uviděl šedý mramorový chrám, obklopený lesem. Jakmile však začali lidé Mount Shastu prohledávat, přestali hypotetičtí Lemuřané města navštěvovat.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar