Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Síla země: jsou konopné baterie lepší než lithium?

Ford Model T

Možná nevíte, že legendární automobil Ford Model T jezdil na biopalivo na bázi konopí a obsahoval také biopolymerní materiály vyvinuté s použitím tohoto materiálu. Dnes jsou automobily se spalovacím motorem nahrazovány elektromobily s bateriemi. Výzkumníka Roberta Murray Smithe napadlo obě myšlenky propojit: na svém kanálu YouTube zveřejnil experiment, během kterého prokázal vysoký výkon konopné baterie. Tvrdí, že je až 8krát účinnější než baterie lithium-iontové!

Již dlouho je známo, že biopaliva z konopí jsou vynikající alternativou k tradičním. Nyní se však ukazuje, že rostlina je užitečná i pro výrobu baterií a eliminovala by tak těžbu lithia, která velmi poškozuje životní prostředí.

(poznámka: Toto video bylo vyvěšeno v roce 2016. Kdyby elitám skutečně šlo o ochranu přírody, už by se touhle dobou na Cínovci zelenaly konopné lány.)

 

Radkin Honzák: 

Duše v břiše

Naši psychiku ovlivňují bakterie žijící ve střevech. Dejte jim, co chtějí.

Vědy o člověku musí zásadně přestavět své koncepce. Lidské tělo totiž není monolit, který funguje jako „rozumný stroj“, ale složitý ekosystém, na jehož činnosti se podílí miliardy bakterií. Jeho vlastnosti byly odhaleny teprve před několika lety. Nové poznatky vám mohou pomoci pochopit skryté mechanismy vašeho prožívání a chování, vysvětluje v přednášce psychiatr Radkin Honzák.

Délka videa: 71 min. Natočeno 14. ledna 2017 v pražském kině Atlas. Kamera a střih Jan Martínek, ART-TECH.

 

KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)

S Janem Pavlem II., pouť ke svatořečení Anežky České (listopad 1989)

Před jakými výzvami stojí dnes křesťané ve střední Evropě? Mají křesťanské církve dost vitality, přesvědčivosti a léčivé síly, aby byly schopny pomáhat čelit tomu, co dnes Evropu ohrožuje, to znamená zejména nebezpečné vlně populismu? Neplatí o církvích spíše přísloví: Medice, cura te ipsum – lékaři, uzdrav se napřed ty sám?

Jaká je situace křesťanství v dnešní Evropě? Každý, kdo se chystá odpovědět na tuto otázku, musí si být vědom toho, že se dívá z určité perspektivy a že jeho perspektiva je nutně limitovaná. Žijeme v době radikální plurality, a mají-li mít naše výpovědi určitou hodnotu, musíme je stále korigovat a obohacovat v dialogu, který nám umožňuje do určité míry participovat na zkušenostech těch druhých.

Kdybych měl odpovědět pouze na základě své bezprostřední osobní zkušenosti, mohl bych vydat svědectví plné naděje. Kdo navštíví pražskou akademickou farnost, vidí uprostřed země, která je považována za nejvíce ateistickou v Evropě, ne-li na světě, každou neděli večer velký kostel plný mladých lidí. Během těchto let v akademické farnosti přijalo iniciační svátosti církve přes 2000 mladých lidí, převážně univerzitních studentů a zrodila se tu řada kněžských a řeholních povolání. Ano, mohu vydat svědectví, že něco takového je možné i v této době a v takové zemi, jako je Česká republika. Smím tedy říct: „Yes, we can“ – s pomocí Boží! S pomocí Boží je to možné!

Je to možné tam, kde chápeme evangelizaci nikoliv jako indoktrinaci, nýbrž jako inkulturaci. Je to možné tam, kde nevedeme kulturní války s okolním světem, nýbrž se snažíme porozumět kultuře naší doby a otázkám, které si lidé kolem nás kladou. Je to možné tam, kde si nenárokujeme roli majitelů pravdy; přiznáváme, že nemáme monopol na správné odpovědi. Je to možné tam, kde představujeme víru jako cestu hledání, nikoliv jako ideologii. Je to možné tam, kde jsme ochotni doprovázet lidi, zejména mladé lidi, na jejich cestě a být hledajícími pro hledající, tázajícími pro tázající. „Tázání je zbožnost myšlení,“ napsal Martin Heidegger.

Je to možné tam, kde máme odvahu odmítnout a zklamat touhu po jednoduchých odpovědích na složité otázky, touhu po černobílém obrazu světa a neotřesitelných, neochvějných jistotách. Když jsem kdysi hledal název pro svou knihu, nalezl jsem verš českého básníka: „Co se nechvěje, není pevné“. Je to možné tam, kde nenabízíme jistoty, nýbrž odvahu vstoupit do oblaku tajemství a žít s otevřenými otázkami a s paradoxy života.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar