Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis 

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička netušíc, že tímto poetickým způsobem vystihuje filosofickou podstatu řeckého požadavku umírněnosti, jehož zpupné překročení – hybris bylo po zásluze trestáno bohyní Nemesis. Řekové si vážili kvality, dovedli ocenit ty nejlepší, nesnášeli jen, když se někdo vytahoval z čisté pejchy, z flancu, aby se předvedl, aby ty druhé ponížil, když se choval jako nejvyšší pán železničář ze smíchovského nádraží.

O takových měli odstrašující příběhy. Stojí za to připomenout tu blbku Niobé, které nestačilo, že má krásné děti, z nichž se mohli stát užiteční občané a občanky, ona musela pavlačovým stylem hulákat na bohyni, a to ne na ledajakou, přímo na takovou, co porodila Diovi dvojčata – také bohy – Apollóna a Artemis. Létó takovou pohanu nemohla dovolit přejít bez odpovědi a tak Apollón napřed sprovodil ze světa sedm synů, a když Niobé se svou pitomostí nepřestala provokovat, poslal za nimi přes řeku Styx i jejích sedm dcer. Jejich tatínek se raděj probodl a matka hrůzou a žalem zkameněla.

Jak léta šla, ukazovalo se, že nejen v Řecku, ale také jinde nemají běžně lidé rádi arogantní vejtahy, ať už stavějí babylonskou věž, diktují Stvořiteli pravidla o smrti jako Kojot v Severní Americe, urážejí Orišu jako yorubští gbigboni, šlapou na chléb, nebo si neváží soli. A tak není divu, že se pojem hybris dostal i do politiky. První díl rozsáhlého Kershawova vůdcova životopisu nese název: Hitler 1889–1936: Hybris. Druhý díl popisující léta 1936–1945 má přípojku: Nemesis.

 

Trolling na internetu – příčina fenoménu

Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi a odklonit se od tématu debaty...

Činnost trollů neunikla ani sociálním inženýrům. Tak se stává, že je troll placeným, nebo i dobro-volným (z přesvědčení) spolupracovníkem nějaké agentury a jejich činnost bývá za účelem dosažení nějakého cíle koordinována. (Wikipedie)

Že existují jisté agentury, které si trolly platí, aby určitým směrem formovali internetový prostor, všichni dobře víme. Podívejme se však na osobnost trolla nejen z hlediska jeho pokřivené morálky, ale i z hlediska očividně narušené psychiky, jak o tom na své facebookové stránce píše psycholožka Olja Latuněnko.

Příčiny vedoucí člověka k trollení mohou být vědomé, ale častěji leží hluboko v podvědomí. Trolling je výsledkem hromady nevyřešených vnitřních problémů s projevem agrese vůči zástupnému objektu. Je to způsob, jak nepřímo reagovat na duševní stres vytvořený nesladěnými, neprohovořenými situacemi v soukromém životě. Nejčastěji trolling svědčí o nevyřešených problémech z období dospívání.

 

Budeme se v průměru rodit stále hloupější, neschopnější a impotentnější

Byl bych rád, kdybych mohl říci, že výročí část lidí přivede k hlubšímu zamyšlení. Bohužel tomu nemohu věřit. Je možné, že ti, kteří mají sklon k filosofování nebo náboženskému rozjímání, budou trochu vážněji přemýšlet. Ale ti by přemýšleli stejně… Čekání na osmičky nebo na přechod ze století do století, to je způsob klamání sama sebe. Kdyby si lidé byli skutečně vědomi, že jejich vlastní život, vlastní práce, úsilí v rodině mají opravdu nějaký smysl, nehledali by kolem sebe magické nuly nebo osmičky. Řekl bych, že hledání senzací někde okolo je příznakem toho, že lidstvo dost dobře nerozumí samo sobě. Lidé nejasně pociťují jakousi absurditu vlastního života, ale nejsou ochotni léta pracovat na tom, aby se propracovali k nějakému významu, smyslu, lásce, obětavosti, skutečnému úspěchu… Pak si vymýšlejí podobná šidítka.

Jsou lidé – respektive průměr populace – schopni jiné, vyšší motivace než finanční?

Samozřejmě, filosof se musí snažit na otázky odpovídat, ale to neznamená, že musí něco, co ho zrovna napadne, vydávat za dokonalou odpověď. Takže musím říci, že tohle prostě nevím. Že bych si přál, aby byli schopni, ale že to nevím. To by byla odpověď dosti smutná a stručná. Kdybych to chtěl říci podrobněji, dodal bych, že vždycky se našel někdo, kdo ohromné dílo vykonal bez finanční motivace. Když Beethoven psal Appassionatu nebo pátý klavírní koncert, věci, které patří k vrcholům umění, musel být v takovém opojení, že otázka peněz vůbec nepřicházela v úvahu.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar