Tipy a inspirace

A+ A A-

Evropa uvažuje o celkové konfiskaci úspor a vynucené redistribuci

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Nejdříve, když jsme četli článek Reuters, „Výkonné vedení EU se poohlíží po použití osobních úspor k zacpání vlekle se táhnoucích děr ve financích,“ který odhaluje poslední úniky o návrzích Evropské komise, tak jsme si mysleli, že je to kachna, když to ale ani po několika hodinách nestáhli, tak jsme si uvědomili, že tohle sdělení je bohužel smutnou pravdou. Smutnou proto, že všechno, před čím jsme varovali v září 2011 v článku, „Z krize mohou existovat pouze bolestivé cesty“, a všechno, co už zažili střadatelé a občané Kypru, vypadá, že je na tom srázu, na jehož okraji teď stojí celý kontinent.


V kostce a vlastními slovy Reuters, „úspory 500 milionů občanů Evropské unie by se daly využít k financování dlouhodobých investic, které urychlí ekonomiku a pomohou zacpat tu ekonomickou díru, která tu už od finanční krize zeje po bankách, říká dokument EU.“ Co zůstává nevyřčeno, je to, že ono „využití“ bude čistě na nedobrovolném základě, na základě svévole „unie“ a lepším výrazem pro jeho popis by tedy byla konfiskace.

 

Zdrojem této senzace je dokument, který viděli v Reuters, a který popisuje, jak se EU poohlíží po způsobech jak tento blok 28 zemí odstavit od přílišného spoléhání na ekonomickou výživu z bankovního financování a najít jiné způsoby, jak financovat malé podniky, infrastrukturní projekty a další investice. Takže Evropa nejenže nakonec přiznává, že ECB v posledních pěti letech pohořela při pokusech zase zprůchodnit zacpaná potrubí porouchaných penězovodů – což je cosi, co jsme zdůrazňovali každý měsíc (naposledy v článku Eurozóna, aniž by se probudila z Draghiho monetární noční můry, tak se propadá do nové hlubiny s tvorbou úvěrů nejnižší ze všech dob), ale spolu s tím tato zpráva komise nakonec doznává i to, že „ekonomická a finanční krize finančnímu sektoru zmrzačila schopnost přivádět peníze i do reálné ekonomiky, zvláště do dlouhodobých investic.“

 

Znění celého článku ze kterého jsme pro Vás uveřejnili upoutávku je zde: http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=evropa-uvazuje-o-celkove-konfiskaci-uspor-a-vynucene-redistribuci&cisloclanku=2014020067

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar