Tipy a inspirace

A+ A A-
  • Líbil se Vám článek? Sdílejte jej!  

TIPY

 

Minsk je nealternativní a nerealizovatelný 

Nikdy jsem neskrýval, že nepovažuji provádění Minských dohod za možné, ale vždy jsem tvrdil, že jsou nealternativní. Někteří v tom vidí rozpor. A co víc, již mnoho let probíhá tvrdá diskuse v sociálních sítích mezi "nealternativci" a "nerealizátory". Z mého pohledu jsou obě tvrzení docela slučitelná a jejich argumenty se navzájem doplňují. Myslím, že v předvečer summitu normandského formátu (který má Ukrajina ještě šanci zmařit, ale který se, s největší pravděpodobností, přece jen bude konat) by nebylo špatné, kdyby se vyjasnila dvojakost Minských dohod a kdybychom se ještě jednou vrátili k jejich cílům a významu. 

Právě, k cílům, protože, stejně jako každé dobré strategické rozhodnutí Minsk nemá jeden, ale několik cílů. Přičemž, bez ohledu na to, kterého z nich bude dosaženo, bude vítězem Rusko. A nemyslím si, že se to stalo náhodou, protože podobné "náhody" doprovázejí Putina po celou dobu jeho vlády. 

Budoucí generálové se učí na vojenských akademiích, že při plánování útoku je třeba mít dva, tři, čtyři (čím více, tím lépe) pravděpodobné cíle. Pak nepřítel nebude vědět, které konkrétní stanoviště má chránit. Pokud jste schopni i změnit zvolený směr útoku (provést manévr na bojišti) poté, co jste zjistili, že nepřítel uhádl směr vašeho hlavního úderu, bitvu vyhrajete v každém případě. V politice tyto zákony platí také. Pouze proto, že na polích politických bitev nesviští kulky a neexplodují granáty, ale jen skřípou pera diplomatů, no a jsou zasazovány informační údery, tak není krása připravených politických operací (navíc, na rozdíl od rychlých vojáků často roztažených na roky, nebo i na celá desetiletí) tak zjevná a jejich význam obvykle uniká pozorovateli, který zaznamenává statický stav konfliktu v určitém okamžiku, namísto toho, aby jej posuzoval v dynamice. 

 

Krymský most a série katastrof z konce 15. století 

Autor článku, Nikolaj Andrejev, je geolog a geofyzik, absolvent Leningradského těžebního institutu. Tento profesionální vrtař je jedním ze šťastlivců, kteří úspěšně propojují svoji ryze praktickou profesi se schopnostmi senzibila, protože ve své práci využívá nejen moderní technologie patřící k jeho oboru, ale také dowsing, česky proutkařství. Kombinace těchto dvou naprosto odlišných směrů mu přináší nevídané možnosti jak pro jeho obor, tak i pro zkoumání alternativní historie.

Z řady jeho článku na tart-aria.info vybírám příběh jeho pátrání po snahách o přemostění Kerčského průlivu.

Udělám malou odbočku z dosud neukončeného seriálu Chronologické cesty po Krymu, kde jsem v první části hovořil o výsledcích svých experimentů s „ponořením se do minulosti“, provedených v září 2018 v Kerči. Při pokračování s těmito experimenty ve Feodosii jsem se poprvé pokusil zjistit povahu a čas katastrof, ke kterým zde v minulosti došlo. Seděl jsem na břehu, díval se na moře a v duchu se ptal. Koho? Nevím. Obracel jsem se jakoby k vlastnímu podvědomí. A při výčtu různých předpokladů správné verze, se v oblasti rukou ozvala jasná reakce.

Pokud jde o povahu největších nedávných katastrof, tyto průzkumy mi naznačily, že se jedná o významné zvýšení hladiny moře. Ale nedošlo k tomu naráz, tato událost trvala od roku 1476 do 1481 (před 542 – 537 lety). Kromě toho se ukázalo, že maximální hladina moře v tomto období na tomto místě vzrostla na 175 m. Postup této metody při získávání podobných numerických informací je popsán v první části mých krymských příběhů, jejichž odkaz je uveden výše. 

Při pozdější kontrole svých cestovních poznámek jsem si všiml, že předchozí průzkum v Kerči na hoře Mitridat mi ukázal rok 1481 jako datum vzniku velmi podivných sedimentů půdy s neobvyklým množstvím pro takovou výšku hrnčířských střepů. A nyní mi k tomuto datu, vycházel i maximální vzestup hladiny moře. Tato náhoda samozřejmě vzbudila mou pozornost, ale nevysvětlovalo to, jak byly tyto předměty vyneseny do výšky několika desítek metrů, pokud dnešní hladina moře byla na tomto maximu. Kromě možnosti obrovské tsunami mi v té chvíli na mysl nepřišly žádné další nápady.

Doma, v prosinci 2018 následovalo neočekávané pokračování výzkumu na toto téma. Seděl jsem před monitorem a prohlížel si satelitní mapy Google Earth z okolí Kerče. Zabýval jsem se průzkumem speciálních anomálií detekovaných během nedávné cesty do této oblasti biogeofyzikální metodou (BHF - dowsing). Jednu nepříliš velkou anomálii jsem tehdy objevil na samém výjezdu z krymského mostu na poloostrov Kerč. Při práci na mapě se to jasně objevilo. Při zkoumání tohoto území přes počítač jsem nedaleko od první objevil další, rozsáhlejší anomálii. Dříve jsem si jí nevšiml, protože jsem se soustředil na pobřeží Kerče.

 

Vědomí a Mysl 

Díky jednomu našemu skalnímu čtenáři a jeho neztenčující se zásobě poněkud jednotvárných komentářů jsem se dokopal k něčemu, co jsem chtěl už dávno, ale lenost stále vítězila. Udělám výjimku a tentokrát nepůjde o můj vlastní text, nýbrž o zkorigovanou část knihy, kterou jsem si musel přečíst třikrát, než jsem došel do stavu, kdy jsem text konečně přijal. Předtím jsem cokoli, co dávalo levé hemisféře důležitou, nebo dokonce důležitější funkci než hemisféře pravé, kategoricky odmítal. Nyní jsem ho přijal nikoli jako nějaké informace zvenčí, nýbrž jako potvrzení vlastních poznání někým dalším se stejným poznáním.

A jelikož jsem nenašel dostatek vůle svůj pohled na věc sepsat srozumitelně a protože jsem si řekl, že psát něco, co již napsal někdo jiný a lépe, je vlastně mrháním času, donutil jsem se alespoň danou stať najít, přepsat a snad funkčně zkorigovat. Ještě před samotným textem jsou vysvětlivky k několika názvoslovím v textu použitým. I když z důvodu vytržení z kontextu celé trilogie knih může dojít k neúplnému pochopení, nechám vysvětlivky přesně tak, jak je autor uvedl v knize. Třeba to někoho dotlačí si knihy přečíst. Fenomén (OOBE), kterým se autor v dílech zabývá, pro mě osobně není něčím neznámým, nýbrž osobní zkušeností (ZDE a ZDE), tudíž z mého úhlu pohledu jsou informace více než relevantní. Text níže uvedený pochází z knihy Návrat k pramenům od spisovatele a průkopníka v oblasti výzkumů OOBE Roberta Monroa, který nebyl ani ždibec ezoterikem a jehož čistokrevně vědecký přístup je to, zač ho obdivuji. Pro případné zájemce první díl trilogie je Cesty mimo tělo, druhý Daleké cesty.

MichalB

Pravá hemisféra - ta část mozku-vědomí, která vyzařuje z našeho Vnitřního já, jež bylo přítomno u počátků našich lidských zkušeností;

Levá hemisféra - současné společensko-kulturní označení pro intelektuální, logickou a racionální část našeho tradičního procesu myšlení;

Odlišný pohled - soubor poznání po odečtení okouzlení náboženskými věroukami a zvířecích pudů;

Systém pozemského života - uspořádaná oblast časoprostoru, který obýváme;

Tam - energetické spektrum M-pole v nefyzické formě oddělené od časoprostoru;

M-pole - nefyzické energetické pole, které prostupuje časoprostorem včetně našeho Systému pozemského života, které však není součástí současných vědeckých studií či poznání.

Současné teorie mají za to, že kromě aktivit, jejichž podstatou jsou zvířecí instinkty, je naše myšlení rozděleno do dvou základních kategorií. Můžeme je rozdělit na ty, které vyvěrají z levé mozkové hemisféry, a na ty, které naopak pocházejí z hemisféry pravé. Pamatujte si ale, že tyto názvy jsou pouze symbolické a pouze velmi volně provázány s tím, co si pod pojmem „levý" a „pravý" obvykle představujeme.

Levá hemisféra je ta část nás, která dohlíží na to, aby vše bylo uděláno. Má na starosti analytickou a intelektuální oblast činností. Tady mají svá místečka naše matematická a jazyková centra; odtud pochází naše logické uvažování, naše vědecké metody, náš organizační talent a učitelské schopnosti a mnoho, mnoho dalšího. Je to právě aktivita levé mozkové hemisféry, která nás odlišuje od zvířat. Je i zdrojem našeho optimismu typu „to se dá zvládnout". 

Naše pravá hemisféra je úplně jiná. Z ní pocházejí vjemy formy a prostoru, krásy, intuice, emocí a navíc všechno to, co levá hemisféra nedokáže pochopit anebo zařadit, včetně lásky, přátelství, inspirace atd. Pravá mozková hemisféra je zděšena představou, že v levé hemisféře se může zrodit způsob, jak spočítat či klasifikovat lásku či přátelství. Pro pravou hemisféru jsou tyto kvality posvátným územím. Může to znít paradoxně, ale naše pravá hemisféra je současně i generátorem našich negativních pocitů.

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar