Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Inkové neměli peníze: Jak fungovala jejich ekonomika?

Letošní prázdniny jsem strávila putováním po stopách Inků v Jižní Americe. Procestovala jsem Peru, Bolívii, Chile i Argentinu, kde jsem poznávala zdejší krajinu, lidi, kulturu a tradice, ale i obyčejný běžný život. O co větší bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že tento národ vybudoval své obrovské impérium bez potřeby peněz, že i dnes lidé v Bolívii žijí směnou, a to i na největších tržištích hlavního města, a to mě úplně dostalo. Bez peněz se zde lidé obejdou i dnes.

Incká říše

Incká říše byla nejmocnějším státem celé Jižní Ameriky. V době největší slávy (v 15. a 16. století) ovládala oblast od And až k pobřeží oceánu – tedy dnešní Kolumbii, Chile, Bolívie, Ekvádor, Argentinu a Peru. To vše bylo propojené systémem silnic, který byl téměř tak kvalitní jako ten římský.

 

Stanislav Grof: Pohled na reinkarnaci v různých kulturách

Podle západní materialistické vědy je doba našeho života ohraničena – začíná okamžikem početí a končí biologickou smrtí. Tento předpoklad je logickým důsledkem přesvědčení, že jsme v podstatě těly. Jelikož tělo při biologické smrti zahyne, rozloží se a rozpadne, zdá se být zřejmé, že tím okamžikem přestaneme existovat. Takový pohled je v rozporu s přesvědčením všech velkých světových náboženství a duchovních soustav starých a předindustriálních kultur, které ve smrti spatřovaly spíše významný přechod, než konec veškeré formy bytí. Většina západních vědců odmítá nebo přímo zesměšňuje víru v možnost pokračování života člověka po smrti a přisuzuje ji nevzdělanosti, pověrčivosti nebo takovému myšlení lidí, v němž je přání otcem myšlenky, i jejich neschopnosti přijmout chmurnou realitu pomíjejícnosti a smrti.

TELOS aneb jak nalézt esenci duše

                                 

Kim A Clara pracuji mezinárodně na novém principu duchovní cesty. Účelem cvičení Telos je umožnit člověku odhalit účel a esenci jeho duše. Spojili meditaci Telos a Konstelace tak, aby to nejlepší z nás se dokázalo naplno projevit. Proces zahrnuje řízenou vizualizaci a cestu, která umožňuje, aby se člověk setkal tváří v tvář s tím, co je v našich životech skutečně důležité. Dalším krokem je konstelace, která nám pomůže k tomu, aby to skutečně důležité mělo prostor v naší reálné životní situaci.

Pojem Telos pochází z řečtiny a znamená konečný či závěrečný cíl, účel života. Každý člověk, bez výjimky, má unikátní poslání. Když k nám promlouvá naše poslání, cítíme, jak rezonuje s našimi hlavními životními hodnotami. Když se s ním sladíme, nasloucháme mu, pracujeme s ním a oživujeme ho skrze nás, náš život se začne odvíjet způsobem, který přináší více zdraví, vitality, vnějšího souladu a kreativních vztahů. Neznamená to, že vše jde najednou “hladce”, ale rozhodně to znamená, že následujeme jedinečné volání své duše.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar