Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Temná stránka Etrusků

Až donedávna nikdo nemohl říct o Etruscích něco špatného. Příjemní lidé – kulturní, vzdělaní, velmi pobožní. Věděli, jak krásně žít, a to i po smrti: Etruskové totiž byli doslova posedlí kvalitou posmrtného života. Hrobky etruských aristokratů ztělesňují pozemské radosti jejich majitelů - barevné fresky, téměř domácí dekorace, oblíbené osobní věci... Dokonce ani sarkofágy a urny s popelem nevypadají truchlivě, nýbrž životně.

I v jednodušších hrobech, bez hrobek a mramorových sarkofágů, je cítit stejný dojemný zájem o pohodlí mrtvých. Mezi nedávné příklady patří výsledky senzační vykopávky ve Vulci: oblíbené šperky v hrobě šlechtické etruské dívky, části kolovratu a bronzová zrcadla v ženských hrobech, kopí a břitva v hrobě muže.

Samozřejmě, podobné pohřební tradice jsou charakteristické pro mnoho kultur, ale právě Etruskové dodržovali všechna „pravidla“ se zvláštní péčí, bez výjimky. Jedním z důvodů byla jejich víra, že zesnulý, zbavený náležité pozornosti a péče, se stává zlým a pomstychtivým. Místo odpočinku v klidu, v pohodlně zařízeném hrobě a užívání si radostí posmrtného života se mohl nespokojený duch vrátit a všemožně obtěžovat život pozůstalých.

Archeologové, zvyklí na vznešenost etruských hrobů, však byli nedávno udiveni nálezem v Populonii - přístavním městě Etrurie. Vykopávky nekropole v zálivu San Cerbone probíhají velmi dlouhou dobu. Je to nejstarší místo městského hřbitova s hroby ze 7. – 6. století před naším letopočtem. Jak řekl vedoucí výzkumu, Giorgio Baratti, profesor archeologie na univerzitě v Miláně, až dosud byla všechna nalezená pohřebiště  „normální“.

 

Proč byly postaveny pyramidy a jaký je jejich účel

Jedním z důvodů, proč lidstvo dosud nepochopilo úroveň znalostí našich předků, spočívá v nesprávném čtení hieroglyfů nebo piktogramů.

Piktogramy

Nejdůležitější aspekty poznání přenesené díky kněžím z generace na generaci byly zaznamenány spíše do jazyka symbolů než slov. Piktogram může obsahovat několik úrovní informací (významů). Jednotlivé symboly obsahovaly smysl celé doktríny, zatímco vyjádření jediné myšlenky slovy někdy vyžaduje množství knih. Navíc slovní záznamy zanechávají prostor pro nesprávné interpretace a manipulace.

Schopnost číst posvátné texty psané v hieroglyfickém jazyce byla ztracena dlouho před zánikem egyptské civilizace. Kněží posledních dynastií už nebyli nositeli poznání, vědomi si skutečného významu. Při umisťování hieroglyfů na stěny chrámů měli představu o skutečném významu asi takovou, jako dnes běžný kněz o kvantové fyzice. To je důvod, proč učení našich předků o „energii života“, která sahá od Aristotela přes Thalese z Miletu až do současnosti, byly interpretovány nesprávně.

Co vlastně bylo překroucení teorie „vody života“, kterou Thales přinesl z Egypta?

Aristoteles učil, že, voda je základní princip všech věcí. Všechno z ní vychází, a neustále vzniká a vrací se zpět. Změny ve věcech jsou diktovány kompresí a solidifikací. Nesprávná interpretace těchto poznatků, které pocházejí z hlubokého starověku, je důsledkem neschopnosti porozumět významu relevantních hieroglyfů. Zejména níže zobrazený symbol měl smysl pojmu „energie“, se ještě dnes překládá klasickými egyptology jako „voda“! Použijte svou logiku a podívejte se na symbol. Silně připomíná sinusoid . V matematice se sinusoid používá k popisu vlny nebo oscilačního procesu. Taková analogie vzniká přirozeně z pozorování pohybu vln na povrchu vody.

 

Uměly dávné bytosti měnit DNA?

Jednou z hlavních domněnek je to, že starověké bytosti mohly manipulovat s lidskou DNA. Různé sochy a malby z dávných dob zobrazují řez DNA, což vede teoretiky ke spekulacím: Co když mimozemské bytosti geneticky upravily lidstvo? Jak a proč vlastně lidstvo vzniklo? Jsme tedy jen hybridy nějaké dávné rasy?

Třetí oko

Další domněnkou je to, že starověké kultury věděly o třetím oku umístěném v mozkové hypofýze. Symbol třetího oka se zdá být spojen s podivnými bytostmi a stromem života. Pro některé je tento strom života symbolem pro DNA a lidské obratle. Jak je tedy propojeno DNA a třetí oko? Měly tedy tyto bytosti povědomí o tom, jak je možné změnit DNA působením vyššího vědomí?

Změna DNA

Někteří vědci naznačují, že můžeme změnit naši DNA prostřednictvím záměrů, myšlenek a emocí. Udržování pozitivních myšlenek a účinné překonávání stresu může pomoci udržet emoční pohodu a stabilní DNA.

Podle Science Alert:

„Nejvýznamnějším objevem bylo, že ženy, které měly depresi spojenou se stresem nebo nějakým druhem extrémního stresu v dětství, měly více mitochondriální DNA (mtDNA) než jejich vrstevníci. Mitochondrie jsou „powerhouse organely“, které poskytují energii pro zbytek buňky, a nárůst mitochondriální DNA vedl vědce k přesvědčení, že energetické potřeby jejich buněk se v reakci na stres změnily.“

Zdá se tedy, že tyto změny ve struktuře DNA urychlují proces stárnutí. Ženy v depresích měly kratší telomery než ženy bez výrazných životních stresů. Telomery jsou čepice na konci našich chromozomů, které se přirozeně zkracují, jak stárneme. Tým se tedy začal ptát, zda byl tento proces urychlen stresem.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar